x

Valg til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for erhverv

Pressemeddelelse 25. oktober 2019

Foreningen Realdania har i dag afholdt valg til sit repræsentantskab i Valggruppen for erhverv.

Valget til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for erhverv blev i dag afholdt i foreningens lokaler på Jarmers Plads 2, København V. Følgende syv medlemmer blev valgt til repræsentantskabet for en fireårig periode:

Anders Christen Obel, bestyrelsesformand, København K
Andreas Just Karberg, direktør, København Ø 
Carsten Thygesen, direktør, Skjern 
Jesper Andreasen, direktør, Rødovre 
Katia Knipschildt Østergaard, adm. direktør, Frederiksberg C 
Lone Færch, bestyrelsesformand, Brædstrup 
Merete Eldrup, næstformand, København K

Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Realdania driver filantropi på basis af afkastet af sin investeringsformue. Vi støtter store og små projekter, der bidrager til at nå vores filantropiske mål, og vi ønsker at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Siden 2000 har Realdania bidraget med 18,7 mia. kr. til ikke mindre end 3.675 store og små filantropiske projekter rundt om i hele Danmark. I langt de fleste projekter arbejder Realdania sammen med andre, for eksempel kommuner, foreninger, fonde, private virksomheder og lokale ildsjæle.

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder, hvad enten man selv er ejer, eller man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en al-men boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom. 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentant-skabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.