x

Udvikling af bymidten i Rønne et skridt nærmere

Pressemeddelelse 23. juni 2020

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune ønsker at styrke Rønne som hovedby. Det ønske har Realdania netop valgt at støtte. Konkret med 675.000 kr. til planerne, som skal danne grundlag for at udvikle de to væsentlige projekter, Byens Hus og Torv på tværs.

Midlerne skal bruges til at inddrage lokale borgere og andre relevante aktører i at forme og skabe grundlaget for, at ejendommen Dams Gård kan udvikles og blive til Byens Hus. Samtidig skal det centrale torv, Store Torv i fremtiden knyttes sammen med det kommende Byens Hus. Den del af projektet bærer navnet, Torv på tværs.

Visionen for Byens Hus er, at det skal være et socialt knudepunkt, hvor der er aktivitet og liv fra morgen til aften. Det skal være et hus for alle aldre, hele byen og hele Bornholm. Samtidig skal den nordlige del af Rønnes centrale plads, Store Torv knyttes tæt sammen med en række andre gårdrum og det kommende Byens Hus. Med midlerne fra Realdania er grundlaget skabt for, at fundamentet for den første del af projektet kan gennemføres. 

Borgmester Winni Grosbøll siger: ”Vi glæder os over, at Realdania understøtter vores udviklingsproces, der begyndte med vores samarbejde om en overordnet, strategisk udviklingsplan for Rønne. Med det nye tilsagn fra Realdania får vi nu mulighed for at tage næste skridt - nemlig at gøre projekterne om Byens Hus og Torv på tværs konkrete, så vi får en plan for, hvem der skal være i huset, og hvordan det skal fungere og på hvilken måde aktiviteterne på torvet kan blive bundet sammen med aktiviteterne i huset. Det ved jeg at mange, inklusive mig selv, har set meget frem til, og jeg glæder mig til i fremtiden at se, hvordan huset kan bidrage til at skabe mere liv i byen. Med støtten har vi nu alle muligheder for at få lavet en grundig programmerings- og inddragelsesproces, inden vi går i gang med at bygge og planlægge for de næste mange år.”

Projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen, siger: ”Det er spændende, at projektet i Rønne midtby nu tager yderligere form. Vi ser et stort potentiale i at bruge allerede eksisterende ejendomme til nye formål, som kan understøtte nyt liv og fællesskaber i byen - og samtidig kan det fungere som steder, hvor hele Bornholm kan samles. Det er et godt fundament for den videre udvikling af byen og bymidten.”

I den kommende tid vil der blive kigget nærmere på, hvilke funktioner Byens Hus skal rumme, og hvilke krav til funktionerne, der vil være i det kommende hus. Der vil også blive udarbejdet tekniske undersøgelser af huset og konsekvenserne for trafikken, som Byens Hus og en omlægning af Store Torv får. Næste skridt tages i 2021. Her skal projektets konkretiseres i samarbejde med arkitekter.

Bornholms Regionskommunen købte allerede i 2019 Dams Gård med henblik på at gøre det til en slags kulturhus i byen.