x

Realdania har afholdt repræsentantskabsmøde

Pressemeddelelse 30. april 2019

Realdania afholdt tirsdag den 30. april foreningens ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2018 og valgte medlemmer til bestyrelsen.

På repræsentantskabsmødet, der blev afholdt i København, blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen. 

• Gunde Odgaard for en 4-årig periode 
• Majken Schultz for en 4-årig periode 
• Peter Høltermand for en 4-årig periode (valgt som sagkyndigt medlem)

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. 

Realdania arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania bidrager med økonomi og faglige ressourcer til f.eks. byudvikling, byrum, parker, nye bygninger og gamle bygninger, der skal bevares for eftertiden. Plus til processer og aktiviteter knyttet til det byggede miljø. Foreningen støtter indsatser i både de store byer, de små byer og i landsbyerne – og over hele landet. 

Støtten til projekter rundt om i Danmark kommer fra afkastet af foreningens investeringsformue. Det er foreningens mål at være her for både nuværende og kommende generationer og at fremme bæredygtighed, ny viden og innovation inden for det byggede miljø. I langt de fleste indsatser arbejder Realdania sammen med andre parter, f.eks. kommuner, foreninger, fonde, forskningsinstitutioner, det private erhvervsliv og lokale ildsjæle. Realdania har siden år 2000 støttet mere end 3.675 projekter med i alt 18,7 mia. kr. 

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabet videregiver også deres private og professionelle erfaringer til Realdania, formidler viden om foreningens arbejde i deres egne netværk og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.