x

COVID-19 og indeklima - hvad er til debat?

Indeklimanyhedsbrev 30. april 2020

UV-lys, bygningsdesign, rengøring og ventilation er nogle af de løsninger, som eksperter foreslår i debatten om COVID-19-smittespredning i offentlige bygninger, kontorer og private hjem.

Ventilation og smittespredning

Ventilation og smittespredning er et af de emner, der har været til debat. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsendte den 31. marts en anbefaling til flere aktører i ejendoms- og byggebranchen om at slukke for ventilationsanlæg, hvor udblæsningsluft fra ét lokale kan sprede sig til andre lokaler. Anbefalingen blev dog trukket tilbage en uge senere, den 6. marts, fordi Statens Serum Institut (SSI) og WHO ikke anså COVID-19-smitten som luftbåren. WHO anbefaler, at der laves flere studier for at finde ud af, om COVID-19-smitte er luftbåren, inden der gives klare retningslinjer. Myndighederne i Danmark har blødt deres anbefaling op og skriver nu, at det vil være ”fornuftigt at sikre, at der er god ventilation i bygningerne, samt at lufte ud, hvis der ikke er ventilationsanlæg.”

Læs artiklen om tilbagetrækningen af ventilationsadvarslen i Ingeniøren: 

Myndigheder trækker ventilationsadvarsel tilbage

UV-lys som virusdræber?

Ultraviolet lys kan desinficere overflader, vand og luft og kan dermed have en rolle at spille i forhold til at minimere smittespredning. Effekten af UV-lys på smittespredning i større skala er dog stadig uvis, skriver the Economic Times og referer til et studie fra University of California, Santa Barbara.

Som følge af COVID-19-pandemien har CIE (The International Commission on Illumination) lagt to af deres publikationer om UV-stråling frit tilgængelig.

Læs de to CIE-publikationer:

CIE
Læs artiklen i the Economic Times:

Corona care: UV LEDs can disinfect surfaces, reduce transmission 

Guidelines til design og brug af bygninger for at minimere smitte 

Alle bygninger indeholder komplekse mikrobielle økosystemer, og nogle mikrober er med til at holde os sunde, mens andre kan gøre os syge. Bygningers design og brug er med til at forme disse økosystemer og påvirker, hvilke mikrober vi udsættes for. Det kan f.eks. handle om valg af gulvmateriale, vinduesplacering og ventilationsstrategi.

Forskere på Biology and the Built Environment Center, University of Oregon, har i en ny forskningsudgivelse kombineret deres research om indendørs mikrobielle økosystemer med viden om den nye COVID-19-virus. På det grundlag fremsætter de nogle guidelines for, hvordan man kan minimere smitte i bygninger – uanset om det er offentlige bygninger, kontorer eller private hjem.

Læs artiklen om den nye forskningsindsats:

Buildings have their own microbiomes – we're striving to make them healthy places

Hvad med overfladerne?

Et amerikansk studie har påvist, at partikler med aktiv COVID-19-virus kan overleve på overflader i op til tre døgn, skriver videnskab.dk. 

Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og formand for Rådet for Sundt Indeklima, peger også på, i en artikel bragt på energivenlig.dk, at det vigtigste i bekæmpelsen af en virus er rene overflader. Det gælder derfor om at spritte de ting af, man bruger mest – som for eksempel vandhaner og dørhåndtag.

Læs artiklen på videnskab.dk:

Så længe overlever coronavirus i luften og på plast, metal og pap 

Belastning af hjemmets indeklima

Mange er hjemsendt og arbejder hjemmefra i omgivelser, der ikke nødvendigvis er egnede som arbejdsplads. Når vi opholder os hjemme i alle døgnets timer, påvirker det både indeklimaet og vores mentale sundhed. Det er bl.a. værd at være opmærksom på, at vi afgiver mere fugt til boligen end normalt, og at der i boliger uden ventilation kan være meget høje koncentrationer af CO2 i luften, som kan påvirke vores trivsel. 

”Et vigtigt middel mod COVID-19-virus er udluftning, så man mindsker partikelmængden i luften så meget som muligt, idet partiklerne kan være bærere af smittekim” siger Torben Sigsgaard, da Realdanias Anne Gade Iversen spørger ham til indeklima og COVID-19. Og han tilføjer: ”Det er samtidig vigtigt at huske udluftningen, når vi er så mange samlet indenfor i denne periode. Så gør vi både indeklimaet mere behagelig for os selv og holder boligen sund.”

At vi er mere hjemme, kan også betyde, at vi bliver mere opmærksomme på indeklimaproblemer i boligen. Derfor tilbyder Teknologisk Institut nu op til en times online fjernrådgivning til boligejere, der har mistanke om problemer med indeklimaet.

Få information om rådgivning her: 

Få online hjælp til dit indeklima af en af Teknologisk Instituts eksperter

Bedre indeklima på arbejdspladsen i fremtiden

Når ansatte en dag vender tilbage til kontorer og andre arbejdspladser, vil de være særligt opmærksomme på deres omgivelser: hvor meget plads der er, hvor tæt folk står eller sidder, og hvordan luftkvaliteten er. Det mener Joseph Allen, lektor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og leder af forskningsprogrammet Healthy Buildings. Det betyder også, at der vil være større interesse for og accept af nye arbejdspraksisser. Ledere har dermed mulighed for at ændre på og forbedre forholdene ved f.eks. at lade medarbejdere arbejde hjemmefra hver anden dag eller i hold i løbet af dagen for at mindske antallet af mennesker, der opholder sig i bygningen på samme tid. 

Læs hele interviewet med Joseph Allen i Harvard Gazette:

How masks and buildings can be barriers to the coronavirus