x

Første spadestik til ”Det åbne klubhus” i Husum

Nyhed 8. januar 2019

Fredag den 4. januar tog Husum Boldklub og Københavns Kommune det første spadestik til et nyt klubhus. Klubhuset skal udover at være samlingspunkt for boldklubben også fungere som et åbent aktivitetshus for områdets lokale beboere, skoler og institutioner – hvor unge som gamle kan mødes om idræt og fællesskab. Københavns Kommune, Lokale og Anlægsfonden og Realdania støtter byggeriet.

Et træhus fra 1930’erne har indtil nu været klubhus for Husum Boldklub. Nu skal det gamle klubhus, som ligger ved Husumparken og også tæt ved Husum Skole, erstattes af et mere moderne byggeri, der skal give bedre rammer – både for klubbens fællesskab og fællesskabet i lokalområdet. 

Det nye klubhus skal udover boldklubbens aktiviteter også fungere som aktivitetshus for områdets beboere, skoler og institutioner. I øjeblikket mangler der et sted i området, hvor lokale borgere kan mødes uformelt eller afholde fællesarrangementer – også på tværs af alder og øvrig baggrund. Det kan være forskellige former for sport, banko, lektiehjælp, ungdomsarbejde og andre sociale aktiviteter og arrangementer. Derfor er udviklingen og indretningen af det nye klubhus foregået i samarbejde mellem repræsentanter fra boldklubben og lokale beboere.  

Konkret indrettes klubhuset med blandt andet et loungeområde, hvor der for eksempel kan være lektiecafe og andre aktiviteter for unge. Derudover bliver der et cafeområde, som kan bruges til arrangementer og sociale aktiviteter. Der bliver også indrettet bedre omklædningsfaciliteter for piger. 

Det nye klubhus forventes at stå færdigt i sommeren 2019. Byggeriet har fået støtte fra Københavns Kommune (10,8 mio. kr.), Lokale og Anlægsfonden (2,5 mio. kr.) og Realdania (3 mio. kr.). 

Husum Boldklub vil stå for driften af klubhuset fremadrettet.