x

Indvielse af Marskstien og Formidlingsstationen Højer Mølle

Nyhed 8. august 2019

Glæd dig! Fredag den 16. august åbner formidlingsstationen ved Højer Mølle og Marskstien

Formidlingsstationen Højer Mølle, som er blevet til i samarbejde mellem Tøndermarsk Initiativet og Museum Sønderjylland, bliver Tøndermarskens største informationscenter. Her vil du blive klædt på til at forstå dette helt unikke område. Marskstien er 54 km og går gennem Danmarks største marskområde Tøndermarsken. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv.

Begge dele åbner fredag den 16. august. På åbningsdagen kan du se de helt nye udstillinger ved Højer Mølle, og du får muligheden for at vandre på to helt nye stisløjfer i forbindelse med Marskstien - husk praktisk fodtøj.

Program

Kl. 13.00
Åbningsarrangement med taler

Henrik Frandsen, Borgmester, Tønder Kommune
Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden
Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania
Henrik Tvarnø, Direktør, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Henrik Harnow, Direktør, Museum Sønderjylland
Janne Liburd, Formand for Nationalpark Vadehavet

Kl. 14.00
Lokale fristelser

Vibegaard: Saft og mousserende frugtvin fra lokal producent
Restaurant Ros: Canapéer med Tøndermarskens vilde fødevarer
Fylla Chocolate: Håndlavede fyldte chokolader med lokale urter

Kl. 14.00
Udstillingerne åbner

Kl. 15.00
Vandreture på stisløjfer

Ruterne

På åbningsdagen tilbyder vi to forskellige guidede vandreture. Begge viser hver især Tøndermarsken med de menneskeskabte anlæg, der har formet landskabet og som sammen med pumpestationer og sluser sikrer marskens fortsatte beståen.

GRØN STISLØJFE: 4 km og ca. 1,5 time
Turstart 15:00 ved Lille Spiker (Møllepladsens sydlige magasinbygning).

Forstå og oplev Tøndermarsken på kun 4 km. På denne tur kommer vi forbi mange af Tøndermarskens helt særlige kendetegn. Du oplever diger, sluser, be- og afvandingskanaler, Højer Havn og fortællingen om rige marskgårde. Turen starter ved Højer Mølle og går forbi Højer Pumpestation til Højer Havn. Herfra videre til Højer Sluse og tilbage til Højer, hvor vi blandt andet passerer forbi Kiers Gaard.

Turen forventes at tage ca. 1,5 time, og egner sig til alle, der kan gå uden hjælpemidler. Bemærk at terrænet er ujævnt på digerne.

RØD STISLØJFE: 9,5 km og ca. 2,5 time
Turstart 15:00 ved Store Spiker (Møllepladsens nordlige magasinbygning).

På denne tur kommer du til at vandre på et nyt og et gammelt havdige, du oplever gesten og de stejle klintskrænter ved Emmerlev Klev og får flotte udsigter over Vadehavet. Vi stopper og får historien om både den nye Vidåsluse og den ældre Højer Sluse. Turen starter ved Højer Mølle og går over Emmerlev Klev til Vidåslusen og tilbage til Højer, hvor vi passerer Højer Sluse og det gamle havdige fra 1861. Der vil være mulighed for at blive hentet med bus og kørt tilbage til Højer Mølle ved både Emmerlev Klev og Vidåslusen. Turen fra Højer til Emmerlev Klev er 3,3 km. Fra Emmerlev Klev til Vidåslusen 2,7 km. Sidste del af turen er ca. 3,5 km. Altså i alt 9,5 km.

Hele turen forventes at tage ca. 2,5 timer, og egner sig til alle, også til kørestolsbrugere.