x

Realdania tilslutter sig skattekodeks

Nyhed 21. december 2020

Sammen med flere af Danmarks store fonde tilslutter den filantropiske forening Realdania sig fra 2021 et skattekodeks i form af fælles principper og anbefalinger for ansvarlig skatteadfærd.

Skattekodekset blev vedtaget i fællesskab i 2019 af ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA. Hensigten er at påvirke skatteadfærden i både Danmark og udlandet, hvor kodekset fokuserer på unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere. Fra nytår tiltræder Leo Fondet, Novo Holdings, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Velux Fonden og foreningen Realdania kodekset.

Investeringsdirektør i Realdania Kenneth Lillelund Winther er glad for samarbejdet med stifterne i pensionssektoren og det fælles fodslag blandt nu i alt 17 institutionelle investorer:

"Jo flere vi går sammen, jo større er muligheden for at påvirke vores samarbejdspartnere. Skattekodekset er en fælles ramme for god skatteadfærd, hvor vi sammen med de andre parter tydeliggør, hvad vi forventer af eksterne kapitalforvaltere,” siger Kenneth Lillelund Winther.

Skatteindtægter udgør en væsentlig del af et velfungerende samfund, og skat er en direkte kilde til at understøtte FN’s verdensmål. Underskriverne af kodekset accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning.

”Kodekset er et naturligt element i vores arbejde med ansvarlige investeringer og et meget relevant bidrag til strategien for vores investeringer, der jo skaber det afkast, der er grundlaget for vores filantropiske virke," siger Kenneth Lillelund Winther. 

Efter den seneste udvidelse er skattekodekset nu tiltrådt af 17 investorer – 11 pensionsselskaber, fem fonde og en filantropisk forening. 

Kernen i skatteprincipperne er:

• Investorerne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning
• Investorerne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egne skattepolitikker 
• Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde
• Investorerne opfordrer til transparens på skatteområdet
• Investorerne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at eksterne forvaltere ikke udøver aggressiv skatteplanlægning

Læs hele skattekodekset her