x

COVID-19 og indeklima - stort fokus på luftbåren smittespredning

Indeklimanyhedsbrev 17. september 2020

Flere og flere forskere gør opmærksom på risikoen for luftbåren smittespredning. Sammen med rådene om afstand og god håndhygiejne kan frisk luft derfor være et redskab til forebyggelse af COVID-19. Og så er bygningsdesign og sollys også vigtige faktorer i forhold til COVID-19, smittebekæmpelse og indeklima.

Opråb fra 239 forskere i forhold til WHO’s anbefalinger 

Ventilation og smittespredning er et af de emner, der fortsat har været til debat i løbet af sommermånederne. 239 forskere – både virologer, indeklima- og ventilationseksperter – kom i starten af juli med et opråb til WHO. I et brev anbefalede forskerne, at organisationen erkendte, at der en risiko for, at COVID-19 smitte kan være luftbåren.  

”Der er ikke noget fast bevis for, at COVID-19 kan smitte via luften, men det er bevist, at andre vira kan smitte på samme måde, og derfor er der helt sikkert en risiko. Vi mener, at man skal erkende den risiko og handle ud fra et forsigtighedsprincip, så man mindsker, at flere potentielt bliver smittet,” fortæller Arsen Krikor Melikov. 

Læs opråbet beskrevet på TV2: 

200 forskere slår alarm: Coronavirus kan hænge længe i luften

Og artikel i Ingeniøren:

DTU-professor: Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger overser luftbåren smitte

Efter først at have afvist luftbåren smitte, anerkendte Verdenssundhedsorganisationen WHO i juli i år, at visse udbrud på restauranter, fitnesscentre og korøvelser indikerede, at luftbåren smitte måske alligevel kunne være muligt, særligt i indendørs omgivelser med dårlig ventilation. 

Læs opdatering fra WHO: 

Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions

Læs nyheden om opdateringen hos Reuters:  

WHO acknowledges 'evidence emerging' of airborne spread of COVID-19

Forskere efter COVID-19: Skoler bør skaffe ventilationsanlæg 

90 % af landets skoler er bygget, før der i 1995 blev stillet krav til ventilation i Bygningsreglementet. Det betyder også, at mange skoler i dag udelukkende lufter ud ved at åbne vinduer. Forskerne mener, at COVID-19-pandemien er endnu en god anledning til at få gjort op med den manglende ventilation i skoler, børnehaver og andre institutioner, og professor Per Heiselberg fra Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet udtaler til videnskab.dk: 

”Det har været stort problem i mange år. Allerede før vi fik COVID-19-situationen, har mange undersøgelser dokumenteret, at vi har dårligt indeklima på skoler og i daginstitutioner. Det går i sig selv ud over børns indlæring og trivsel, men nu har vi også fået et ekstra problem i forbindelse med corona.” 

Læs artiklen fra Videnskab.dk:

Forskere efter COVID-19: Alle skoler bør skaffe ventilationsanlæg 

Er pandemisikret byggeri fremtiden? 

Det mener en gruppe forskere fra BUILD, der har set på, hvordan man får indtænkt fleksibilitet i sit byggeri, så man i nybyggeri og renovering af offentlige bygninger får indtænkt fleksible isolationsrum og forbedret ventilation.  

”Det betyder, at man ved fremtidige renoveringer sørger for at sikre, at nogle rum kan konverteres til isolationsrum inden for kun et døgn med midlertidigt negativt tryk, stort luftskifte og luftrensning i tilfælde af en pandemi,” forklarer professor ved BUILD Alireza Afshari. 

Læs mere i det nyeste nummer af AAU Matchmaker: 

Pandemi-sikret byggeri: Fleksible isolationsrum og forbedret ventilation

Manual til fysisk afstand 

Amerikanske LTL Architects har lanceret en manual, hvor de undersøger, hvordan COVID-19 kan få indflydelse på, hvordan vi designer og bruger vores bygninger. Manualen visualiserer videnskabelige studier og designpraksisser, der adresserer COVID-19. 

Læs artiklen fra Arch Daily:

LTL Architects Releases Manual of Physical Distancing

Solstrålehistorie 

Direkte sollys kan have en stor effekt på COVID-19 i luften. Et nyt studie har simuleret effekten af direkte sollys og beregnet tiden, det tager at reducere virus med 90%: 

  • 8 minutter om sommeren 
  • 19 minutter forår/efterår 
  • 286 minutter om vinteren, uden direkte sollys

Læs artiklen bag studiet her: 

Airborne SARS-CoV-2 Is Rapidly Inactivated by Simulated Sunlight