x

Hvordan påvirker corona-krisen detailhandlen?

Pressemeddelelse 15. oktober 2020

Hvad betyder corona-krisen for handelslivet i Danmarks hovedbyer? For at belyse dét spørgsmål satte Realdania i foråret en undersøgelse i gang af butikslivet i de otte, danske byer: Randers, Horsens, Thisted, Vejen, Svendborg, Nakskov, Helsingør og Rønne.

Konkret blev åbningsforhold hos butikker, behandlere og serveringssteder i de otte byer registreret. Første gang i maj 2020. De to efterfølgende registreringer sker i november 2020 og april 2021. De forskellige data bliver herefter sammenholdt med viden om lokale forhold, som er indhentet fra centrale aktører i byernes handelsstandsforeninger.

Det er Urland og Institut for Center-Planlægning, som i fællesskab udfører undersøgelsen. Ud over at belyse konsekvenserne af corona-krisen for byernes handelsliv er formålet med undersøgelsen også at få større klarhed over handelslivets rolle, tilstand og organisering i byerne generelt. 

”Den første registrering har vist os tegn på, at de tendenser vi allerede ser i forhold til øget nethandel samt øget konkurrence mellem bymidter og aflastningscentre, er accelereret under og efter corona-nedlukningen i foråret. Overvågningen bekræfter blandt andet, at meget handel foregår decentralt langs byernes indfaldsveje og i erhvervsområder, hvor blandt andet havecentre og butikker med boligudstyr klarede sig godt under forårets corona-nedlukning. I bymidterne var især små, lokale butikker og serveringssteder hurtige til at finde modeller for at holde åbent – fysisk og på nettet,” siger Ditte Marquard Jessen, partner og projektchef hos Urland.

”I Realdania arbejder vi for, at bymidterne er kilde til oplevelser, kultur, indkøb og et aktivt hverdagsliv. Det kræver en bymidte, som er rig på forskellige former for tilbud, funktioner og forretninger. Vi håber, at undersøgelsen kan bidrage til, at der kan tages endnu mere kvalificerede valg om, hvordan vi fortsat kan have bymidter, der er kilde til det gode liv rundt om i landet,” siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Læs mere om de foreløbige resultater af undersøgelsen