x

Ny værktøjskasse skal give kommuner et bedre bolig-overblik

Pressemeddelelse 3. marts 2020

Med støtte fra Realdania er den internationale forening af byer og byplanlæggere, IFHP, gået i gang med at udvikle en værktøjskasse, der skal give danske kommuner et overblik over instrumenter, som kan skaffe flere og bedre boliger til rimelige priser.

Hvordan kan danske vækstkommuner imødekomme tilflytternes behov for gode boliger til rimelige priser? Og hvordan laver vi boligpolitik i områder med en aldrende befolkningsgruppe eller befolkningsmæssig tilbagegang? 

Det er spørgsmål, som mange kommuner forsøger at finde svar på i arbejdet med at imødekomme de lokale behov for boliger af en passende størrelse, kvalitet og pris.

Nu skal en ny værktøjskasse give kommuner både i Danmark og på sigt internationalt et bedre overblik over instrumenter, som kan skaffe flere og bedre boliger til rimelige priser. 

Bag projektet, der er støttet af foreningen Realdania, står den internationale forening af byer og byplanlæggere, IFHP.

Værktøjskassen vil give et overblik over de politiske og administrative instrumenter, som kommunen har til rådighed. For hver af disse instrumenter i værktøjskassen vil IFHP foretage en økonomisk vurdering af de forventelige effekter på udviklingen i boligpriser.

Mere viden og flere redskaber

For Realdania, der arbejder for at styrke livskvalitet gennem det byggede miljø, har det været vigtigt, at værktøjskassen kan bidrage til at sikre flere boliger, der er betalelige for de fleste – også i de store byer.

”Vi vil gerne støtte kommunerne ved at give dem mere viden og flere gode redskaber i det vigtige, men også vanskelige arbejde det er at eksekvere på deres boligpolitik. Særligt den del af boligpolitikken, der er målrettet almindelige betalelige boliger, fordi vi befinder os i en tid, hvor boligpriserne stiger kraftigt i de store byer, mens andre dele af landet affolkes, siger projektchef i Realdania, Simon Kofod-Svendsen.

”Et fokus på mangfoldighed og diversitet i boligområder, både i forhold til pris, ejerforhold, boligtyper samt beboersammensætning er centralt for en bæredygtig byudvikling. Det er en kompleks opgave og derfor ser vi i Aalborg Kommune frem til at få udvidet vores værktøjskasse med IFHP’s nye projekt” siger Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt i Aalborg Kommune.

Ambitionen for IFHP er at skalere det danske projekt til flere internationale byer. 

”Udfordringen med at skaffe gode boliger til rimelige priser findes i alle byer i vores internationale netværk. Det ny projekt vil skabe et samlet overblik over de policy-værktøjer, som byerne har til rådighed, og kvantificere værktøjernes effekt på prisudviklingen. I første omgang forventer vi at kunne tilbyde en lokalt tilpasset version af værktøjskassen til andre europæiske byer, så snart den danske model er klar,” siger Jens Kramer Mikkelsen, Bestyrelsesformand i IFHP.

I projektets følgegruppe er der foreløbig deltagelse fra Københavns Kommune, Aalborg Kommune og Middelfart Kommune samt KL og BL. Projektets arbejdsgruppe ledes fra IFHP’s kontor i BLOXHUB og har deltagelse af konsulenter fra Copenhagen Economics og FORSKEL.

Mere om IFHP og Realdania

IFHP – the International Federation for Housing and Planning – blev grundlagt i 1913 med en vision om at skabe bedre boliger. Siden da er forenings formål udviklet og udvidet. I dag er IFHP et globalt netværk af fagfolk og ledere i byer, der alle arbejder for at gøre byer bedre for mennesker.

I øjeblikket er FN's verdensmål nr. 11 (bæredygtige byer og samfund) samt FN-Habitats nye bydagsorden blandt IFHP’s vigtigste referencer, når det gælder at definere bæredygtige byer og boligspørgsmål. IFHP er en implementeringsagent for disse mål. Det betyder, at foreningen forklarer, oversætter og konkretiserer de globale dagsordener ved at omdanne dem til praktisk handling på lokal skala - gennem projekter, seminarer og workshops med relevante partnere i forskellige lande.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 165.000 medlemmer. Realdania støtter store og små projekter, der bidrager til at nå foreningens filantropiske mål og mission: at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.