x

Unikt dansk samarbejde skal gøre det sværere for fremtidens pandemier at sprede sig

Pressemeddelelse 8. december 2020

For første gang i Danmark samler Realdania nu medicinere fra bl.a. Statens Seruminstitut, ventilationsteknikere og arkitekter for at undersøge, hvordan vi bør indrette vores boliger, kontorer og bygninger i fremtiden, så de bliver mere robuste ift. COVID-19 og kommende pandemier.

2020 blev året, hvor danskerne for alvor stiftede bekendtskab med en verdensomspændende pandemi, og hvordan den har vendt op og ned på vores hverdag.

Men hvilken betydning vil COVID-19 – og kommende pandemier – få for den måde, vi indretter vores bygninger på? Og hvad ved vi egentlig om ventilationsanlæg og deres betydning og funktion ift smittespredning? 

Det skal en gruppe af fagfolk med vidt forskellig baggrund nu undersøge sammen.

Den filantropiske forening Realdania samler nemlig for første gang ventilationsteknikere, arkitekter samt medicinske viraspecialister fra Statens Seruminstitut, hospitaler og universiteter i et fælles studie. De skal samle al tilgængeligt dansk og international viden om vira, indretning og ventilation i bygninger. Med det i hånden skal gruppen blandt andet pege på, hvor der mangler viden og forskning på området samt komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man i Danmark skal forholde sig til indretning og ventilation i bygninger for at mindske smittespredning, når en potentiel ny epidemi eller pandemi rammer os.

Behov for fælles sprog og viden

”Noget tyder på, at vi kan forvente flere pandemier i fremtiden. Det er vi nødt til at forholde os til, når vi bygger og indretter skoler, kontorer og boliger. Men hvis vi skal udvikle de helt rigtige løsninger for et bedre indeklima og for mindsket smittespredning, er det afgørende, at de sundhedsfaglige, ventilationsteknikerne og arkitekterne udvikler et fælles sprog og står på fælles viden. Det er et klart mål med dette projekt,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania. 

Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for ventilation, energi og indeklima, og det var her ideen til et samarbejde på tværs af faggrupper opstod.

”Det er første gang i Danmark, at vi samler læger, arkitekter og ventilationsfagfolk i et for samfundet så vigtigt fælles projekt. Så vidt jeg ved, er vi også de første i verden til at gøre dette. Vi er udfordret på den måde, vi indretter vores bygninger og designer de tekniske installationer på set i lyset af epidemier og pandemier. Det er Danvaks mål at projektgruppen vil udfordre byggeriet og vores bygningsregelsæt fremadrettet for dels at mindske smittespredning og samtidig øge trivslen i vores bygninger,” siger generalsekretær i Danvak, Claus Andreasson.

Projekt kan blive gevinst for folkesundheden

Fra Statens Seruminstitut deltager overlæge, Elsebeth Tvenstrup Jensen sammen med medicinere fra danske universiteter og hospitaler:

”Hvis vi med dette projekt kan nå frem til en større fælles viden om, hvilken rolle ventilation kan spille i forebyggelsen af både COVID-19, fremtidige pandemier og ikke mindst de luftvejsinfektioner, der optræder år efter år i efterårs- og vintersæsonen, vil det være en stor gevinst for folkesundheden i fremtiden,” siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

Hos Link Arkitektur, der repræsenterer arkitekterne i samarbejdet, håber direktør Mette Dan-Weibel på mere viden om, hvordan fremtidens sunde bygninger bør se ud: 

”Vores ambition er, at vi på baggrund af denne systematiske kortlægning af viden om ventilation og smittespredning i byggeri kan få en indikation af, hvordan vi i fremtiden skal indrette boliger, institutioner og arbejdspladser på en moderne og sundere måde. Så vi både kan skabe gode fleksible faciliteter og aktive byrum, der skaber bedre rum for liv,” siger Mette Dan-Weibel. 

Læs meget mere om projektet i det seneste nummer af Realdanias Indeklimanyhedsbrev