x

Nyt onlineværktøj tager temperaturen på trivslen i bygninger

Pressemeddelelse 11. september 2020

Med et nyt onlineværktøj sætter Green Building Council Denmark og Rambøll brugerne i centrum, når bygningers indendørs komfort skal vurderes. Værktøjet skal sikre, at brugernes trivsel i bygningerne bliver pejlemærke for systematisk optimering af driften. Projektet er støttet af Realdania.

Hvordan designer man de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger i fremtiden? Det skal en ny portal hjælpe med at svare på. 

På portalen kan bygningsejere og driftsorganisationer hente spørgeskemaer til brugertilfredshedsundersøgelser, guidelines til observationsstudier og interviews, der kan foretages i bygningerne.

Ambitionen er at gøre det nemmere at arbejde databaseret med optimering af trivsel i bygningerne ved systematisk at spørge brugerne af bygningerne om deres oplevelser.  

”DGNB udvikles kontinuerligt. For eksempel har kravene om livscyklusanalyser i DGNB-bygninger bidraget til større fokus på materialers bæredygtighed, og at branchen generelt ser bygningers miljøpåvirkning i et levetidsperspektiv. Nu stiller vi skarpt på de sociale kvaliteter, og de betingelser bygningerne giver for vores velbefindende, når vi opholder os i dem. Det handler ikke bare om indeklima, men også om eksempelvis indretning, sundhed og tryghed. Når platformen er udviklet og testet om et års tid, er hensigten at stille krav om brugertilfredshedsundersøgelse ved DGNB-certificering af bygninger,” siger Lau Raffnsøe, teknisk direktør i Green Building Council Denmark.

Fokus på det byggede miljøs effekt på vores trivsel og livskvalitet 

Også hos Rambøll ser man frem til arbejdet:

”Med værktøjet får vi endelig mulighed for at sammenholde bygningers tekniske kvaliteter med brugernes faktiske oplevelser. Det har vi aldrig gjort systematisk i Danmark. Det skal både bidrage til at forbedre de bygninger, vi har i dag, men også sætte nye standarder for, hvordan vi designer de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger i fremtiden,” siger Andreas Qvist Secher, chefkonsulent i Rambøll.

Realdania har bevilget knap 2 mio. kr. til projektet. 

”En væsentlig faktor for livskvaliteten i det byggede miljø er, at de bygninger, vi designer, performer, som de er tiltænkt. Det handler ikke kun om fejlfinding, og hvor bygningerne ikke lever op til forventningerne. Det er også vigtigt at få en bedre forståelse af, hvad der virker, og hvorfor noget nogle gange ikke virker efter hensigten. Vi ser potentiale i, at dette projekt kan sætte fokus på den effekt, det byggede miljø har på vores byggeproces, generelle trivsel og livskvalitet,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Projektdeltagere er Danske Arkitektvirksomheder, CBS og Lynge Benchmark foruden Rambøll og Green Building Council Denmark.