x

Unikt projekt sætter turbo på en digital ejendomsbranche

Pressemeddelelse 25. november 2020

En mere digital ejendomsbranche til gavn for lejere, ejere og samfundet. Det er målet for et nyt tværgående brancheprojekt, som EjendomDanmark er initiativtager til. Repræsentanter fra lejer- og ejersiden, men også de almene boliger, startups, byggeriet, forskningsverdenen og konsulenthuse deltager.

Hvordan kan digitale løsninger bidrage til at styrke forholdet mellem lejer og ejer, minimere energiforbruget og optimere drift- og vedligeholdelse? Det ønsker aktørerne bl.a. at se nærmere på i et nyt stort digitaliseringsprojekt. Målet med projektet er samtidig at finde løsninger, der kan medvirke til at reducere klima- og miljøaftrykket fra bygninger og ejendomme.

Der er store muligheder for digitalisering af ejendomsbranchen, påpeger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

”Den digitale udvikling giver fortsat helt nye muligheder, og det kan bl.a. være med til at forene branchen gennem et større samspil mellem lejere og ejere. Teknologi kan desuden skabe en øget vækst og bæredygtighed i branchen. Hvordan digitalisering kan komme ejendomsbranchen til gode, hvad der reelt er behov for og hvilke eventuelle barrierer for digitalisering, der skal imødegås – det skal projektet kortlægge,” siger han.

Formålet med det toårige projekt er at øge indsigten i de muligheder, digitaliseringen fører med sig, men også sikre en fælles retning i ejendomsbranchen og for samfundet som helhed. Lejerorganisationer som LLO og BOSAM og den almene sektor deltager og på ejersiden EjendomDanmark og Danske Udlejere. Med i projektet er også BUILD, der del af Aalborg Universitet, PwC, Rambøll, ProDomus og PropTech Denmark. Det er desuden planen at etablere et internationalt netværk bestående af relevante lejer- og ejerorganisationer.

Digitalisering på dagsordenen

Grundejernes Investeringsfond finansierer en del af projektet, og det er der ifølge Susanne Borenhoff, direktør i GI, en klar grund til; At få digitalisering på dagsordenen er utrolig vigtigt.

”Der er masser af perspektiver og potentiale i at anvende ny teknologi – og det er der også i ejendomsbranchen. Både ift. service og administrationsområdet, fx kommunikationen mellem lejer og ejer, men også ift. renovering og vedligehold af de eksisterende ejendomme. Projektet har en god, bred involvering, som giver muligheder for input fra mange forskellige interessenter. Det er en stor kvalitet.”

Også foreningen Realdania har bidraget med støtte. Her er det været sammenhængen mellem digitalisering og bæredygtighed, der har været en vigtig bevæggrund for at gå ind i projektet:

”Ejendomsbranchen er et vigtigt led i værdikæden ift. at opruste på digitalisering og bæredygtighed, fordi ejendomsejerne gennem deres bygningsdrift kan være med til at drive en grøn omstilling. Vi tror på, at dette ambitiøse brancheprojekt kan give den nødvendige fælles forståelse og retning for digitalisering og bæredygtighed i ejendomsbranchen,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.

Samarbejde fremmer målet

Det brede samarbejde ser Keld Frederiksen, formand for Danske Udlejere, også som en stor styrke ved projektet.

”Enhver branche i det danske erhvervsliv er fokuseret på at finde frem til løsninger, hvor ellers arbejdstunge opgaver bliver forenklet, og hvor man opnår større sikkerhed for, at der ikke sker fejl.  Digitalisering i ejendomsbranchen er en oplagt mulighed for at opnå disse mål – og når det sker i et tæt samarbejde mellem alle aktører i ejendomsbranchen, er der god grund til at tro, at det vil lykkes at finde frem til løsninger, som vil være en fordel for alle.”

Også LLO og BOSAM, ser frem til samarbejdet og glæder sig til at bringe lejernes input i spil.

“Vores verden bliver mere og mere digital, og det gør vores boliger også – hvad enten vi vil det eller ej. Vi glæder os derfor til at deltage i projektet og give lejernes syn på de muligheder og udfordringer PropTech giver,” udtaler Helene Toxværd, landsformand i LLO.

René Suhr, administrerende direktør i BOSAM, tilføjer:

”Det er vores håb, at vi indenfor den gældende lovgivning vil styrke den digitale kommunikation med dette projekt, så vi styrker samarbejdet mellem lejer og udlejer.”

Faldgruber og potentialer

Netop den gældende lovgivning vil også blive et omdrejningspunkt for projektet. Faldgruber og potentialer mellem teknologiske muligheder og nuværende lovgivning skal afdækkes, så branchens aktører er bedre rustede til at adoptere digitalisering uden at frygte at have overset juridiske problemstillinger.

Alle projektets resultater vil løbende blive formidlet til branchen såvel som offentligheden gennem publikationer, medier, arrangementer, undervisning og netværk.

”Målet er, at vi sammen kan bidrage til at skabe den viden og de rammer, der skal til for at øge digitaliseringen af den danske ejendomsbranche,” slutter Jannick Nytoft.