x

Syv medlemmer valgt til Realdanias repræsentantskab

Pressemeddelelse 21. oktober 2020

De syv opstillede kandidater i Valggruppen for almene boliger, der omfatter de almene boligorganisationer, er valgt til Realdanias repræsentantskab.

I Realdanias Valgruppe for almene boliger er der valgt syv medlemmer til foreningens repræsentantskab. De syv kandidater, der er valgt for en fireårig periode, er:

Anita Ulrik Sørensen, direktør, Nykøbing F.
Erling Nielsen, formand, Odense V
Jens Elmelund, adm. direktør, København SV
Katja Hillers, formand, Ry
Katja Lindblad-Clausen, formand, Vallensbæk
Palle Adamsen, adm. direktør, Frederiksberg
Per Vinding Nielsen, direktør, Kolding

Kandidaterne blev i år valgt uden afholdelse af selve valgmødet. Valgmødet i Valggruppen for almene boliger skulle have været afholdt den 21. oktober. Men på grund af COVID-19-situationen har Realdanias bestyrelse besluttet, at selve valgmødet bortfalder. Da der ikke var opstillet flere kandidater, end der skulle vælges, vil de syv kandidater dermed være valgt til repræsentantskabet den 21. oktober 2020. De indtræder i repræsentantskabet den 1. januar 2021, jf. vedtægternes § 15, stk. 6.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 165.000 medlemmer. Realdania driver filantropi på basis af afkastet af sin investeringsformue. Foreningen støtter store og små projekter, der bidrager til at skabe øget livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Siden 2000 har Realdania bidraget med 20 mia. kr. til 3.900 store og små filantropiske projekter rundt om i hele Danmark. 

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder, hvad enten man selv er ejer, eller man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en almen boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom. 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.