x

Realdania udskyder geografiske valgmøder

Pressemeddelelse 16. oktober 2020

Realdania har besluttet at udskyde valgmøderne i de tre geografiske valggrupper i områderne Fyn og Øerne (valgområde 3), Midt- og Vestjylland (valgområde 7) og Østsjælland og Bornholm (valgområde 10).


Foreningens beslutning om at udskyde valgmøderne sker på baggrund af Covid-19-situationen og forsamlingsforbuddet. Dertil kommer, at Realdania ikke ønsker at løbe den risiko, der er ved at afholde møderne og måske komme til at skabe udfordringer for den enkelte, sundhedsvæsnet eller samfundet generelt. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde de tre geografiske valgmøder til 2021 – forhåbentlig i foråret. 

”Der er heldigvis rigtig mange, der møder frem til vores geografiske valgmøder – afhængig af valggruppen fra 300 og nogle gange helt op til 1.300. Og selv med det store forsamlingsforbud og de tilknyttede restriktioner vil det gøre afviklingen af møderne meget vanskelig. Samtidig har vi ikke lyst til at tage nogle chancer i forhold til Covid-19, sådan som smittetallene og situationen er lige nu. Derfor har vi valgt at udskyde disse møder, indtil situationen forhåbentlig ser bedre ud, og det håber vi meget på er til foråret,” lyder det fra Realdanias bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack.

Da der er tale om en udskydelse, opretholder de opstillede kandidater til repræsentantskabet deres kandidatur frem til, at mødet kan afholdes.

”Vi har i en lang årrække altid haft kampvalg i en eller flere af valggrupperne, og i år er der rekordmange kandidater opstillet til valgene til repræsentantskabet. Og vi er en stærk tilhænger af det fysiske valgmøde, hvor alle kandidater får lige mulighed for at præsentere sig, og hvor medlemmerne kan møde kandidaterne i virkeligheden,” tilføjer Michael Brockenhuus-Schack.

Adm. direktør Jesper Nygård siger om de mange konkrete overvejelser, der er gået forud for beslutningen om at udskyde valgmøderne:

”Vi har brugt rigtig meget tid på at gennemtænke et format for møderne, hvor det var så sikkert som overhovedet muligt at afholde dem i henhold til det store forsamlingsforbud på i øjeblikket 500. Men selv om vi gør vores alleryderste, så vil der stadig være en risiko. Og som filantropisk forening ønsker vi at handle ansvarligt i forhold til samfundet, så vi ikke risikerer at skabe situationer, der kan ende med at skabe udfordringer for den enkelte, sundhedsvæsnet eller samfundet som sådan.”

De i alt 46.500 medlemmer i de tre valggrupper vil i nærmeste fremtid modtage brev om udskydelsen af valgmøderne.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 165.000 medlemmer. Realdania driver filantropi på basis af afkastet af sin investeringsformue. Foreningen støtter store og små projekter, der bidrager til at skabe øget livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Siden 2000 har Realdania bidraget med 20 mia. kr. til 3.900 store og små filantropiske projekter rundt om i hele Danmark. 

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder, hvad enten man selv er ejer, eller man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en almen boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom. 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.