x

Den Blå Planet får markant hjælp i en svær tid

Pressemeddelelse 17. december 2020

Forårets nedlukning og manglen på udenlandske turister har været en livstruende udfordring for Den Blå Planet, hvor tusindvis af dyr dagligt skal fodres og passes uanset, om der er gæster eller ej. Derfor er de oprindelige parter bag byggeriet af Den Blå Planet – Tårnby Kommune, Knud Højgaard Fond og Realdania – gået sammen med Den Blå Planets ledelse om at finde en langsigtet og bæredygtig plan for de kommende år, så det også fremover er muligt for danskere og turister at opleve akvariets rige dyreliv.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har siden corona-pandemiens start været truet af konkurs – primært på grund af manglende indtægter fra internationale turister, der normalt udgør cirka 60 procent af gæsterne.

Derfor har den filantropiske forening Realdania og Knud Højgaards Fond valgt at støtte Danmarks nationale akvarium med samlet 35 millioner kroner i perioden 2020-22, hvor konsekvenserne af Covid-19-krisen må forventes at give markante underskud. Realdania bidrager med 20 millioner kr., med mulighed for yderligere 6 millioner kr., hvis corona- situationen forværres for akvariet, mens Knud Højgaards Fond støtter med 15 millioner kroner.

”Vi er virkelig taknemmelige over for Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune, som med denne ekstraordinære hjælp sørger for større sikkerhed for vores drift i en vanskelig tid. Vi er en erhvervsdrivende fond og vil allerhelst klare os selv, og det kan vi faktisk også under normale omstændigheder. Men som andre akvarier er vi desværre presset af meget høje faste driftsomkostninger, der ikke ændrer sig, uanset om vi har åbent eller lukket”, siger Jon Diderichsen, administrerende direktør på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium.

Vi er virkelig taknemmelige over for Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune, som med denne ekstraordinære hjælp sørger for større sikkerhed for vores drift i en vanskelig tid.

Jon Diderichsen administrerende direktør på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Mere end 11.000 danskere støttede akvariets folkeindsamling til dyrehold i foråret, men fortsatte corona-restriktioner og manglen på udenlandske turister betyder dog, at der er behov for en mere solid økonomisk løsning.

”Vi er også meget taknemmelige for den store opbakning og støtte, vi har modtaget fra private donationer, fonde, foreninger og statens hjælpepakker. Men før turisterne vender tilbage til København, bliver vores økonomi ikke bæredygtig. Jeg appellerer derfor til, at staten fortsætter med deres hjælpepakker i 2021, så der også er et rigt kulturliv i Danmark på den anden side af corona-krisen,” udtaler Jon Diderichsen.

Ændret garantistillelse

Løsningen omfatter samtidig en ændring af garantistillelsen i forhold til Bygningsfonden Den Blå Planets realkreditlån, så Tårnby Kommune og Knud Højgaards Fond hver fordobler deres garantistillelser, til henholdsvis 60 og 20 millioner kroner, mens Realdania helt udtræder som garantistiller. Foreningen Realdania indgik i sin tid undtagelsesvist – og bl.a. begrundet i finanskrisen – i driftsorganisationen for Den Blå Planet i de første år efter etableringen. En grundig analyse og fælles forståelse mellem parterne bag akvariet har nu resulteret i en model for en langsigtet drift ved at konvertere Realdanias garantistillelse til kontante midler. Således indbefatter aftalen at Realdania, udover bidrag til driften, nedbringer Bygningsfonden Den Blå Planets realkreditlån med 20 millioner kroner.

”I Tårnby er vi utroligt stolte af at have en så markant kulturinstitution som Den Blå Planet, Danmarks Akvarium i vores kommune – vi ser den som et kulturelt vartegn for vores kommune. Derfor er det også vigtigt for os, at vi nu bidrager yderligere til at sikre den fortsatte drift af Den Blå Planet i denne svære situation. Der skal lyde en stor tak til Realdania og Knud Højgaards Fond for deres generøse støtte i en krisetid. Fremtiden er usikker lige nu, men vi har forventning om, at vi inden for en overskuelig årrække forhåbentligt vender tilbage til mere normale tilstande – også med hensyn til besøgende fra udlandet,” udtaler borgmester i Tårnby Kommune, Allan S. Andersen

Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, siger:

”Den Blå Planet er et enestående oplevelsessted i København i forhold til at opleve livet under vandet. Vi er stolte over, at vi for ca. 10 år siden var med til at skabe denne fantastiske kulturoplevelse i Tårnby og er glade for nu at være med til at hjælpe Den Blå Planet i en meget svær tid. Vi takker for et mangeårigt samarbejde og udtræder af driftsorganisationen med stor tillid til, at Den Blå Planet også i fremtiden vil byde på enestående oplevelser og læring til den mere end halve million mennesker, der normalt besøger akvariet hvert år.”