x

Realdania indfører whistleblower-ordning

Nyhed 19. december 2019

Medarbejdere og andre med tilknytning til Realdania får med en ny whistleblower-ordning mulighed anonymt at gøre opmærksom på, hvis de oplever uregelmæssigheder i foreningen.

Ordningen er en del af Realdanias løbende arbejde med at styrke foreningens samfundsansvar og god governance. Den skal give medarbejdere og andre personer med tilknytning til foreningen tryg og anonym mulighed for at råbe vagt i gevær, hvis de oplever uregelmæssigheder eller har begrundet mistanke om, at der foregår ulovligheder i foreningen. 

Normalt er den foretrukne fremgangsmåde at tale med nærmeste chef eller med foreningens direktør. Men hvis en medarbejder eller andre ikke synes, at man kan tale med nogen i ledelsen, kan man nu via whistleblower-ordningen indgive en rapport. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer m.v. Andre forhold kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen. 

”Mig bekendt har vi ikke i Realdanias snart 20-årige virke haft sager af denne karakter. Heldigvis. Og det er heller ikke en konkret sag, der afføder, at vi indfører en whistleblower-ordning. Vi gør det, fordi vi gerne vil gøre vores yderste for at forebygge uregelmæssigheder, for at styrke vores samfundsansvar og for at følge best practice på området. Vi har allerede en fast og grundig proces for at følge op, hvis der skulle dukker sager op om muligt lovbrud eller uetisk adfærd. Med ordningen styrker vi nu denne indsats,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Det er f.eks. Realdanias ansatte, tidligere ansatte og øvrige, der har en berettiget grund til det, der kan indberette via ordningen. 

Læs mere om whistleblower-ordningen her:

Whistleblower-ordningen