x

Sidste del af omdannelsen af 'De Røde Barakker' kan gå i gang

Pressemeddelelse 26. marts 2019

Lemvig Kommune kan nu med støtte fra Realdania gå i gang med forarbejdet til sidste etape af renovering og omdannelse af kulturmiljøet 'De Røde Barakker' i Thyborøn. Projektet skal bl.a. undersøge mulighederne for, at Sea War Museum kan udvides, og en gammel arbejdsgade genskabes.

Realdania bidrager med 600.000 kroner til en helhedsplan med skitseprojekter for de bygninger og det område, der udgør kulturmiljøet. Projektet indeholder også en analyse af anlæggets bærende værdier og områdets særlige karakter, forslag til  bæredygtig anvendelse af bygningerne og styrkelse af forbindelsen i det samlede kulturmiljø med havn, by, klit og strand.  
 
"Det er et vigtigt bidrag til udvikling af 'De Røde Barakker' og området omkring dem. Vi har nu, sammen med fondens aktører, mulighed for at få et udarbejdet et grundigt og gennemtænkt arkitektprojekt, der gør området endnu mere attraktivt for lokale beboere, gæster og turister," siger Bolette Van Ingen Bro, formand for den nyetablerede fond, Westcoast Center Jutland, der ejer 'De Røde Barakker'. 
 

Samspil mellem nyt og gammelt 

Lemvig Kommune bevilger også 600.000 kroner til arkitektprojektet, der skal munde ud i et konkret forslag til renovering af den samlede bebyggelse, en udbygning af Sea War Museum og en bearbejdning af udearealerne omkring bygningerne. 
 
En analyse skal vise, hvordan den særlige stemning og miljøet omkring bygningerne bevares, når der renoveres, og når de omdannes til nye funktioner, og hvordan, der kan bygges nyt i samspil med de gamle bygninger. 
 
På udearealerne skal der arbejdes med parkering og ophold. Der bliver særligt fokus på at genskabe den tidligere arbejdsgade, som via togspor forbandt 'arbejdsbyen' med diger og strand til den ene side og med den gamle havn og byen til den anden side.
 

Identitet og historiefortælling 

Arkitektprojektet udarbejdes i et tæt samarbejde mellem  Lemvig Kommune, et rådgivende arkitektfirma, Fonden Westcoast Center Jutland, Sea War Museum, lokale aktører og Realdania. 

Bevillingen fra foreningen Realdania er godt nyt for Lemvig Kommune og vækker politisk glæde. Den filantropiske forening støttede også første etape af projektet.

"Lemvig Kommune har for nylig oprettet fonden Westcoast Center Jutland netop med det formål at udvikle arealet omkring de gamle arbejdsbarakker i Thyborøn. Det glæder mig, at Realdania på denne måde går ind og støtter dette udviklingsarbejde," siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.

Realdania arbejder over hele landet med at styrke særlige lokale potentialer, der kan være med til at skabe udvikling i et område. Det kan f.eks. være vigtige kulturmiljøer, som barakkerne i Thyborøn.

"'De røde barakker' er nogle helt særlige bygninger, og området er et unikt kulturmiljø, som ikke findes mage til andre steder. Og stedet spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke den lokale identitet og historiefortælling og samtidig tiltrække turister til området,” siger arkitekt og projektleder Eske Møller fra Realdania.

Plads til formidling og arrangementer 

Arkitektprojektet former anden etape af renovering og udviklingen af kulturmiljøet De Røde Barakker, som blev indledt med første etape i 2015, hvor fire barakker blev renoveret og omdannet til Sea War Museum. 

Første etape blev finansieret af Realdania, Lemvig Kommune og JD-Contractor A/S v/ Gert Normann Andersen, der står bag Sea War Museum. 

"Sea War Museum fylder i dag de eksisterende rammer ud med 110%, så vi glæder os over, at der bliver sat gang i en udvidelse, der gør det muligt at formidle endnu flere historier fra søkrigene i Nordsøen, samt afholde konferencer, foredrag og særarrangementer for både danske og udenlandske turister og borgerne i Nordvestjylland,” fortæller Gert Normann Andersen.

Målet med at renovere og omdanne kulturmiljøet 'De Røde Barakker' er, at bevare de gamle bygninger og gøre hele området til et attraktivt og spændende sted for lokale beboere og gæster. 

Tidsplan 

Arkitektprojektet til anden etape bliver udarbejdet i løbet af 2019. Gennemførelsen af projektet afhænger af bevillinger fra fonde, som Fonden Westcoast Center Jutland, projektets hovedinteressenter og Lemvig Kommune går i gang med at søge, når arkitektprojektet er udarbejdet og godkendt. 
 
Der kan blive tale om at gennemføre projektet i etaper i takt med bevillinger til projektet. Byggestart forventes i 2020.
 

Perspektiver 

I et større perspektiv skal 'De Røde Barakker' styrke beretningen om både det gamle og det nye Thyborøn. De indgår som en vigtig del af arbejdet med at trække flere gæster og turister til byen og være med at gøre Thyborøn til et af de stærkeste feriesteder på den jyske vestkyst.
 
Barakkerne ses sammen med den gamle havn som 'kronjuvelen' og 'hjertet'  i arbejdet med at gøre Thyborøn til en magnet for turister. Der er lagt op til et tæt samarbejde mellem projektet med udvikling af kulturmiljøet og det nye turist-vækstprojekt for Thyborøn og Thorsminde. Her har Lemvig Kommune og den nye fond sammen med Holstebro Kommune også fået støtte fra Realdania til at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan for området.