x

Realdania giver støtte til fremme af digitalt byggeri

Pressemeddelelse 24. februar 2020

buildingSMART Danmark, der arbejder for at understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet, skal med støtte på 1 mio. kroner fra den filantropiske forening Realdania sikre dansk byggeri langt ind i den digitale fremtid.

Skal det danske byggeris fremtidige konkurrenceevne sikres, er der brug for at sætte ekstra fokus på fordelene ved et stærkt digitalt, internationalt samarbejde og åbne standarder.

Den opgave skal buildingSMART Danmark være med til at løfte – støttet af Realdania med 1 mio. kroner. BuildingSMART er en selvstændig enhed under buildingSMART International, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarter i byggeriet. 

Udgangspunktet er, at bedre og mere effektivt samarbejde blandt byggeriets virksomheder skal lede til færre fejl, højere produktivitet, lavere priser på byggeri samt en lavere klimapåvirkning.

Fordele hjemme og internationalt

Tæt samarbejde og øget brug af digitale værktøjer i byggeriet giver fordele herhjemme og gør samtidig de danske aktører endnu stærkere, end de er i dag, når de konkurrerer mod store spillere internationalt. En styrke, som kan gøre det lettere at indgå i udenlandske projekter for danske arkitekter, rådgivere og produktleverandører.

I Realdania forventer programchef Lennie Clausen, at buildingSMART Danmark kan være med til at give den danske byggebranche et digitalt rygstød:

"Der er ingen tvivl om, at branchen vil kunne drage god nytte af buildingSMART Danmark, som på tværs af byggeriets faglige kompetenceområder kan sikre byggeriets aktører endnu mere digital åbenhed og hente international viden hjem til branchen," siger Lennie Clausen og uddyber:

"Vi har valgt at støtte buildingSMART Danmark, fordi de fokuserer på aktive netværk, interessante arrangementer og let-anvendelig vejledning, som kan give værdifuld viden og know-how – både til den enkelte arkitekt eller rådgiver, men også til en opkvalificering af branchen som helhed."

Digitalisering øverst på dagsordenen

Ifølge Christina Hvid, adm. direktør i Molio, som står bag buildingSMART Danmark, udgør støtten fra Realdania en stor løftestang for arbejdet med internationale, digitale standarder:

"Vi etablerede buildingSMART Danmark som en selvstændig enhed under buildingSMART International i januar 2020, og er vi allerede kommet rigtig godt fra start. Med støtten fra Realdania kan vi være med til at sætte åbenhed, samarbejde og digitalisering øverst på dagsorden," siger Christina Hvid. 

Udveksling af erfaring og viden er et centralt værktøj for buildingSMART Danmark. 

Den 18. marts kan man møde buildingSMART Danmark til arrangementet ”Præg den digitale fremtid” i BLOXHUB, hvor der zoomes ind på fremtiden for open BIM, og hvor man ligeledes kan få en introduktion til buildingSMART Danmark og holdet bag.

Om buildingSMART Danmark og buildingSMART International

  • buildingSMART Danmark er netop blevet godkendt som selvstændigt chapter i buildingSMART International.
  • buildingSMART er en international not-for-profit organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet. 
  • buildingSMART udarbejder fælles tilgange til design, udførelse og drift i byggeprocessen gennem åbne dataformater (open BIM), baseret på fælles byggestandarder. 
  • buildingSMARTs strategiske mål er, at open BIM-standarder skal give værdi til samfundet og resultere i målbare fordele for brugerne i form af betydelige forbedringer på omkostninger.
  • Ambitionen for det danske chapter er at skabe gode samarbejdsvilkår i byggeriet, styrke digital erhvervsudvikling på tværs af landegrænser, sikre ejerskab til egen data over tid (fx i forbindelse med drift) samt understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet.
  • buildingSMART Danmark er i januar 2020 etableret i et datterselskab til Molio - Byggeriets Videnscenter, som netop har gennemgået en større strategisk omstrukturering og er styrket på flere områder.
  • Foruden 6-8 interessevækkende Boost-arrangementer årligt, sættes der ERFA-grupper op i hele Danmark, som løbende kan sikre udbredelse og implementering af åbne standarder i byggeriet.