x

Flere kommuner skal i front med klimaomstilling

Blogindlæg 26. november 2019

Det globale topmøde C40 World Mayors Summit blev midt i oktober afholdt i København. Topmødet viste os, at verdens megabyer og innovative klimabyer som København sætter dagsordenen for den grønne omstilling. Men også 20 danske kommuner er i fuld gang med at gå i fodsporene på C40-byernes klimahandling. Og vi skal have flere med.

Blogindlæg bragt på danskekommuner.dk den 26. november 2019.

20 danske kommuner i lige nu i gang med at sætte nye standarder i det globale klimaarbejde. Sammen viser de vejen for det første kommunedrevne landsdækkende projekt, der anvender og udvikler de standarder for klimaplaner, som hidtil primært har været brugt af de mest klimaambitiøse byer i C40-netværket. De 20 danske kommuner deltog også i klimatopmødet i København, bl.a. i en særlig masterclass. For at suge til sig af ekspertisen fra C40’s eksperter. Men i høj grad også for at inspirere tilbage med bud på, hvordan værktøjer, der er udviklet til meget store byer, kan omsættes til handling i mindre kommuner, kystbyer og landområder. 

Selv om verdens største byer bærer den tungeste del af verdens udledning af drivhusgasser, skal vi nemlig have mange flere byer og kommuner med hurtigt. Det haster, hvis vi skal nå Parisaftalens ambitiøse mål om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

DK2020 som løftestang

DK2020 er et handlings- og læringsnetværk, som også bidrager til et kompetenceløft af nøglemedarbejdere i de kommuner, der deltager. Pilotprojektet er finansieret af Realdania og bliver gennemført i samarbejde med C40 og den grønne tænketank CONCITO. Og vi har sat barren højt. Målet er, at alle 20 kommuner får udviklet forpligtende klimaplaner, der lever op til 1,5 graders målet. 

Allerede nu kan vi se, at det fælles arbejde virker som strategisk løftestang for kommunernes klimaarbejde. Middelfart er et godt eksempel på den udfordring, mange af kommunerne deler, nemlig et generelt behov for eksperthjælp til at skabe sammenhæng mellem kommunens mange, innovative klimaprojekter. Og hjælp til at komme videre med specifikke projekter; i Middelfart f.eks. ambitionen om at indarbejde carbon-budgetter som en del af beslutningsgrundlaget på byrådsmøderne. 

Generelt er alle 20 kommuner ivrige efter at dele viden og nyde godt af erfaringerne fra andre kommuner. Mange af løsningerne findes nemlig derude. Og fra de mindste til de største kommuner i DK2020 er meldingen den samme: Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken, når vi kan nyde godt af både gode og dårlige erfaringer, som andre allerede har høstet. Jeg kunne ikke være mere enig.

Data og tværgående samarbejder

En del kommuner arbejder med scenarieplanlægning og bedre data. Det gælder blandt andet Assens, Frederikshavn, Lemvig og Helsingør kommuner. Data er nemlig helt afgørende. Dels for at sikre, at kommunerne får mest mulig klima for pengene. Dels, at den samlede indsats når målet om netto nuludledning senest i 2050. 

De største kommuner i DK2020, Frederiksberg og Aarhus, er bl.a. med for at få hjælp til at styrke de tværgående samarbejder. På tværs af forsyningsselskaber, virksomheder og kommuner. Men også på tværs af regionerne og op mod staten. I dag laver kommunerne et økonomisk budget, men forholder sig ikke til f.eks. et carbon-regnskab. Og planloven indeholder ikke krav om forebyggende klimaindsats. 

Vi må anerkende, at der er begrænsede ressourcer i kommunerne til at løse så kompleks en opgave. Der er brug for hjælp til at skabe samspil mellem data, viden og handling. 

En bevægelse der kun bliver stærkere

Realdania arbejder for at udvikle og forbedre de fysiske rammer for hverdagen i Danmark. Faktum er, at det ændrede klima – også i Danmark – udgør en trussel mod vores byer og bygninger. Uanset om vi taler stigende havvand eller mere nedbør fra oven. Så for os giver det ikke mening at arbejde med det byggede miljø, hvis vi ikke også tager hånd om de akutte klimaudfordringer. 

Det er grunden til, at Realdania allerede i flere år har støttet C40-byernes indsats. Og grunden til, at vi netop har afsat 170 mio. kr. til at fremtidssikre C40-byernes klimaarbejde i perioden fra 2020 til 2024. I samme periode bidrager den danske stat med 67 mio. kr., der skal gå til klimaindsatser i udviklingslande, primært Afrika. Det er virkelig et stærkt dansk rygstød, som verdens byer her har fået fra dansk side.

Realdanias mål er at C40’s redskaber kommer til at kunne inspirere alle slags byer, herunder ikke mindst byer og kommuner i Danmark. Det er i det lys og med den viden i ryggen, at vi styrker kommunernes klimaindsats med værktøjer, bedre data og skaber et grundlag for effektiv vidensdeling og tværgående partnerskaber. Det er klogt at pulje viden, erfaringer og at dele udfordringer. De lavt hængende frugter er i mange kommuner allerede plukket. Herfra bliver det sværere og mere komplekst, og det er fuldstændig nødvendigt at vi samarbejder.

Samtidig med den nye bevilling til C40-arbejdet, har Realdania afsat yderligere 20 mio. kroner til en særlig dansk indsats, der skal sikre, at viden og erfaringer kommer danske byer og kommuner til gavn. De ambitiøse kommuner i DK2020 projektet er allerede i gang med at yde et vigtigt bidrag til at forebygge de alvorlige klimaudfordringer. Vi har endnu ikke præcist besluttet, hvordan den danske indsats skal fortsætte efter pilotprojektet. Men vi skal naturligvis have endnu flere kommuner med. Og det kunne da være fantastisk, hvis alle 98 danske kommuner – som formentlig det første sted på jordkloden – i løbet af et par år har en vedtaget klimaplan, der lever op til ambitionernes fra Paris-aftalen. 

Vi ved, at vi skal gøre noget ved det. Vi ved, at vi kan! Og en klimaplan er værktøjet, der kan sikre, at vi træffer de rigtige beslutninger i de kommende år frem mod 2030. Det formentligt vigtigste årti i vores levetid.