x

Fem nye partnerskaber skal teste og udvikle nye teknologier til byggeriet

Pressemeddelelse 25. juni 2020

Målet er en mere effektiv og bæredygtig byggesektor. Midlet er at matche danske virksomheder inden for byggeriet med EU-startups, der er specialiseret i tekniske løsninger. Nu er de første fem partnerskaber fundet i et samarbejde mellem Realdania, FundingBox og BLOXHUB.

Software, der registrerer brug og drift af transportbånd til beton, og som dermed kan forudsige, hvornår det behøver service. Og en rygmonteret hjælpeanordning specielt udviklet til murerfaget, der forbedrer mureres arbejdsmiljø og mindsker belastning og nedslidning. 

Det er to eksempler på samarbejdsprojekter, som nu starter op i et match mellem henholdsvis fem danske virksomheder inden for byggeriet og fem internationale startups inden for teknologi. Her skal de sammen udvikle nye teknologiske løsninger til byggeriet. 

Programmet hedder Tech Match og blev lanceret i foråret i et samarbejde mellem den filantropiske forening Realdania, FundingBox, der er Europas førende distributør af EU-midler via sit Deep Tech-økosystem, og BLOXHUB, der en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling. 

Virksomheder får internationalt og digitalt boost

Ambitionen med Tech Match er at give de danske små og mellemstore virksomheder i byggebranchen et tiltrængt boost, når det kommer til internationalisering og digitale kompetencer. Det skal ske gennem nye partnerskaber, hvor danske virksomheder i byggeriet tilføres nye teknologier helt ind i udviklingsarbejdet, som kan være afgørende for deres kapacitet til at bygge mere effektivt og bæredygtigt. 

Samtidig skal programmet tiltrække internationalt talent til Danmark og give de tech-startups, der deltager, mulighed for at teste og videreudvikle deres løsninger, så de er tilpasset de udfordringer, som danske virksomheder i byggesektoren står med.

”Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede brancher. Samtidig har størstedelen af danske små og mellemstore virksomheder i byggeriet ret begrænset eksport og internationalt netværk. Det betyder, at vi misser væsentlige produktivitetsforbedringer, hvis vi ikke får høstet de gevinster, som teknologien muliggør. Samtidig er Danmark et lille land. Derfor er vi også på byggeområdet nødt til at øge vores internationalisering. Tech Match skal hjælpe med begge dele ved at tiltrække internationale startups med de førende tekniske løsninger og knowhow på markedet og bringe dem helt ind i udviklingsrummet hos de danske virksomheder, der har spændende løsninger på vej, og som er indstillet på en digital og international vitaminindsprøjtning,” siger projektchef i Realdania, Simon Kofod-Svendsen.

De fem match skal gennemgå et udviklingsforløb

Over de næste 6-9 måneder skal hver af de fem match gennemgå et udviklingsforløb, hvor de sammen skal integrere den tekniske know-how, som den internationale tech-startup besidder, med en prototype tilpasset til brug for den danske virksomhed og det særlige markedskendskab, de besidder. 

”Når vi matcher højt specialiserede europæiske teknologi-startups indenfor IOT, kunstig intelligens, og robotteknologi med danske SMV’er, antænder det ny innovation i form af produkter, metoder og viden. Gennem øget effektivitet og bæredygtighed forbedrer det såvel lønsomheden som konkurrenceevnen i hele den danske byggesektor,” siger Acceleration Manager i FundingBox Danmark, Martin Holm Mortensen 

BLOXHUB får rollen som fysisk hub for samarbejdsprojekterne og vil i et samarbejde med FundingBox facilitere de enkelte forløb via løbende sparring, workshops og videndeling på tværs af de fem partnerskaber.

”Vi har oplevet en overvældende interesse for Tech Match-programmet fra danske SMV’ere. Vi modtog 58 veldefinerede forretningsmæssige udfordringer, som kan løses ved hjælp af ny teknologi. Det viser, at der er en sprudlende innovationslyst i byggebranchen, og at der ligger et stort potentiale i at få udviklet på nye løsninger til branchen. Det bliver spændende at se resultaterne af de første 5 Tech Match, og vi glæder os allerede til at se de nye ansøgninger, når vi åbner op for 2. runde i begyndelsen af september,” siger BLOXHUB’s Program Manager for Tech Match, Peter Landau.

Læs mere om de fem nye match her

Mere om Tech Match

Bag programmet står den filantropiske forening Realdania med en bevilling på 15 mio. kroner over de kommende 2-3 år. Realdanias investering geares af EU-støttede startups, der har funding i ryggen med et tilsvarende beløb, da de alle har deltaget i forskellige EU-innovations-programmer. 

De EU-støttede startups formidles af virksomheden FundingBox, der er Europas førende distributør af EU-midler på tech-området. FundingBox driver desuden et af Europas største online Deep Tech økosystemer med 22.000 tech-startups, SMV’er, investorer og videnskabsfolk.
 
BLOXHUB, som er en innovationshub i Danmark, der arbejder med bæredygtig byudvikling, står for at rekruttere de danske virksomheder. Samtidig understøtter BLOXHUB samarbejdsprojekterne ved at følge dem og sparre omkring de udfordringer, der opstår. BLOXHUB sikrer derudover videndeling på tværs samt en bredere formidling til branchen undervejs og efter projekterne er afsluttet. Alle events i regi af Tech Match foregår i BLOXHUB. 

Forventningen er at etablere mellem 12 og 15 Tech Match-forløb, som samlet set strækker sig over 2020-2022. Efter første ansøgningsrunde er fem match nu udvalgt.

Programmet tager afsæt i danske små og mellemstore virksomheders udviklingsprojekter/-områder. To gange årligt er der ansøgningsfrist for danske virksomheder, som herefter matches med EU-startups, der sammen definerer et udviklingsprojekt af 6-9 måneders varighed. 

Hvert projekt kan modtage op til 750.000 kr. i støtte, som kan gå til materialeindkøb, ekspertbistand og udviklingstid.