x

Sjælland og øerne: Turismeomsætning skal stige til 15 mia. kr. i 2025

Pressemeddelelse 31. august 2020

En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal forløse et stort potentiale og øge turismeomsætningen frem til 2025 med to mia. kr. til gavn for både borgere og besøgende. Bag planen, som netop er blevet overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup ved et pressemøde på Holmegaard Værk, står 17 sjællandske kommuner, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, Dansk Kyst- og Naturturisme og foreningen Realdania.

Turismen er et centralt erhverv for Danmark, der skaber vækst og sikrer arbejdspladser samt byudvikling. Sjælland og øerne har dog ikke oplevet den samme vækst i turismen som resten af landet de seneste år. På trods af, at Sjælland og øerne rummer den største koncentration af sommerhuse og har en attraktiv placering tæt på København, står regionen kun for 10 procent af omsætningen inden for kyst- og naturturismen i Danmark. 

En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal nu forløse det uindfriede potentiale til gavn for både borgere og besøgende og øge turismeomsætningen til samlet set 15 mia. kr. i 2025. Det er en stigning på i alt 2 mia. kr. sammenlignet med i dag. 

Bag planen står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, samt den filantropiske forening Realdania. Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling med fokus på den naturvenlige turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

"Det har været en fælles ambition for kommunerne at arbejde tættere sammen for at udnytte det potentiale, der er for vækst og arbejdspladser i turismen. Vi har en unik beliggenhed tæt på København og midt imellem store internationale markeder. Denne sommer har vist, at der er en stor interesse for ferie tæt på med afsæt i kyst, natur, kultur og lokale fødevarer, og den interesse skal vi bevare og udbygge", siger formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup og fortsætter: 

"Med udviklingsplanen skaber vi nu en fælles forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af turismen, som skal løfte vores mål om, at turismen i endnu højere grad skal bidrage til en bæredygtig udvikling på Sjælland og øerne."

Udviklingsplanen blev tidligere på dagen overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup ved et officielt pressemøde på Holmegaard Værk. 
"Turismen er meget vigtig for Danmark og er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet – også på Sjælland og øerne. Vi skal have endnu flere turister ud til Sejerøbugten, Møns Klint og Tuse Næs. Det er smukke steder med masser af potentiale. Derfor er jeg glad for, at et ekspertteam nu skal arbejde konkret for at styrke turismen øst for Storebælt, så vi får mere liv og aktivitet i de sjællandske byer", siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Fem indsatsområder skal styrke turismen

Planen indeholder en fokuseret prioritering af 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder – herunder udvikling af lystbådehavne, forretningsudvikling af mere outdoor-turisme og styrket samarbejde mellem transport og turisme. Udviklingen skal koncentreres i stærke turismemæssige kraftcentre, og sammenhængen mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland og øerne skal styrkes. Derudover skal oplevelsesværdien øges i form af kultur- og naturoplevelser i regionen.

Investeringer i nye samt opgradering af eksisterende overnatningssteder skal ske ud fra principper om bæredygtig udvikling, både når det gælder klimahensyn og økonomi. Samtidig skal en styrket markedsføringsindsats både i og uden for højsæsonen øge kendskabet til Sjælland og øerne som destination. 

"Det har været vigtigt for os at lægge grunden for en både ambitiøs, strategisk og prioriteret udvikling på Sjælland og øerne. Derfor indgår det som et helt centralt element i planen, at kommuner, destinationsselskaber og erhvervsaktører samarbejder om at prioritere ressourcer til de udpegede kraftcentre. Samtidig peger planen på tværgående indsatser – for eksempel skal den sjællandske infrastruktur styrkes i hele geografien, så det bliver nemmere for turisterne at besøge forskellige destinationer og attraktioner og at kombinere en tur til København med en tur til kysten", siger formand for styregruppen og bestyrelsesmedlem i Dansk Kyst- og Naturturisme, advokat Helle Reedtz-Thott. 

Udviklingsplanen fremhæver desuden en række oplevelsestilbud på Sjælland og øerne, der i dag viser vejen, heriblandt udvikling af Camønoen og Dark Sky på Møn, Camp Adventures Skovtårnet, Dragsholm Slot og Holmegaard Værk.

Startskud til samarbejde

Udviklingsplanen fungerer således som startskuddet til et øget investeringsniveau på Sjælland og øerne. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, hvilket på sigt vil resultere i øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser og overnatning. 

"Udvikling af turisme går hånd i hånd med byudvikling. Det handler om at udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig gode steder at bo og arbejde. Sjælland og øerne har meget at byde på, og det er vigtigt at få samlet lokalsamfundet om udviklingen. Nu er det tid til at starte en positiv kædereaktion, hvor kommunerne går forrest med systematisk planlægning og infrastruktur, der kan bane vejen for private aktører", siger adm. direktør Jesper Nygård fra foreningen Realdania. 

For at sikre et stærkt politisk ophæng til implementeringen har KKR Sjælland nedsat en politisk styregruppe for implementering af udviklingsplanen. Derudover er der positiv dialog og løbende koordinering med Københavns Kommune og de nordsjællandske kommuner.

"Den reelle værdi af udviklingsplanen får vi, når initiativerne er implementeret. Vi tager ansvar for at fastholde den fælles ambition om en markant udvikling af turismen til gavn for hele geografien, og vi vil løbende følge op på realiseringen af målene. Noget af det første bliver at igangsætte initiativer i de stærke kraftcentre", siger Carsten Rasmussen, næstformand for KKR Sjælland, borgmester i Lejre Kommune og medlem af den politiske styregruppe.

Inden udgangen af 2021 skal parterne bag planen revurdere og evt. justere planens pejlemærker i lyset af corona-situationen og det ændrede udgangspunkt i 2020.

Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
Udviklingsplanen indeholder 21 konkret tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd 
Parter bag Udviklingsplan for Sjælland og øerne
Planen er finansieret af:
17 kommuner i KKR Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg
Destinationsselskaber på Sjælland og øerne
Dansk Kyst- og Naturturisme
Foreningen Realdania

Planen er udarbejdet af BARK Rådgivning

Udarbejdelsen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne har været fulgt af: 

Erhvervsministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
Naturstyrelsen
VisitDenmark
Kommunernes Landsforening
Dansk Industri
Dansk Erhverv
Horesta
Feriehusudlejernes Brancheforening
Camping Outdoor Danmark

Der er nedsat en politisk styregruppe, der skal følge implementeringen af udviklingsplanen. Medlemmerne er:

Carsten Rasmussen, næstformand KKR Sjælland og borgmester Lejre Kommune
Anette Mortensen, borgmester Stevns Kommune
John Brædder, borgmester Guldborgsund Kommune
Thomas Adelskov, borgmester Odsherred Kommune
Direktør Jens Müller, Destination Sjælland
Direktør Martin HH Bender, SydkystDanmark
Direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme

Fakta om KKR Sjælland
I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Niels Hörup (V), Solrød Kommune, er formand for KKR Sjælland. Næstformand er borgmester Carsten Rasmussen (A) fra Lejre Kommune.

Fakta om Dansk Kyst‑ og Naturturisme

Dansk Kyst‑ og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst‑ og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst‑ og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele. 
Dansk Kyst‑ og Naturturisme fokuserer på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet. Se mere på www.kystognaturturisme.dk    

Fakta om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 165.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet omkring 3.900 projektet med ca. 20 mia. kr. Realdania vil bl.a. gerne bidrage til at styrke og forny de områder, der er udfordret af samfundsudviklingen, med udgangspunkt i lokale, stedbundne potentialer.

Fakta om Holmegaard Værk
Holmegaard Værk åbnede 30. maj 2020 som et nyt oplevelsescentrum med en stor samling af Holmegaard-glas, Kähler-udstilling, værksteder, event- og undervisningsmiljøer, spisesteder og på sigt overnatningsfaciliteter.
Sammen med Skovtårnet Camp Adventure, Næstved by, Gavnø Slot og ferieområderne ved Karrebæksminde udgør området et oplevelsesmæssigt kraftcenter for turismen på Sjælland og øerne. Holmegaard Værk er et strålende eksempel på, hvordan investeringer og udvikling i krydsfeltet mellem erhverv, kultur og turisme og med stærkt lokalt engagement kan skabe en bæredygtig udvikling.