x

18 nye ildsjæleprojekter får støtte fra Underværker-kampagnen

Pressemeddelelse 4. juni 2020

Kreativiteten, den sociale dagsorden og glæden ved at skabe sammen er i højsædet hos de 18 nye ildsjæleprojekter, som nu bliver til virkelighed med støtte fra Realdanias Underværker-kampagne.

Ildsjæle skaber nye mødesteder. I Odense skal en fredet smedje sættes i stand og gøres til aktivt værested for kunstnere og kreative børn og unge. I nordjyske Skjød genoplives gadekæret som landsbyens centrum med en ny promenade i træ. Og i Brøndby Strand er Danmarks første ungedrevne kulturlaboratorium i et alment boligområde på vej – et sted, hvor børn og unge udvikler nye færdigheder, fællesskaber og selvværd gennem kreativt arbejde.

Sådan lyder blot tre af de i alt 18 ildsjæleprojekter, som nu kan realiseres med støtte fra Underværker - Realdanias kampagne til ildsjæle i det byggede miljø. De udvalgte projekter spreder sig over hele landet og over både land og by. Mens nogle af projekterne først og fremmest har et socialt sigte, er andre drevet af ønsket om at bevare og udvikle den lokale bygningsarv. Og andre igen har til formål at udvikle bedre rammer for leg og kreativitet eller naturoplevelser. Fælles for alle de udvalgte projekter er glæden ved at udvikle og skabe sammen og kærligheden til de steder og lokalsamfund, som ildsjælene er sammen om.

”Relationer har stor betydning for vores oplevelse af at have et godt liv, og de fysiske rammer for vores hverdag er en vigtig nøgle til at skabe netop det. Det ved ildsjælene om nogen. De er ofte de første til at få øje på et steds særlige muligheder og arbejder utrætteligt for at udvikle nutidens og fremtidens gode mødesteder - både når det gælder de nære fællesskaber, og når det handler om at gøre en forskel for andre,” siger programchef, Stine Lea Jacobi, Realdania.

Realdania har i alt afsat ca. 13,5 mio. kr. til de 18 projekter.

Ny ansøgningsrunde starter nu

Siden 2011 har Underværker støttet mere end 250 ildsjæleprojekter, som har det til fælles, at de skaber fællesskab og livskvalitet i lokalsamfund overalt i Danmark. Og der er ikke noget, der tyder på, at ildsjælenes virkelyst er blevet mindre over årene – tværtimod. I alt valgte hele 146 ildsjælegrupper at byde ind på denne ansøgningsrunde. 

For ildsjæle, der ikke nåede at byde ind i denne omgang, kommer nu endnu en mulighed – næste ansøgningsfrist er den 11. september, og der er åbent for ansøgninger nu.

Læs mere om kampagnen

Underværker.dk

Om kampagnen

Med Underværker støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling til at føre gode idéer ud i livet. I sin levetid har kampagnen støttet mere end 250 frivillige projekter i det byggede miljø med ca. 131 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er den 11. september 2020, og allerede nu kan nye ansøgere byde ind. Læs mere på www.underværker.dk

Om projekterne

Fyn

Aasum Gamle Smedje, Odense NØ, Odense Kommune
Forvandling af den 200 år gamle fredede Aasum Gamle Smedje til et åbent miljø og aktivt værested for kunstnere, forbipasserende og kreative børn og voksne.
Støttebeløb: 900.000 kr. 
Projektejer: Foreningen Aasum Gamle Smedje

Lolland 

VOB – Dit lokale mødested, Horslunde, Lolland Kommune
Renovering af det bevaringsværdige Vindeby Forsamlingshus med bl.a. nyt tag, udskiftning af vinduer og døre, renovering af køkken og ny terrasse.
Støttebeløb: 790.000 kr. 
Projektejer: Vindeby-Onsevig Borgerforening

Jylland

Byrum ved gadekæret i Skjød, Favrskov Kommune
Etablering af en promenade i forbindelse med landsbyens absolutte centrum – gadekæret. Målet er at inspirere til nye oplevelser for landsbyboere i alle aldre.
Støttebeløb: 250.000 kr.
Projektejer: Skjød Borger- og Idrætsforening

Formidlingsplatform til Regelbau 411 (forprojekt), Thyholm, Thisted Kommune
Forprojektet skal undersøge mulighederne for at skabe en mobil enhed med åben scene, højtalere, skærm og lys. Målet er at forbedre mulighederne for nye initiativer og arrangementer i det offentlige rum sideløbende med udstillingsprogrammet i bunkerne.
Støttebeløb: 200.000 kr.
Projektejer: Regelbau 411

Kulturhuset Rampelys, Silkeborg, Silkeborg Kommune
At øge tilgængeligheden til kulturhuset Rampelys ved hjælp af en ny elevator og forbedring af indretningen med ny live-scene og udvidelse af toiletter.
Støttebeløb: 900.000 kr. 
Projektejer: Foreningen Rampelys

Tårnet i Hammer Bakker, Hammer Bakker, Aalborg Kommune
Omdannelse af vandtårn fra 1939 til oplevelsestårn med fokus på formidling og udsigt over området og Limfjorden. Projektet bygger på et aktivt fællesskab på tværs af landsbyer.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Projektejer: Foreningen Vandtårnet

Videreføring af Aagaard, Hurup Thy, Thisted Kommune
Istandsættelse af Aagaard – en 220 år gammel og sjælden firlænget gård. Med nænsomhed skal Aagaard istandsættes og indrettes med værksteder, overnatningsmuligheder mm.
Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
Projektejer: By og Land i Thisted Kommune

Vinderup Vandtårn, Vinderup, Holstebro Kommune
Renovering af bevaringsværdigt vandtårn fra 1926 til mødested for det lokale foreningsliv og kulturelle aktiviteter. 
Støttebeløb: 800.000 kr. 
Projektejer: Foreningen Vinderup Vandtårn

Ødis Søpavillon, Ødis, Kolding Kommune
Etablering af en søpark og søpavillon - et nyt fælles mødested i landsbyen til gavn for både daginstitutioner, den lokale skole, plejehjemmet, spejderne og de lokale borgere.
Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
Projektejer: Lokalrådet ØBØF

Sjælland

Bjergtaget – et besjælet fælleshus, Bjergsted, Kalundborg Kommune
At gøre en historisk lagerbygning til samlingspunkt for Bjergsteds landsbyaktiviteter, iværksætteri og kreativitet. Her skal være kulturarrangementer, fællesspisning, kontorfællesskab og friluftsaktiviteter.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Projektejer: Foreningen Huset Askman

Lyngborgen – ro natur og fællesskab, Ellinge Lyng, Vig, Odsherred Kommune

At optimere Naturskolen, som ligger i forbindelse med feriekolonien Lyngborgen, så den kan bruges året rundt. Målet er at skabe bedre muligheder for at mødes om naturen, roen og fællesskabet.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.  
Projektejer: Lyngborgens Venner

Makvärket Movement, Knabstrup, Holbæk Kommune
Etablering af bevægelsesrum og badehus med sauna og koldtvandstønde på Makvärket – et brugerstyret kulturhus og mødested i det tidligere teglværk i Knabstrup, som i dag huser et fællesskab af frivillige i alle aldre.
Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
Projektejer: Foreningen Makvärket

Socialhostel Keepgoing (forprojekt), Roskilde, Roskilde Kommune
Forprojektet skal undersøge mulighederne for at omdanne en lukket erhvervsbygning til et åbent og inkluderende fællesskab i hjertet af Roskilde. Idéen er at skabe et hostel, hvor sårbare unge kan blive fagligt uddannet i ordinære jobfunktioner.
Støttebeløb: 200.000 kr. 
Projektejer: KeepGoing ApS

Hovedstadsområdet

Café i Hareskovby (forprojekt), Hareskovby, Furesø Kommune
Forprojektet skal undersøge mulighederne for at renovere og opdatere det bevaringsværdige udhus ved Hareskov Station, så det bliver et nyt hjerte i området, hvor lokale kan mødes på tværs af alder og interesser.
Støttebeløb: 250.000 kr. 
Projektejer: Udhusgruppen 

Garage Park NV, København NV, Københavns Kommune
At skabe et moderne borgerdrevet samlingssted med fokus på demokrati og deltagelse i et område af bevaringsværdige smedjeværksteder. Garage Park NV går fra at være en midlertidig bypark til blivende ramme for fællesskab og demokrati.
Støttebeløb: 800.000 kr. 
Projektejer: Garage Park NV

Home:: Sisters Hope, Hedehusene, Høje-Taastrup Kommune
Omdannelse af klassisk 70’er institutionsbygning til laboratorium for sanselig læring og forankring i det almene boligområde, Charlottekvarteret. Målet er et mødested på tværs af kulturelle og sociale skel.
Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
Projektejer: Sisters Hope

Kreativt værksted på Rigshospitalet, København Ø, Københavns Kommune
Etablering af et kreativt værksted på Rigshospitalet til glæde for indlagte børn og unge. Værkstedet skal danne rammen om nye fællesskaber blandt de ofte isolerede og ensomme børn og unge og styrke deres livsglæde.
Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
Projektejer: SMILfonden

Kulturlaboratorium i Brøndby Strand, Brøndby Kommune
Etablering af Danmarks første ungedrevne kulturlaboratorium i et alment boligområde – et sted, hvor børn og unge udvikler nye færdigheder, fællesskaber og selvværd gennem kreativt i arbejde.
Støttebeløb: 450.000 kr.
Projektejer: Turning Tables