x

Realdania By & Byg restaurerer søværnets gamle pigeskole

Pressemeddelelse 18. december 2019

I de kommende to år skal den over 150 år gamle og fredede ejendom ”Søetatens Pigeskole” i Nyboder i København gennemgå en omfattende restaurering.

De seneste femten år har den markante gulstensbygning med de hvælvede lofter og mange fine træskærerarbejder dannet ramme om Bygningskulturens Hus, som er et kontorfællesskab for en række foreninger og virksomheder med tilknytning til dansk bygningskultur, bl.a. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, BYFO, Bygningskultur Danmark, rådgivningsvirksomheden BARK og Bygherreforeningen.

Organisationerne har gennemført mange aktiviteter og arrangementer til glæde for rigtig mange mennesker. Den intensive brug af bygningen har dog også sat sine tydelige spor.

Gennemgribende restaurering

Bygningen er med andre ord nu ”godt brugt”, og Realdania By & Byg kan ikke udskyde de nødvendige restaureringsarbejder længere. Murere, tømrere, snedkere og malere skal derfor gennem de næste to år restaurere bygningens lofter, vægge og gulve, og vvs’ere og elektrikere skal udskifte alle installationer, så bygningen kan bruges også i de næste mange år. 

Restaureringens omfang gør det nødvendigt, at lejerne flytter ud af bygningen, og Realdania By & Byg har endnu ikke taget stilling til bygningens fremtidige anvendelse.

Tidstypisk eksempel på dansk historicisme

Søetatens Pigeskole er opført i 1858, da søværnet udbyggede sine samlede aktiviteter på Holmen og Nyboder. Bygningen var pigeskole i knap ti år. Bagefter var den hjemsted for Søværnets Kadetskole i knap 100 år og helt frem til efter 2. Verdenskrig. Ejendommen blev fredet i 1992. 

Fredningen blev begrundet med bygningens gennemførte funktionalitet, og at den fremstår med et tidstypisk historicistisk udtryk fulgt op af en enestående håndværksmæssig kvalitet. Den historicistiske stil ses særligt tydeligt i bygningens strenge symmetri, de rundbuede vinduer og detaljeringen i bygningens murværk – alt sammen referencer til tidligere tiders stilarter, som netop er det, der kendetegner historicismen som arkitektonisk retning.

Indvendigt kan stilen ses i bygningens smukke hall og trappeopgang – og i aulaen med omfattende træskærerarbejder. Det er disse værdier, som restaureringen skal sikre for eftertiden.