x

Grønlandsk bygningsarv på 4 x 3 centimeter

Pressemeddelelse 18. juli 2019

De har modtaget Europa Nostras kulturarvspris. De har haft besøg af en dansk statsminister og formanden for det Europæiske Råd. De har skabt lokale arbejdspladser og sat gang i turismen. Nu har de også fundet vej til et grønlandsk frimærke. Det handler om de to grønlandske bygdehuse, som blev købt og restaureret af Realdania By & Byg for få år siden.

Efter tre års arbejde blev der for to år siden sat det sidste punktum for restaureringen af to af Grønlands ældst bevarede og fredede huse fra kolonitiden: Missionæren og handelsmanden Poul Egedes hus fra 1751 og den nærtliggende gamle kolonialbutik, begge med adresse i den lille bygd Ilimanaq i det nordvestlige Grønland. 

Siden har tusindvis af gæster og turister besøgt Ilimanaq, og de fine sortmalede bygdehuse - der er omdannet til formidlingscenter, restaurant og butik - har fået masser af omtale i alverdens medier og har dermed bidraget til at formidle den grønlandske kultur- og naturarv og styrke turismen i området.

Nu har det ene af husene, Poul Egedes hus, også fundet vej til årets grønlandske frimærke fra SEPAC – et netværk af små postvæsener, Small European Postal Administration Co-operation, der består af 14 medlemslande, heriblandt Grønland. Hvert år udgiver de 14 lande et frimærke under et fælles tema, og med ’Gamle Beboelseshuse’ som dette års tema var det oplagt at lade det historiske Poul Egedes hus pryde de 4x3 centimeter.

Frimærket, der udkom på Grønlands Nationaldag, den 21. juni, koster 17 kr. pr. stk. og kan købes via Post Grønland. Frimærket kan dog kun anvendes som porto i Grønland eller ved afsendelse fra Grønland.

Stor historisk og kulturel betydning

Begge huse har stor historisk og kulturel betydning både for Grønland, for området omkring Diskobugten, for selve bygden og for kulturarven som helhed, og det var på den baggrund, at Realdania By & Byg i sommeren 2014 købte de to huse og startede en omfattende restaurering.

Men faktisk går interessen for den lille grønlandske bygd og de to træhuse meget længere tilbage. For over tolv år siden indledte Realdania By & Byg et samarbejde med Grønlands Nationalmuseum om mulighederne for at give nyt liv til den grønlandske kulturarv.

De to huse blev udvalgt og købt, og herefter startede arbejdet med at restaurere, bevare og omdanne husene til formidlingscenter, restaurant, konferencelokale og butik med indhandel af lokale fangster og jagtudbytter.

Sideløbende med Realdania By & Bygs restaurering af de to huse satte projektets øvrige to parter – Qaasuitsup Kommunia og World of Greenland – andre initiativer i gang som del af en samlet partnerskabsaftale: World of Greenland har opført 15 moderne, smukt indpassede turisthytter, mens kommunen har forbedret infrastrukturen, anløbsforholdene i havnen, kloakeringen, vandforsyningen og affaldssorteringen.

Lokal arbejdskraft

En stor del af restaureringen blev udført med arbejdskraft fra lokalområdet, og alle de nye tiltag tilbydes og drives i dag med lokal arbejdskraft.

Det er ambitionen, at projektet via turisme kan skabe og fastholde blivende arbejdspladser, udvikling og indtægter til lokalsamfundet på en måde, som sikrer såvel økonomisk som social bæredygtighed - med udgangspunkt i stedets værdier og respekt for Grønlands kulturarv.

Og det er ønsket, at erfaringerne fra partnerskabet kan fungere som et demonstrationsprojekt, hvorfra der kan hentes læring, viden og inspiration til det fremtidige arbejde med at bevare, udvikle og levendegøre Grønlands enestående kulturarv