x

Nye bavnehøjder er nået

Pressemeddelelse 25. juni 2019

Ejer Bavnehøjs status som naturperle, kulturhistorisk samlingspunkt i Skanderborg og nationalt vartegn er steget i graderne. Resultatet af en helhedsorienteret indsats på Danmarks tag bliver indviet fredag den 28. juni 2019. Realdania har støttet projektet i partnerskab med Skanderborg Kommune og Ejer Bavnehøj Venner.

Det nye Ejer Bavnehøj omfatter en række forbedringer og nye tiltag. Generelt er det sket en nænsom landskabelig bearbejdning med respekt for stedets kulturhistoriske værdier og en enestående udsigt. Blandt andet er der indrettet et nyt sceneområde i en naturlig slugt kaldet Gryden. Gennem 100 år har der været afholdt folkemøder og grundlovsmøder. Med en scene naturligt indbygget i Gryden, landskabeligt anlægsarbejde og oprydning efter resterne af Restaurant Ejer Bavnehøj, der lukkede i 2012, er der nu skabt mulighed for koncerter og en variation af kulturelle aktiviteter.

En stor Genforeningssten rejst i 1920 til minde om Nordslesvigs genforening med moderlandet er omplaceret til et nyt sted, der udstiller den historiske sten på værdig vis. Stenen er omkranset af skræddersyede egetræsplinte. Området har allerede vist sig som et populært mødested for at nyde udsigten over en varieret morænelandskab. Til picnickulturen er opstillet kraftige bordbænkesæt på nye opholdssteder. 

Nye stier i området inspirerer til at bevæge sig rundt på et nyerhvervet areal og nyde det smukke landskab. Målet har været at skabe bedre tilgængelighed for alle. Da terrænet er kuperet fra naturens side, forekommer der stejle strækninger på stierne.   
En af de nye elementer er en ’himmeltrappe’, der er anlagt med 45 trin. Fra parkeringspladsen til bunden af Gryden er en højdeforskel på 10 meter, der nu er udlignet med en langstrakt ’himmeltrappe’. Endelig er der omkring kiosk- og servicebygningen Møllehjulet udvidet med ny belægning og skabt bedre forhold til kortvarige ophold.

Borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer siger: ”Som ny borgmester i en bjergkommune må jeg konstatere, at tre borgmestre før mig har brugt 20 år på opgradere Ejer Bavnehøj fra et kedeligt udflugtsmål og nedslidt udsigtstårn til en moderne turistdestination med kiosk, servicefaciliteter og spændende formidling. Det er skønt at se, hvorledes nye tiltag nu går i pagt med naturen og kommunens fællesskabsværdier. Man kan roligt sige, at Ejer Bavnehøj har nået nye højder – nærmet slået sin egen højderekord. Jeg er utrolig stolt over at få lov til indvie resultatet af et frugtbart, flerårigt samarbejde mellem Realdania, kommunen og ildsjæle i foreningen Ejer Bavnehøjs Venner. Nu er der virkelig grund til at dreje fra på Østjyske Motorvej, når man passerer store brune skilte til Ejer Bjerge med Ejer Bavnehøj på toppen i selskab med Møgelhøj og Møllehøj 170,89 meter over havet.” 

Projektleder i Realdania Eske Møller siger: ”Ejer Bavnehøj ligger smukt i Søhøjlandet. Og projektet har nu skabt muligheder for, at dette særlige sted bliver et endnu mere attraktivt besøgssted – og det er samtidig udviklet med respekt for historien, som knytter sig hertil og for landskabet omkring. Projektet understøtter stedets værdighed på bedste vis.”  

Realdania har støttet delprojektet med 2,3 mio. kr. Anlægsarbejdet er udført af Entreprenørafdelingen i Skanderborg Kommune og er første del af en større helhedsplan tegnet af landskabsarkitektfirmaet Bruun & Möllers.

Det anerkendte Skanderborg-band In Lonely Majesty sætter musik til en indvielsesfesten 28. juni kl. 13-16. Der bliver aktiviteter for børn og mulighed for at købe mad og drikkevarer fra kiosken Møllehjulet. Alle er velkomne med opfordring til tilmelding på:

Tilmelding: Indvielse og folkefest - Ejer Bavnehøjs Venner

Fakta

Ejer Bavnehøj har en lang og stærk tradition som forsamlingssted til folkemøder, der går knap 100 år tilbage. Folkemøderne udsprang oprindeligt af ønsket om at bygge bro og fællesskab over landegrænserne til Slesvig Holsten. Siden har Ejer Bavnehøj udviklet sig til et kulturelt omdrejningspunkt for blandt andet grundlovsmøder, musikarrangementer og outdoor-events som for eksempel maraton og naturvandringer. 

Det er ikke første gang, at Realdania investerer i Ejer Bavnehøjs kvalitet og udvikling som moderne naturattraktion. Realdania står også bag Møllehjulet opført i 2010, en moderne kiosk- og toiletbygning af høj arkitektonisk kvalitet.

Ejer Bavnehøj er en del af Ejer Bjerge, der udgør det højeste område i Danmark. Efter en årelang højdestrid blev nabotoppen Møllehøj i 2005 udpeget til landets højeste naturlige jordpunkt 170,86 meter over havets overflade. Geografisk ligger Ejer Bjerge syd for Skanderborg by, 5 minutters kørsel fra E45. I 2013 blev området udpeget som national seværdighed.