x

Sådan kommer Skanderborg Søbad til at se ud

Pressemeddelelse 25. juni 2020

Skanderborg Søbad bliver et levende samlingssted med to bassiner, udspringsplatform, solterrasser, sauna og kajak- og SUP-faciliteter. Søbadet er en del af et samlet projekt midt i Skanderborg, som har fået 12,5 mio. kr. i støtte fra fonde. Vinderen af udbuddet er netop fundet, og badegæsterne forventes at kunne springe i søen i maj 2021.

Mange har drømt om et moderne søbad midt i Skanderborg. Nu bliver det til virkelighed. 

Efter en lang ide- og udviklingsproces, borgerinddragelse, undersøgelser og midler fra fonde og foreninger kan Skanderborg Kommune nu gå i gang med det imødesete projekt. 

Skanderborg Søbad bliver en del af et sammenhængende byrum, som strækker sig fra Adelgade til søen med Kulturhuset i Skanderborg som naturligt bindeled. 

Entreprenørfirmaet MT Højgaard har i samarbejde med Spektrum Arkitekter vundet den udbudte totalentreprise om at bygge Skanderborg Søbad og Kulturløberen, som er et opholds- og aktivitetsområde mellem Kulturhuset og søen. Projektet var udbudt som en såkaldt omvendt licitation, hvor byggefirmaer byder ind på at lave det bedste projekt inden for en fast pris. Fastprisaftalen for Søbadet og Kulturløberen er på 12,5 mio. kr. 

Kultur og bevægelse bindes sammen

Et bredt sammensat bedømmelsesudvalg pegede på tilbuddet fra MT Højgaard på baggrund af en samlet vurdering af teknisk kvalitet, arkitektur, funktionalitet og tilgængelighed inden for den økonomiske ramme. 

Byrådet behandlede sagen på byrådsmødet den 24. juni 2020 og godkendte bedømmelsesrapporten.  

- Vi får meget søbad for pengene, og jeg er sikker på, at stedet bliver et utroligt aktiv for Skanderborg Kommune – både for borgerne, forretninger, foreningsliv og for turister. Området er helt unikt med smuk natur og spændende kultur lige i hjertet af byen, og med Søbadet og Kulturløberen bliver det hele bundet sammen i en helhed, siger bogmester Frands Fischer. 

- Søbadet og Kulturløberen bliver multianvendeligt og til gavn for mange målgrupper. Det er spot on i forhold til manges ønsker om at være aktive udendørs og på forskellige tidspunkter. Det bliver et fantastisk samlingssted for kultur og bevægelse, siger Tage Nielsen, formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. 

Også for vinterbadere, roere og kørestolsbrugere 

Skanderborg Søbad bliver bygget i beton og træ. Det 1.500 m2-store søbad kommer til at omfatte to bassiner, terrasser, udspringsplatform, omklædning, toiletter, sauna, multirum, depot til kajak og SUP, adgangsbro og kajplads for skibet Dagmar. Søbadet bliver tilgængeligt for alle ud fra principperne om universel tilgængelighed. Dvs. der er nem adgang for barnevogne, kørestole osv.  

Projektet skaber en særlig synergi mellem det indendørs Kulturhus og det udendørs Søtorv. Netop kombinationen af kultur- og fritidsliv på den måde har vakt opsigt uden for kommunens grænser. 

Nationale fonde støtter projekter med i alt 12,5 mio kr. ud af en samlet projektsum på 28 mio. kr. for renovering- og udvidelse af Kulturhuset samt etablering af Søbadet og Kulturløberen. 

Projektchef i Realdania, Laura Kristine Bjerre Munch siger:
- Vinderprojektet skaber en stærk sammenhæng mellem byrummet, Kulturhuset, Byparken og søen – både hvad angår udformning og de mange forskellige rekreative aktiviteter, som det giver mulighed for. Derudover skaber projektet også rigtig gode muligheder for at afholde kulturaktiviteter i bred forstand helt tæt på vandet. Blandt andet fordi der er et overdækket område under udsigtsterrassen, og fordi tribunen er roteret lidt mod syd.

Fokus på tilgængelighed og bæredygtighed

Lokale og Anlægsfonden bidrager også til det samlede projekt.

- Søbadet skaber helårlige aktivitetsmuligheder i, på og ved vandet. Idræts- og kulturlivet smelter sammen, understøttet af søbadets placering for foden af kulturhuset, og som en vigtig del af arkitekturen bliver både søbadet og kulturtorvet designet med fokus på bæredygtighed og tilgængelighed for alle på tværs af funktionsevne og alder. I LOA er vi glade for at kunne bidrage til et nyt aktivt kulturelt mødested i byen, siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Et godt sted at bade 

Området, hvor Søbadet etableres, hedder Byparken. Noget af jorden her har været forurenet som følge af historisk industriproduktion på stedet. 
Kulturløberen dækker en del af det forurenede areal, og der etableres et stort sten- og sandlag til at dække jorden for en ekstra sikkerheds skyld. Selve vandkvaliteten omkring søbadet er helt, som den skal være.  

De to andre entreprenørfirmaer, der deltog i udbuddet var CG Jensen sammen med ONV Arkitekter og Per Aarsleff. 

Byggeriet begynder omkring 1. september. Kulturløberen og Søbadet forventes at blive klar til ibrugtagning maj 2021.

Fakta

To bassiner, udspring, omklædning, toiletter, sauna multirum og kajakdepot.
Adgangsbroer og kajplads til turistbåden Dagmar
Samlet areal på søbad: 1.500 m2
Bygningsareal: 171 m2 
Overdækket areal: 53 m2 
Areal til Kulturløberen: 600 m2
Totalentreprise: MT Højgaard A/S
Arkitekt: Spektrum Arkitekter ApS
Bygherrerådgivere: Bisgaard|Ejsing, A1 Consult, Force4, Møller & Grønborg og Stæhr Schütze Ingemann Advokatanpartsselskab
Bygherre: Skanderborg Kommune - Kultur, Borger og Plan
Fonds- og foreningsstøtte: Lokale og Anlægsfonden og Realdania
Forventet ibrugtagning: Maj 2021