x

23 nye underværker bliver til virkelighed med støtte fra Realdania

Pressemeddelelse 4. marts 2019

Kreativiteten og engagementet stortrives blandt Danmarks ildsjæle, som brænder for at gøre en positiv forskel for mennesker, steder og livskvalitet i lokalsamfund overalt.

Der er stor bredde og kreativitet i de 23 nye Underværker, som nu får støtte fra foreningen Realdania, så de kan sættes i gang. Mangfoldigheden i projekterne vidner om, at ildsjæle findes i hele landet og i alle dele af samfundet. Gennem deres engagement bidrager ildsjælene til at styrke lokale fællesskaber i både byerne og på landet. 

Blandt de udvalgte Underværker er for eksempel det socialøkonomiske ’Vaskeriet’, som knokler for at hjælpe mennesker med udviklingshæmning til at udvikle mod, evner og drømme, så de kan finde sig til rette på en arbejdsplads. Nu får både brugere og ildsjæle mere plads og bedre muligheder for at styrke fællesskabet med beboerne i det almene boligområde, Søvangen, i Brabrand.

Også Koelbjergmanden, Nordens ældste menneskefund, får nu, takket være lokale ildsjæle, sin helt egen udstillingsbygning i Vissenbjerg vest for Odense. Den færdige bygning skal også give mulighed for, at besøgende kan blive klogere på områdets særlige istidslandskab.

Og på Vesterbro i København skal en 600 kvadratmeter stor taghave forny et område i udvikling og gøre det grønnere. Samtidig skal taghaven samle børn og unge, naboer og udsatte om at dyrke det grønne og fællesskabet.
 

Ildsjæle tager vare på mennesker og steder

Landet over bobler og sprudler idéerne til frivillige projekter, der skaber lokal livskvalitet og sætter gang i en positiv forandring. De 23 projekter, som nu får støtte, er valgt blandt 111 begejstrede ansøgere fra hele landet. Projekterne er vidt forskellige og spreder sig på tværs af land og by. Men fælles er, at de bygger på ægte passion, virkelyst og omsorg for mennesker og steder. Ildsjælene skaber nye oplevelser og fællesskaber, tager vare på kulturarven og rækker ud til lokalsamfund og udsatte grupper. 

”I Realdania har vi støttet ildsjælenes projekter i en længere årrække, og det er opløftende at se, hvordan hver ansøgningsmulighed byder på nye inspirerende idéer og en smittende energi. I Realdania tror vi på ildsjælene og deres evne til at se det store potentiale i det små – og skabe forandringer og forbedringer. Vi er stolte af fortsat at kunne bakke op om ildsjælenes indsats,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Lokalsamfund støtter ildsjælene på de sociale medier

Som led i deres ansøgning skulle ildsjælene demonstrere tilslutning til deres projekt ved at få andre til at give det et ’like’ på www.underværker.dk. Det har skabt livlig og positiv opbakning på de sociale medier og i lokalpressen, hvor ildsjælene har formået at mobilisere andre og skabe begejstring om deres projekter. Flere projekter har opnået langt over 1.000 likes på hjemmesiden. Så interessen for ildsjælenes mange projektideer er stor.  

For de ildsjæle, der ikke nåede at byde ind i denne ansøgningsrunde, kommer der en ny mulighed senere på foråret. Følg med, læs mere om kampagnen og se alle projekterne på www.underværker.dk.
 

Jylland

 • Brohuset, Sundby Mors Havn, Morsø Kommune. Et multiaktivitetshus for lokale foreninger er på vej på Mors. Med aktiviteter i og nær vandet er drømmen, at stedet skal inspirere til pitstop med aktiviteter, leg, friluftsoplevelser, formidling og afslapning. Støttes med: 700.000 kr.

 • Byens Rum, Årre, Varde Kommune. På byggetomten efter byens nedrevne skole ønsker lokale ildsjæle at etablere et byrum til leg, fysiske aktiviteter og læring. Byrummet skal bl.a. indeholde sansehave, skaterbane, siddetrappe mm. Målet er at samle hele byen til aktiv udfoldelse og socialt samvær, som forankres hos de lokale foreninger. Støttes med 1.000.000 kr.

 • Generationsbroen, Låsby, Skanderborg Kommune (forprojekt). Borgerne i Låsby har en vision om at bevæge mennesker til at mødes på tværs af generationer. At bevæge en hel by til en større grad af medborgerskab og sammenhængskraft ved at tænke byens mødesteder sammen. Projektet er et forprojekt, der skal undersøge, hvordan der kan skabes nye mødesteder på tværs af generationer. Støttes med 100.000 kr. til en forundersøgelse.

 • Gæstehuset – et dagtilbud for døende, Kolding, Kolding Kommune (forprojekt). Gæstehuset på Vesterløkke skal være et aflastningstilbud til pårørende og døende, som ønsker at dø i eget hjem, og til døende, der er helt alene. Et nyt fællesrum bliver husets hjerte, og indretning og natur skal bringe opmuntring. Lokale frivillige står bag projektet i samarbejde med Kolding Kommune. Støttes med 200.000 kr. til projektudvikling.

 • Harrevig Grønne Forsamlingshus, Harrevig-egnen, Skive Kommune (forprojekt). På Harrevig-egnen er borgerne gået sammen om at skabe et moderne forsamlingshus for borgerne i de to landsbyer. Det Grønne Forsamlingshus skal opføres, hvor Hjerk Forsamlingshus ligger i dag, og med bæredygtighed som overordnet princip. Omgivelserne indrettes med naturraste-/legeplads. Støttes med: 200.000 kr. til projektudvikling.

 • Kulturhuset Terminalen, Herning, Herning Kommune. At skabe et socialt samlingspunk for alle urbane sportsgrene og subkulturer. Sådan lyder målet for dette projekt, der skal omdanne den eksisterende Post Terminal på 9.000 kvadratmeter til Kulturhuset Terminalen. Første etape består af skatepark, klatrevægge, lokaler til e-sport mm. Støttes med 1.000.000 kr.

 • Mejeriet åbner op, Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune. Mejeriet er et frivilligt drevet kulturhus. Nu vil lokale ildsjæle give stedet et løft, så det kan rumme flere funktioner – bl.a. et nyt indgangsparti, fast scene, udendørsområde, nyt barområde og et forbedret køkken. Støttes med 1.000.000 kr.

 • Natur-huset, Starup, Varde Kommune. Ved at omdanne en tidligere brugsforening til bl.a. turistinformation, iværksætterkontorer, ungdomsklub, fitness og dans vil den selvejende forening NATUR-HUSET gøre bymidten til et sted, der henvender sig til alle aldre og summer af liv hele ugen. Stedet skal også give turister indblik i lokalområdets unikke natur og historien om Starup-Tofterup. Støttes med 930.000 kr.

 • Vaskeriet – et multifællesskab, Brabrand, Aarhus Kommune. Vaskeriet er en ’øvebane’ for mennesker med udviklingshæmning, der gennem arbejdet udvikler mod, evner og drømme, som gør det lettere at finde sig til rette på en arbejdsplads. Vaskeriet er et fællesskab, der også knytter forbindelser til beboerne i det almene boligområde, Søvangen. Projektet omfatter istandsættelse og indretning af butikslokale til Vaskeriet, lektiecafé mm. Støttes med 600.000 kr.

 • Thy Caravanen, Thy, Thisted Kommune. Dette projekt skal gøre livet lettere og mulighederne større for de mange aktører i friluftslivet i Thy og omegn. Med Thy Caravanen etableres midlertidige enheder, som ikke ødelægger den fine natur, men giver adgang til læring og oplevelser. Der er tale om en specielt udviklet ’facilitetsbase’ på hjul med mobilt køkken, borde/bænke, overdækning, bålpladser mm. Støttes med 430.000 kr.

 • Unge med vilje i Bedst mod West, landsbyklyngen Bedst mod West, Ringkøbing-Skjern Kommune. At skabe et spændende og involverende miljø for unge. Sådan lyder målet for dette projekt, som skal skabe mere indhold og flere aktiviteter for lokale unge og tiltrække unge fra de omkringliggende byer. Med dette projekt skal eksisterende lokaler omdannes, så de kan huse bl.a. arrangementer. Støttes med 410.000 kr.

  Fyn

 • Koelbjergmanden og istidsdannelsen, Vissenbjerg, Assens Kommune. I Vissenbjerg vest for Odense er en ny udstillingsbygning på vej, som skal formidle Koelbjergmanden – Nordens ældste menneskefund. Udstillingsbygningen skal skabe rammer for læring om det historiske fund af Koelbjergmandens kranium og knogler og Vissenbjerg bakkers istidslandskab. Støttes med: 800.000 kr.

   

  Sjælland og øerne

 • Der ligger et teater i Nordvest, Københavns Kommune. Det professionelle børneteater i Københavns Nordvest-kvarter er et mødested for alle med fælles rum for oplevelser. Nu skal byrummet vendes, så folk inviteres indenfor. Den fælles oplevelse starter allerede på gaden i et kreativt, legende og inviterende byrum. Et byrum, der både kan stå alene og vise vej ind i teatret. Støttes med 180.000 kr.

 • En fremtid for alle unge! Sundby, Københavns Kommune. Mange unge mænd i udsatte boligområder opholder sig ofte udenfor, fordi der hverken er fysisk plads eller muligheder for at udfolde sig derhjemme. Derfor vil initiativet Urban Dreams udvikle et midlertidigt fritids- og kulturtilbud, der løser behov for ly og læ og skaber rum for sociale eksperimenter. Støttes med 799.310 kr.

 • Et trygt rum for Hjemløserådgivningen, Nørrebro, Københavns Kommune. Foreningen Kompasset vil sikre, at pausen fra en hjemløs tilværelse på gaden i København bliver bedst mulig. Det nuværende hus har mange funktioner, og der er sjældent ro. Gennem ombygning af eksisterende rådgivningsfaciliteter m.m. er målet at skabe bedre rum for, at hjemløse og frivillige bedre kan nå hinanden og få et øjebliks rekreativ ro. Støttes med 500.000 kr.

 • H15 Taghave Halmtorvet, Københavns Kommune. Et grønt arbejdstag på 600 kvadratmeter ved indgangen til Den Grå Kødby skal engagere mennesker til alt det smukke på et grønt tag og sætte fokus på bl.a. produktion af fødevarer. Taghaven skal anlægges på en tidligere fragtmandshal i Den Brune Kødby. Projektet ligger som nabo til et fixerum og tænker i det hele taget i mangfoldige brugergrupper. Støttes med 615.000 kr.

 • Street Under Buen, Nørrebro, Københavns Kommune. To farverige asfaltbaner, opbevaringstribuner, belysning og omklædningsrum. Sådan lyder de konkrete tiltag, der tilsammen skal skabe et samlingspunkt for gadeidræt og omdanne et utrygt område til midtpunkt for kultur og selvorganiseret idræt. Banerne er unikke, dels for de urbane rammer under Bispeengbuen, og dels som klubhus for den selvorganiserede idræt. Støttes med 843.750 kr.

 • Ørestad Kunsthal, Københavns Kommune. Under en kunstigt anlagt sø i Ørestad findes et stort ubenyttet kælderlokale, som projektet skal omdanne til en kunsthal. Visionen er et lokalt forankret udstillingssted med kunst på internationalt niveau. Bag projektet står den frivillige forening KFP11, og målet er at give Ørestad det kunstneriske samlingspunkt, som bydelen mangler. Støttes med: 1.000.000 kr.

 • INSP! hvor alle kan gøre en forskel, Roskilde, Roskilde Kommune. INSP! er et visionært bud på et medborgerhus, der med borgernes talenter og ressourcer skaber idéer, produkter og oplevelser. Med dette projekt skal stedets tag renoveres, og vinduer og varmekilder skal udskiftes. Projektet understøtter liv og aktivitet i den tidligere slagteribygning. Støttes med 1.000.000 kr.

 • Kunst i Brug, Unnerud, Odsherred Kommune. Den gamle brugs i Unnerud, som lukkede sidst i 1970’erne skal genoplives som et centralt mødested på Egebjerghalvøen. I fokus er mødet mellem erfarne kunstnere og unge keramik- og tekstilkunstnere på vej. Den gamle brugsbygning skal bl.a. indrettes med væveværksted, kunstbibliotek, tagterrasse og gårdhave. Støttes med 685.000 kr.

 • Samlingspunkt på Svanholm Gods, Skibby, Frederikssund Kommune (forprojekt). Kollektivet Svanholm har mange besøgende, men der er mulighed for at åbne godset mere op og samtidig invitere indenfor til nye fællesskaber, oplevelser og økologiske eksperimenter. Dette forprojekt skal undersøge mulighederne for at skabe et samlingspunkt på Hornsherred for friluftsliv, fællesskab, økologi og kulinarisk håndværk. Støttes med 130.000 kr. til projektudvikling. 

 • Wonderland på Lolland. Wonderland skal være samlingspunkt for danske rollespillere på tværs af alder, køn og bopæl i en tidligere kemisk våbenfabrik. Projektet skal skabe rum for nye samarbejder, netværk og venskaber med plads til erfaring og nye idéer. På sigt skal stedet udvikle sig til et formidlings- og oplevelsescenter. Støttes med 600.000 kr.

  Badekultur i Nakskov Fjord, Nakskov, Lolland Kommune. 
  Badebroen på Hestehovedet er en vigtig brik i den nye selvforståelse og italesættelse af Lolland-Falster. Lolland Kommune har udskiftet stedets brohoved og badehus, men hele anlægget trænger til et ansigtsløft, der bl.a. omfatter en lille sauna, omklædningshuse på stranden og istandsættelse af selve broen. Støttes med 900.000 kr.

Siden 2014 har vores kampagne Underværker målrettet støttet ildsjæleprojekter i det byggede miljø. Projektansøgningerne er vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af:

 • Julie Takla Helsted, chef for Saxogade
 • Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
 • Ane Cortzen, arkitekt, TV- og radiovært
 • Finn Jorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
 • Balder Johansen, social entreprenør og leder af LOGIK & CO

Vores direktion har besluttet at tildele støtte til de 23 projekter på baggrund af bedømmelsesudvalgets anbefalinger.