x

Seks nordjyder og fem sønderjyder valgt til Realdanias repræsentantskab

Nyhed 18. november 2019

Næsten 1.500 medlemmer og gæster fra Realdanias nordjyske og sønderjyske valggruppe deltog i årets to valgmøder i Haderslev d. 31. oktober og i Aalborg d. 14. november, hvor der blev valgt i alt 11 medlemmer til foreningens repræsentantskab.

Realdania holdt den 31. oktober valgmøde på Hotel Harmonien i Haderslev og den 14. november i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor der blev valgt i alt 11 medlemmer til foreningens repræsentantskab. 

Jeg ser meget frem til samarbejdet med de repræsentantskabsmedlemmer, der blev valgt på mødet.

Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack Realdania

På valgmødet fortalte bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og administrerende direktør Jesper Nygård om foreningens mange aktiviteter, blandt andet om økonomien, en række af de filantropiske projekter, som Realdania har støttet gennem årene, og om forskellige aktiviteter for medlemmerne.

De fremmødte havde derefter mulighed for at komme med input og spørgsmål, og det var der en lang række deltagere, der benyttede sig af under debatten.

”Jeg er rigtig glad for, at så mange medlemmer var mødt frem for både at få indflydelse på valget til vores repræsentantskab og for at høre mere om vores aktiviteter. Medlemsdemokratiet er jo foreningens fundament, og repræsentantskabet er den øverste myndighed. Og jeg ser meget frem til samarbejdet med de repræsentantskabsmedlemmer, der blev valgt på mødet,” sagde bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack efter de velbesøgte valgmøder.Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt for en fireårig periode ad gangen ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 146.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

  • Akademisk Arkitektforening
  •  Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
  • DI Byg
  • Byggesocietetet
  • Bygherreforeningen i Danmark
  • Dansk Byggeri
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Dansk Ejendomsmæglerforening
  • De tekniske installatørers organisation
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

  

Vi er en forening

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, som arbejder filantropisk på basis af sin investeringsvirksomhed. På 19 år har vi bidraget med over 18,7 mia. kr. til mere end 3.675 store og små filantropiske projekter rundt om i hele Danmark. 

Alle, der enten selv ejer fast ejendom eller er udpeget af en juridisk person – f.eks. er repræsentant for en almen boligorganisation eller andelsforening – kan gratis blive medlem af Realdania. 

Foreningen havde pr. 1. januar 2019 cirka 155.000 medlemmer.