x

Lokale værdier skal ”dyrkes” i fremtidens Faaborg

Pressemeddelelse 4. december 2019

GHB Landskabsarkitekters forslag ”Vi dyrker Faaborg” vinder arkitektkonkurrence om at skabe en samlende udviklingsplan for Faaborg Havn og By. Forslagets styrker ligger blandt andet i et stærkt, strategisk bud på, hvordan Faaborg kan bruge sin historie, naturen og de lokale råvarer til at skabe vækst.

Tre teams har siden april 2019 dystet om at skabe en sammenhængende udviklingsplan for Faaborg By og Havn. Tirsdag aften blev vinderen af konkurrencen kåret, og cirka 500 spændte faaborgensere var mødt op til offentliggørelsen. Det blev GHB Landskabsarkitekter, der løb med sejren. 

Borgmester Hans Stavnsager (S) er meget begejstret over resultatet af konkurrencen: 

”Det er tre meget stærke bud på udviklingen af Faaborg, vi har fået. Teamet med GHB Landskabsarkitekter i spidsen er dem, der har lavet den mest sammenhængende plan. Derfor vinder de. De har leveret en plan, der på smukkeste vis binder byen bedre sammen og skaber bro mellem vores stolte fortid og en fremtid, hvor fødevarer, friluftsliv, sundhed og kunst, alle er elementer, vi vil dyrke,” fortæller han. 
Hans Stavnsager understreger, at vinderforslaget er et forslag og dermed ikke en endelig plan for Faaborg: 

”Der er ikke tale om en traditionel arkitektkonkurrence, men om en omfattende strategisk plan for den langsigtede udvikling af hele Faaborg. Vi har derfor også lov til at gå videre med nogle af ideerne fra de andre teams. Vi skal nu i gang med at lave en mere detaljeret plan for, hvilke elementer, vi vil realisere.”

Udvikling af den gamle slagterigrund

Lokalt er der stor interesse for, hvad der skal ske med den gamle slagterigrund. I vinderforslaget udvikles Slagterigrunden med henblik på at skabe en kreativ smeltedigel og et levende iværksættermiljø i et urbant og industripræget kvarter. 

Vinderforslaget anbefaler, at de tilbageværende bygninger på grunden genanvendes og får nyt liv – blandt andet foreslås, at der etableres FaaborgKantine i den gamle Tulipbygning – et nyt gastronomisk madhus, der kan være centrum for udviklingen af Slagterigrunden med nye arbejdsfællesskaber og lettere erhverv. 

Alle tre konkurrenceforslag placerer det kommende Øhavsmuseum i Frølageret på den gamle slagterigrund. 

”Udviklingen af Slagterigrunden ligger hele kommunalbestyrelsen meget på sinde, og jeg synes, vinderforslaget rummer nogle rigtig spændende ideer. I den kommende tid skal vi kigge nærmere på hele vinderforslaget. Først derefter tager vi politisk stilling til, hvad der skal ske,” fortæller Hans Stavnsager.

Fremtiden for de mindre byer ved vandet

Arkitektkonkurrencen er gennemført i et samarbejde med Realdania. Her fortæller programchef Astrid Bruus Thomsen: 

”Konkurrencen har rejst en række vigtige og svære spørgsmål i vor tids byudvikling, som klimasikring, midtbyer og bæredygtighed. Faaborg står efter min mening med nogle rigtige kloge svar i det vinderprojekt, der er valgt. Lad udviklingen tage udgangspunkt i de lokale værdier og det stedsspecifikke, brug byens naturlige topografi og højderyg til at klimasikre, og genbrug de eksisterende og tiloversblevne bygninger til nye funktioner. Jeg glæder mig til at følge Faaborgs udvikling i de kommende år.

Vi dyrker Faaborg

Vinderforslaget ”Vi dyrker Faaborg” er udarbejdet af et team med GHB Landskabsarkitekter i spidsen. Forslaget rummer dels forslag til den fysiske udvikling, dels forslag til forretningsplan. Direktør og partner Jacob Fischer glæder sig over kåringen som vinder af konkurrencen:

”Det har været en helt fantastisk spændende opgave for os! Det er langt fra hver dag, at vi får lov til at løse opgaver, hvor det er den strategiske udvikling af en hel by, der er på spil – og vi er rigtig glade og stolte over at blive anerkendt for det stykke arbejde, vi har leveret,” siger Jacob Fischer og fortsætter:

”Faaborg har rigtig mange potentialer at bygge videre på. Det at være en smuk, gammel købstad beliggende i noget af Danmarks smukkeste natur, gør i sig selv Faaborg til noget ganske særligt. De frie arealer ud mod øhavet skaber derudover nogle ekstraordinære gode betingelser for ikke alene at gøre Faaborg til en endnu mere populær turismedestination, men bestemt også en by, der er attraktiv at bo i. Også for dem, der skal køre lidt for at komme på arbejde.”

Vinderteamet:

Hovedrådgiver 
GHB Landskabsarkitekter / landskabs- og byplanlægning
 

Underrådgivere:

Kjellander & Sjöberg / arkitektur 
TYRENS / rådgivende ingeniører 
REALISE / forretningsudvikling 
Mogens Morgen / transformation og kulturmiljøer

Arkitektkonkurrencerdk ApS har været rådgiver på konkurrencen.