x

Værdibyg sætter fokus på bæredygtighed og digitalisering

Nyhed 18. december 2019

Med en ny bevilling vil brancheinitiativet Værdibyg fortsætte arbejdet med byggeriets aktuelle udfordringer. Det sker gennem et fokus på byggeprocesserne for derigennem at bane vejene for innovation og omstilling inden for bl.a. bæredygtighed og digitalisering.

Der bliver bygget som aldrig før i Danmark. Men for at kunne omstille byggeriet til bæredygtige og digitale strategier, er der fortsat behov for at udvikle praksis i byggeprocesserne. Og det et er bl.a. derfor at Realdania har bevilget 10 mio. kr. til brancheinitiativet Værdibygs fremadrettede projekter og aktiviteter.

”Vi ser en stor gevinst i, at Værdibygs aktiviteter og projekter er bygget op omkring branchens folk – forskere såvel som praktikere – og på tværs af byggeriets forskellige led. Værdibygs praksisnære tilgang er med til at få byggebranchen til at arbejde bedre sammen, og i mere effektive processer, der er til gavn for samfundet som helhed,” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania og fortsætter:

”Der er fortsat et stort behov for at forandre praksis i branchen, så byggeprocesserne bliver mere effektive, samarbejder på tværs af værdikæden styrkes, budgetter overholdes, og der opnås mere kvalitet. For at nå i mål med det, er der behov for et helhedsperspektiv på byggeprocesserne.”

Øger fokus på brobygning

Værdibyg har på nuværende tidspunkt udarbejdet 34 vejledninger og opbygget et netværk af mere end 400 praktikere på tværs af byggeriets værdikæde. Man vil fortsat have fokus på at udvikle og styrke samarbejdet om byggeriets processer, men som noget nyt vil brancheinitiativet arbejde mere målrettet på at bygge bro til byggeriets virksomheder og sikre en sammenhæng mellem forskellige initiativer på byggeprocesområdet.

”Byggeprocesserne og grænsefladerne mellem parterne er omdrejningspunktet for misforståelser, mistillid og konflikter, der fører til store værditab. Der er derfor brug for et slags dialogforum på tværs af alle parter, som arbejder på at fastholde værdierne igennem hele byggeprocessen – fra byggeprogrammet til driften af det færdige byggeri. Derfor vil vi med vores efterhånden brede mandat arbejde endnu tættere sammen med byggeriets virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og implementere nye processer ” siger Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg.

Værdibyg startede i 2008 som et brancheinitiativ med en mission om at komme konflikter, mistillid og for stort et værditab til livs. Kerneformålet har gennem det sidste årti har været at forene praktikere på tværs af byggeriets værdikæde for at optimere byggeriets processer. Bag initiativet står BAT kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ.