x

Nye bofællesskaber i Vordingborg vil bringe flere generationer sammen

Pressemeddelelse 29. september 2019

I Vordingborg vil flere generationer snart kunne bo side om side i to kommende bofællesskaber for henholdsvis seniorer og familier.

Kommunen har nu givet grønt lys til projektet, der opføres i et partnerskab mellem Boligselskabet Domea Vordingborg, Domea.dk, Vordingborg Kommune og Realdania– et projekt, der løser flere udfordringer. Alle interesserede inviteres til borgermøde om bofællesskaberne i november.

Fællesskab, relationer og gode naboskaber har betydning for vores livskvalitet. Og netop det finder mange i bofællesskaber. Undersøgelser viser f.eks., at seniorer oplever mindre ensomhed og højere livskvalitet, når de bor i et bofællesskab. Desværre er der slet ikke seniorbofællesskaber nok til alle dem, der gerne vil bo i dem. Det gør en initiativgruppe nu noget ved i Vordingborg. 

Et alment seniorbofællesskab og et alment familiebofællesskab ved Masnedsund Havn i Vordingborg med foreløbig ca. 40 boliger er i øjeblikket ved at udvikle sig. Kommunalbestyrelsen har sagt ja til, at det almene boligselskab Boligselskabet Domea Vordingborg og den almene bygge- og boligadministration Domea.dk, der er kommet med ideen, går videre med projektet. Foreningen Realdania bidrager også til projektet og har særligt fokus på udviklingen af seniorbofællesskabet og naboskabet med familiefællesskabet.

"Det er et rigtigt interessant projekt, og nu skal vi i gang med første fase, hvor vi skal have afdækket, om der er interesse for boligformerne. Hvis det bliver besluttet at gennemføre det, så vil de to bofællesskaber være med til at sikre, at vi i kommunen har forskellige og spændende boligtilbud til alle aldre. Dermed imødekommes efterspørgslen på boliger i seniorbofællesskaber – og så kan vi potentielt fastholde og tiltrække børnefamilier, f.eks. dem der gerne vil ud af København," siger borgmester i Vordingborg Kommune Mikael Smed. 

Der inviteres til borgermøde den 4. november i DGI Huset i Vordingborg, hvor alle interesserede kan høre mere om projektet.

Ressourcestærke – og hjælpsomme – beboere 

Hos Boligselskabet Domea Vordingborg er formand Poul Rasmussen glad for, at projektet nu er nået så langt. Han bor selv i Kirsebærplantagen i Vordingborg, godt fem kilometer fra Masnedsund Havn.

"Ved at opføre to bofællesskaber, der kan rumme alle aldre, får vi skabt bofællesskaber, der er mere levedygtige. Vi undgår at få sammensat et tungt plejekrævende boligområde, og med den her model kan beboerne også få stor glæde af hinanden og hjælpe hinanden. Der vil måske både være en reservebedstemor eller en, der kan hjælpe med havearbejdet eller indkøbsposerne, lige rundt om hjørnet," siger Poul Rasmussen, der også er formand for bestyrelsen i bygge- og boligadministrationen Domea.dk, som vil varetage byggeriet på vegne af Boligselskabet Domea Vordingborg, når det kommer så langt.

Poul Rasmussen forudser, at bofællesskaberne vil tiltrække ressourcestærke borgere – ikke bare økonomisk, men menneskeligt.

"I et bofællesskab skal man give noget for at få noget. Man skal ville ’det fælles’ og ville andet end at bo." 

Mindre ensomhed og mere livskvalitet i seniorbofællesskaber

Og hvad er det så de nye beboere skal være ’fælles’ om? Det skal bl.a. Realdania være med til at finde ud af. Det er nemlig vigtigt at få værdigrundlaget for byggeriet på plads, så de kommende beboere har en naturlig fælles interesse. 

Realdania står bag en landsdækkende indsats for at kickstarte udviklingen af moderne seniorbofællesskaber i samarbejde med både private og almene bygherrer. Seniorbofællesskabet i Vordingborg er det 10., som den filantropiske forening har bidraget til. Realdanias mål er i sidste ende at mindske ensomheden blandt seniorerne.

"Vi ved, at mere end 100.000 ældre kæmper med ensomhed i dag – og vi ved med sikkerhed, at der i fremtiden vil være langt flere ældre i Danmark. Samtidig ved vi, at ældre, der bor i bofællesskab, oplever en langt større livskvalitet, et stærkere naboskab og føler sig mindre ensomme. Vi glæder os til at bidrage til udviklingen af seniorbofællesskabet i Vordingborg og arbejde med det potentiale, der ligger i, at de ældre kommer til at bo tæt på fællesskabsorienterede familier," siger Jesper Nygård, der er adm. direktør i Realdania.

Efterspørgslen på især seniorbofællesskaber er stor. I dag bor godt 8.000 borgere i seniorbofællesskaber, men mere end 80.000 har tilkendegivet, at de overvejer at flytte i bofællesskab inden for de næste fem år. 

Blandende byer

For Domea.dk er projektet netop et eksempel på, hvor vigtigt det er ikke kun at fokusere på boliger, men at omfavne den hele by.

"Det er vigtigt at tænke i blandende byer og at have fokus på mennesker, ikke kun på mursten. Vi ved, at for at skabe et nyt succesfuldt boligområde skal det tænkes ind i det øvrige lokalsamfund, så ikke bare hverdagen inde i boligerne, men også livet mellem husene kommer til at fungere," siger by- og boligudviklingschef i Domea.dk Mette Mogensen. 

Parter i projektet
Vordingborg Kommune
Boligselskabet Domea Vordingborg (bygherre)
Domea.dk (byggeforretningsfører)
Realdania

Rådgivere i projektet
Proces:
Andel-Andel

Byggeri:
Friis Andersen Arkitekter med underrådgiverne JJW Arkitekter og Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI

Boligerne
Seniorbofællesskab: Forslag om ca. 20 boliger i størrelsen 65-85 m2
Familiebofællesskab: Forslag om ca. 20 boliger i størrelsen 80-90 m2
Bygges, så det ene bofællesskab kan ’vokse’

Borgermøde
4. november kl. 17.00-20.00 i DGI huset i Vordingborg, Solbakkevej 42-56.