x

Årsmagasin: 20 år med livskvalitet

Pressemeddelelse 2. april 2020

Realdanias Årsmagasin 2020 udkommer i dag – i første omgang digitalt på grund af corona-situationen. Magasinet ser i år bl.a. tilbage på en række af Realdanias indsatser, siden foreningen for 20 år siden begyndte sit filantropiske arbejde. Men vi kigger også fremad på bæredygtighed i byggeriet og kommunernes indsats for at løse klimaudfordringerne.

Filantropi, bygningskultur, ildsjæleprojekter, klimaudfordringer, bæredygtigt byggeri og medlemsdemokrati. Emnerne spænder vidt i Realdanias årsmagasin 2020.

Der er bl.a. fokus på den udvikling, filantropiske fonde og foreninger har gennemgået de seneste to årtier, i et dobbeltinterview med Tuborgfondets formand Anne-Marie Skov og Realdanias adm. dir. Jesper Nygård. Den filantropiske branche er gået fra typisk at arbejde hver for sig og mindre strategisk og til i dag ofte at basere indsatserne på analyser og forventede effekter og ikke mindst på samarbejde. Ikke bare samarbejde med hinanden, men også med samfundets øvrige aktører. 

Fremtiden byder på mere samarbejde om de væsentlige samfundsudfordringer. Men der skal stadig være plads til, at filantropien kan stritte i mange retninger, lyder det fra Anne Marie Skov og Jesper Nygård. 

Store og små projekter

Årsmagasinet kigger tilbage på nogle af de mange små og store projekter, der gennem årene har fået støtte. Siden 2000 har foreningen støttet omkring 3.900 filantropiske projekter med 20 mia. kr. 

Det gælder bl.a. de hundredvis af mindre projekter, skabt af ildsjæle over hele landet, som Realdania siden 2011 har bidraget til gennem kampagnerne ’Byggeriets ildsjæle’ og ’Underværker’. I årsmagasinet kan du møde nogle af ildsjælene og underværkerne, bl.a. Hulebyggerlaboratoriet i Sorø og Motorfabrikken i Marstal.  

Bygningskulturen har også altid været en del af Realdanias DNA. Huse, herregårde og industribygninger fortæller historien om, hvem vi er. Og hvor vi kommer fra. Men det er vigtigt, at bygningerne ikke står tomme. De skal bruges, og de skal leve, for ellers mister de deres betydning. Det siger Realdanias filantropidirektør, Nina Kovsted Helk i et tema om bygningskulturens betydning, hvor vi også møder en række af beboerne i Aabenraas bevaringsværdige huse. 

Klima og bæredygtigt byggeri

En af de vigtigste samfundsdagsordner i disse og kommende år er bæredygtighed og klima. I årsmagasinet stiller vi skarpt på kommunernes rolle i klimakampen. Du kan møde Københavns overborgmester, Frank Jensen, der gennem det internationale bynetværk C40 deler erfaringer med nogle af verdens største byer, og Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør – en af kommunerne i den lignende nationale indsats DK2020. Realdania har taget initiativ til DK2020 og støtter også C40-netværket.

Vi fortæller også om et nyt samarbejde mellem Innovationsfonden og Realdania, der giver 15 erhvervsforskere mulighed for at fokusere på klima og byggeri, samt finansierer et såkaldt Grand Solutions-program, der skal fremme byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi.

Mød medlemmerne

Realdania er en forening med omkring 165.000 medlemmer. Dem kan du også møde en stribe af i årsmagasinet. Bl.a. to medlemmer af foreningens repræsentantskab, der fortæller om, hvorfor de har valgt at være en del af Realdanias øverste myndighed. Du inviteres også med til et af de mange medlemsarrangementer, vi holder hvert år over hele Danmark. Som bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack skriver i sit forord til magasinet:

”Medlemmerne er det demokratiske fundament under Realdanias filantropiske arbejde, og når vi til oktober fylder 20 år, markerer vi i høj grad også foreningen og medlemsdemokratiet.” 

Du kan også finde en række andre artikler og oplysninger i dette års magasin. Får du undervejs lyst til at dykke yderligere ned i tallene bag foreningen Realdania, så kan du læse vores årsrapport for 2019. 

 

Læs Realdanias årsrapport 2019