x

Forskere efterlyser fotos af livskvalitet på landet

Nyhed 23. august 2019

Hvad er livskvalitet for dig? Nu kan du hjælpe et forskerteam ved at sende dem billeder af din hverdag på landet. Fem geografiske områder er udvalgt i projektet: Lemvig-Struer, Norddjurs, Faaborg-Midtfyn, Vordingborg og Bornholm.

Et dansk forskerteam er i gang med at undersøge, hvilke faktorer der skaber livskvalitet på landet. Ét af de faglige spor i projektet har fokus på hverdagslivet – og det er her, forskerne lige nu har brug for billeddokumentation:

”Vi vil gerne tæt på hverdagen. Vi vil gerne forstå, hvad livskvalitet er, når man bor på landet, og hvordan livskvalitet er en del af hverdagslivet. Vi håber, at borgere i de udvalgte områder vil give os et glimt af deres liv,” siger Pia Heike Johansen, som er lektor på Syddansk Universitet og leder af forskningsprojektet. Hun understreger, at det er anonymt at deltage, og at forskerne derfor ikke ønsker billeder, hvor det muligt at genkende personer.

I løbet af september måned tager forskerne på feltarbejde i fem geografiske områder. Men allerede nu vil de gerne se billeder af livskvalitet fra de områder, de skal besøge. 

Sammen med foto er der brug for et par informationer: Hvad viser billedet? Hvilket af de fem udvalgte områder bor du i? Hvor gammel er du? Hvem bor du sammen med? Må forskerne vende tilbage med opfølgende spørgsmål? Hvis ja, husk at angive kontaktoplysninger.

Foto og tekst sendes til livskvalitet@sam.sdu.dk

Når du indsender foto, accepterer du, at forskerne kan anvende det som en del af projektet – for eksempel i videnskabelige artikler, rapporter og på hjemmesider i relation til feltarbejdet.

I Danmark har folk tilsyneladende en lidt højere livskvalitet på landet end i byerne, og forskere prøver nu at finde ud af, hvordan det kan være. I én af flere undersøgelser har Foreningen Realdania sammen med Gallup spurgt godt 7.000 danskerne til deres livskvalitet. I landdistrikterne svarer 82 procent, at de har ’en høj livskvalitet’. Landsgennemsnittet er 76,8 procent. 

Følgende områder er udvalgt til feltarbejde: 

I. Lemvig-Struer
(Thyholm + Trans-Ferring-Fjaltring) periode for feltarbejde: 19.9-23.9
II. Norddjurs
(Udby-Estruplund-Voer-Holbæk) periode for feltarbejde: 15.9-18.9
III. Faaborg-Midtfyn
(Lyø + Avernakø) periode for feltarbejde: 25.9-27.9
IV. a) Vordingborg (Jungshoved + Borre-Magleby) periode for feltarbejde: 4.9-7.9
b) Odsherred (Egebjerg) periode for feltarbejde: 12.9-14.9
V. Bornholm
(Svaneke-Østermarie-Ibsker-Poulsker-Pedersker-Bodilsker) periode for feltarbejde: 8.9-11.9

Forskningsprojektet ’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’ løber til januar 2022 og er støttet af Foreningen Realdania.