x

Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg får sit første økonomiske bidrag fra Realdania

Pressemeddelelse 30. november 2020

Mindre end to måneder efter udpegningen af en ny national erhvervsklynge for byggeri og anlæg har den første økonomiske bidragyder allerede meldt sig på banen. Støtten på 5 millioner kroner stammer fra Realdania og bidrager til at styrke det bredeste samarbejde i bygge- og anlægsbranchen til dato.

Den danske bygge- og anlægsbranche kigger ind i et årti, som byder på stigende urbanisering, øget befolkningstilvækst globalt og på implementeringen af både den danske og FN’s klimaaftale. 

Det betyder en markant øget efterspørgsel på løsninger, der er både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Og det stiller store krav til bygge- og anlægsvirksomhedernes omstillingsparathed, kompetencer og innovation. 

Derfor bliver det en helt central opgave for Danmarks nye nationale erhvervsklynge for byggeri og anlæg at hjælpe branchens virksomheder med at udvikle projekter og finde finansiering til samarbejder, produkter og ydelser, der kan forvandle det store grønne forretningspotentiale til en frugtbar og bæredygtig forretning.

En opgave, der nu kan løses med støtte fra den filantropiske forening Realdania i erhvervsklyngens første to år. De 5 mio. kroner gives som opstartsstøtte, så erhvervsklyngen fra dag ét kan få luft under vingerne og etablere sig.

”Det, at der nu skabes ét slagkraftigt mødested for hele den danske bygge- og anlægsbranche, har et kæmpe potentiale. I Realdania vil vi gerne bidrage til, at den nye erhvervsklynge kommer hurtigt og effektivt fra start. Det handler både om udbredelse af erhvervsklyngen og medlemsrekruttering i Danmark, og det handler om at hente store udviklingsprogrammer til Danmark fra udlandet, som erhvervsklyngens medlemmer kan tappe ind i,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. 

Hun har også store forventninger til den særlige rolle, som BLOXHUB skal spille i den nye erhvervsklynge. BLOXHUB, der er en innovationshub for bæredygtig byudvikling, skal fungere som international brobygger og venue for tværgående events og delegationsbesøg og dermed bidrage til at underbygge erhvervsklyngens internationale ambitioner. 

En grøn appelsin i erhvervsklyngens turban

Den nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg skal bringe hele værdikæden sammen om at fremme innovation, produktivitet, eksport og vækst. Den skal bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner og sikre synergien mellem branchens aktører og forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark.

Med indsatsområder indenfor cirkulær økonomi, bæredygtigt byggeri, digitalisering, automatisering og Smart City-løsninger skal den nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg ikke kun hente inspiration, men også sikre knowhow på tværs af kommune- og landegrænser. 


Det skal ske gennem aktiviteter, der understøtter samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner - herunder faglige arrangementer, sparringsforløb, demonstrationsfaciliteter og meget mere. Alt sammen med det formål at styrke, forretningsudvikle og opdyrke nye forretningsmuligheder.

”Realdanias økonomiske bidrag gør os i stand til at hjælpe virksomhederne med at iværksætte tiltag, der kan styrke deres udvikling. Erhvervsklyngen vil fra starten fokusere på at få de mange virksomheder i branchen til at blive en del af samarbejdet. Sammen med videninstitutionerne ønsker vi også at få sat innovation på dagsordenen i branchen og den enkelte virksomhed. Målet er at udvikle projekter, som kan bidrage til at finansiere virksomhedernes udviklingsaktiviteter,” siger Christina Melvang, der tiltræder som direktør i den nye erhvervsklynge efter nytår.