x

Kunstlandskab bliver vartegn for Kulbaneparken

Pressemeddelelse 17. december 2019

Internationalt anerkendt koreansk kunstner skal udforme et rekreativt kunstlandskab, der skal fungere som vartegn og skaterbane i Kulbaneparken.

Ovenpå Ringstedbanen skyder Kulbaneparken i disse år frem i et af Københavns udsatte boligområder, der mest af alt er kendt for Valby Gasværk, der eksploderede i 1964. Men nu har kvarteret udsigt til at blive kendt for et nyt, rekreativt kunstlandskab, der også skal fungere som en skaterbane og skabe lys, liv og tryghed i parken. Kunstlandskabet med de forskellige aktivitetsmuligheder skal tegnes af den internationalt anerkendte koreanske kunstner Koo Jeong A. Koo Jeong A. står bag lignende værker i Liverpool og på den franske ø île de Vassivière. Projektet realiseres med støtte fra Realdania og A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der hver har doneret 2 mio. kr. 

”Jeg er rigtig glad for de flotte donationer fra A.P. Møller Fonden og Realdania. De giver os mulighed for at skabe liv i parken og tryghed for beboere ved Kulbaneparken, og samtidig vil kunstlandskabet blive et vartegn og en attraktion, der også vil tiltrække andre københavnere til en i dag lidt overset bydel. Vi mangler fortsat penge til færdiggørelsen af den øvrige del af parken med bl.a. byrum, skraldespande, træer og buske. De penge arbejder jeg for at skaffe ved kommende budgetforhandlinger,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Ideen til projektet er født i et samarbejde mellem en kunstkurator og den lokale områdefornyelse, som arbejder med at løfte det udsatte byområde via markante fysiske forbedringer, tværgående sociale indsatser og kulturelle projekter i tæt samarbejde med lokalområdets beboere og aktører. Kunstlandskabet er endnu ikke tegnet færdigt, men Koo Jeong A har tidligere besøgt parken for at hente inspiration fra parkens bakkede terræn. Kunstværket med dobbeltfunktionen som skaterbane er fluorescerende og vil derfor bidrage med lys og liv i en mørk del af parken.

”Kulbanekvarteret har længe talt om et vartegn. Nu er vi så heldige, at et vartegn samtidigt kan forene et stort lokalt ønske om skatefunktioner og et stort ønske om kunst i kvarteret. Kunstlandskabet kan blive et skønt samlingssted på tværs af generationer og interesser. Et sted, hvor finkultur og streetkultur mødes. Stort hjerteligt tak til fonde og politikere,” siger Inge Grønlund, formand for styregruppen for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret.
 
Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 2. december modtagelsen af donationerne fra de to fonde. Til foråret skal Borgerrepræsentationen finde såkaldt anlægsmåltal, der sikrer, at projektet kan realiseres inden for det kommunale anlægsloft i 2021.