x

Nyt bæredygtigt outdoor-område ved Herning bliver endnu bedre

Pressemeddelelse 4. august 2020

Vinterbadning, lystfiskeri og kajak-roning. Det er blot nogle af de mange aktiviteter, som får nye muligheder ved Fuglsang Sø i Herning. Nye donationer løfter og sikrer nu projektet det Blå Rum ved søen.


Triatleter, vinterbadere og andre, som elsker udeliv, kan godt se frem til 2021. Her får Herning nemlig et nyt udemekka, når det Blå Rum åbner ved Fuglsang Sø.  

Herning Kommune står bag det ambitiøse projekt, og Nordea-fonden og Realdania har netop valgt at støtte med bevillinger til henholdsvis udvikling af forskellige motionsaktiviteter og til en række bæredygtige tiltag. 

Det Blå Rum løfter fritidslivet ved søen, og det sikrer, at alle kan være aktive i det fri. Unge og ældre, nybegyndere og erfarne. Samtidig får de foreninger, der bruger søen, bedre forhold. 

"Jeg var i forvejen stolt af det Blå Rum, som er et rigtig godt projekt. Nu bliver det endnu bedre", fastslår Johs. Poulsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune.

"Nordea-fonden sikrer blandt andet, at vi har hele finansieringen på plads, og samtidig får vi midler fra Realdania til et ekstra løft, der skal skabe bæredygtige løsninger. Det er svært ikke at være begejstret", lyder det fra udvalgsformanden. 

Bynært samlingssted med masser af aktiviteter

Det Blå Rum består af to bygninger, som vender i en vinkel mod hinanden – direkte ned til søbredden. På den måde skabes et attraktivt uderum mellem bygningerne og søen. 

Faciliteterne i og omkring det Blå Rum skal både kunne bruges af lokale idrætsforeninger, skoler og institutioner samt lokale borgere og andre besøgende. Med andre ord bliver der plads til både de organiserede frilufts- og idrætsaktiviteter ved vandet og til de spontane aktiviteter. 

Nordea-fonden bidrager med 1,5 millioner kroner. Heraf er 500.000 kroner øremærket initiativer, der i regi af motionsvisionen ’Bevæg dig for Livet’ får flere til at dyrke motion. 

"Store som små herningensere kan glæde sig til et eldorado for outdoor-aktiviteter. Det Blå Rum bliver et bynært samlingssted, som motiverer flere til at komme ud i det fri og tage del i aktive fællesskaber", siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.  

Bæredygtighed tænkt ind fra start

Det Blå Rums ene bygning skal fungere som fælleshus med gode muligheder for fællesaktiviteter, mens den anden bygning bliver et bådhus med direkte adgang til søen. 

To gangbroer, der fører ned til søen, opføres så de også kan bruges til at opholde sig på og til forskellige aktiviteter. Blandt andet etableres der en sauna for enden af den ene gangbro.

Det Blå Rum indeholder også en række grønne bæredygtigheds-elementer. De spænder fra inddragelse af borgere og kommende brugere, der har givet input til aktiviteter og projektets udformning. Og så til miljøaftryk, hvor der ses på, hvordan man i den daglige drift kan mindske ressourceforbrug. For eksempel ved at anvende vedligeholdelsesfrie, langtidsholdbare og miljøvenlige materialer i byggeriet og ved at vurdere byggeriets miljøaftryk i en livscyklusanalyse. 

De bæredygtige løsninger skal være med til at inspirere andre byggerier til forenings- og rekreationsformål rundt omkring i Danmark.

Realdania støtter denne del af projektet med ekstra 1,3 millioner kroner. 

Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i foreningen Realdania, siger: "Vi glæder os til at følge projektet videre, og det bliver spændende at se, hvordan de bæredygtige tiltag kommer til at indgå konkret. Det Blå Rum har potentiale til at kunne inspirere andre til, hvordan et friluftsbyggeri kan blive bæredygtigt på flere parametre. Både i materialer, aktiviteter samt organisering af brugere og drift."

Der er forventet byggestart i efteråret 2020, og efter planen kan det Blå Rum tages i brug i sommeren 2021.

Det Blå Rum ved Fuglsang Sø består af to bygninger, som skaber en glidende overgang mellem land og vand. 

Hovedbygningen bliver på ca. 250 kvm og får et fællesrum med kapacitet til omkring 50 personer. Bygningen får bl.a. et stort køkken, omklædningsrum, toiletter og en stor overdækket terrasse.  

Depotbygningen/bådhuset bliver ca. 300 kvm stor med plads til bl.a. kajakker, både og udstyr. Her kommer fx også et værksted til reparationer og vedligehold af udstyr. 

Det Blå Rum får også sauna med kapacitet til 15-20 personer, broanlæg til badning og både samt cykelpitstop, ligesom der kommer udearealer med terrasser, bålplads, udekøkken og meget andet. 

Blandt de foreninger, der skal have base og omklædning i det nye hus, er vinterbaderne, triatleterne, lystfiskerne og kajakklubben, der i dag har klublokaler i nogle containere på søbredden. Samtidig vil det Blå Rum være udgangspunkt for outdoor-aktiviteter som fx mountainbike og løb. 

Det Blå Rum ved Fuglsang Sø har, med den nye finansiering, et samlet budget på 16,3 mio. kr. Heraf bidrager Herning Kommune selv med 9 mio. kr. Udover Nordea-fonden og Realdania er de øvrige bidragsydere Lokale og Anlægsfonden samt Ege Fonden.