x

Verdens største arkitektkonference kommer til København

Nyhed 29. august 2019

Konferencen skal sætte fokus på bæredygtighed i arkitektur og opfordrer til partnerskaber på tværs af det byggede miljø. Ny hjemmeside vil samle de gode eksempler frem mod begivenheden i 2023.

I 2023 kan København se frem til at få besøg af 10.000 arkitekter fra hele verdenen, når de samles til Union of International Architects (UIA) verdenskonges. 

Verdenskongressen er en unik mulighed for at sætte arkitekturens bidrag til FN’s 17 verdensmål på dagsordenen. Derfor bliver det arkitekternes opgave at komme med konkrete og realistiske bud på, hvordan vi kan skabe den nødvendige sammenhæng mellem arkitektur og bæredygtighed.

”En af verdenssamfundets største opgaver bliver, de næste årtier, at bygge mere bæredygtige byer. Vi står overfor store udfordringer, der kalder på nye løsninger og nye samarbejder på tværs landegrænser. Jeg er rigtig glad for, at kongressen kommer her til landet, så vi får mulighed for at vise, hvilken rolle danske løsninger kan spille internationalt – og så vi kan få internationale bidrag til danske løsninger”, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Med afsæt i FN’s verdensmål får Danmark og de andre Skandinaviske lande en unik mulighed for at synliggøre bæredygtige løsninger fra nordiske arkitekter, der kan inspirere ude i verden. Både i form af implementerede løsninger og i ambitionshøjde – især efter at de nordiske lande for nyligt har samlet sig bag målsætningen om at blive verdens første CO2-neutrale region.

Arkitektkonferencen afholdes hver tredje år, og bliver i 2023 støttet med bevillinger fra Bevica Fonden, Dreyers Fond og Realdania. 

kongressens hjemmeside UIA 2023 bliver du guidet frem til konkrete realiserede løsninger, der viser hvordan arkitekturen kan være med til at indfri verdensmålene. Frem mod kongressen i København den 2.-7. juli 2023 vil du på hjemmesiden finde gode eksempler og inspiration. Der opfordres til handlingsorienterede partnerskaber på tværs af det byggede miljø, til gavn for en mere bæredygtig verden, hvor ingen mennesker lades i stikken. Nye eksempler på bæredygtig arkitektur modtages gerne via den nye hjemmeside.