x

Det er dejligt at være med til at gøre en forskel

Artikel 10. august 2020

Bente Tang og Steen Olsen er begge med i Realdanias øverste organ, repræsentantskabet. Et tillidshverv, hvor de kan bidrage til foreningens arbejde, f.eks. på klimaområdet. Og så følger der et godt netværk med.

Da telefonen tilbage i 2011 ringede hos Bente Tang i Hanning uden for Skjern, havde hun ikke forventet, at det var med en opfordring til at stille op til Realdanias repræsentantskab. En opfordring, hun først måtte vende med ægtefællen.

”Vi har en gård og fire børn. Derudover sad jeg i byrådet. Så kalenderen var travl i forvejen. Derfor havde min mand og jeg lovet hinanden ikke at sige ja til noget nyt uden at spørge hinanden først,” fortæller Bente Tang.

Det blev dog til et ja. Ikke mindst fordi hun syntes rigtig godt om tanken, og fordi hun har oplevet, hvor stor en forskel midler fra Realdania kan gøre. 

”Jo mere man er med i, jo større en forskel kan man jo gøre. Også ved at fortælle de andre i repræsentantskabet, hvordan livet er i et område som det, jeg bor i,” siger Bente Tang.

Steen Olsen fra Skælskør valgte selv at stille op til repræsentantskabsvalget, da han for nogle år siden sagde farvel til en livslang karriere som privatkundechef og boligchef i en bank.

”Jeg kendte Realdania fra mit arbejde. Samtidig sad og sidder jeg stadig i byrådet, og da en af mine interesser er det byggede miljø, herunder boliger og landsbyernes udvikling, var det noget, jeg virkelig gerne ville være en del af,” siger Steen Olsen, der også har en tjans som julemand i hjembyen og derfor ved, hvor glade folk bliver, når de får en gave.

”Den støtte, Realdania giver, kan virkelig betyde meget. Det er ofte forskellen på, om et projekt bliver til noget eller ej”, siger han. 

Stolt af klimaarbejdet 

Ud over den konkrete støtte til projekter er de begge særligt stolte af, at Realdania beskæftiger sig med klimaforandringerne, både lokalt, nationalt og internationalt. 

”Det er en luksus at kunne støtte op om en udvikling. Og kunne sætte midler bagved. At opleve, at borgmestre fra hele verden kommer til København som led i Realdanias C40-arbejde. Men også at vi helt konkret kan gøre noget i vores DK2020-indsats. For slet ikke at tale om udfordringerne med vand, som folk her på egnen mærker både ved det stigende havvand ved Vesterhavet og ved, at de store regnmængder gør det svært at dyrke markerne,” siger Bente Tang.

Steen Olsen sidder i miljøudvalget i Slagelse Kommune, og også han peger på C40 og DK2020-indsatsen. ”Det er godt at opleve, at Realdania henter viden om klimaudfordringerne hjem fra hele verden og så omsætter den til projekter i 20 kommuner. Som derefter jo skal sprede sig som ringe i vandet til alle de andre kommuner. Altså at se, at tingene kommer ud i den virkelige verden. Det og så arbejdet med FN’s verdensmål gør mig virkelig stolt og glad. Man bliver en halv meter højere,” siger han.

Bente Tang

Bente Tang er i hverdagen landmand med en gård i det vestjyske. Derfor er hun som repræsentantskabsmedlem særligt optaget af Realdanias indsatser i landdistrikterne og udviklingen af Vestkysten. Men også klimadebatten er vigtig, siger hun.

Ambassadør og talerør

De to repræsentantskabsmedlemmer er sammen med repræsentantskabets øvrige 107 medlemmer foreningens øverste myndighed, der blandt andet vælger bestyrelsen. Derudover ser de sig selv som ambassadører for Realdania og de initiativer, foreningen arbejder med. Men de oplever også, at de på repræsentantskabsmøderne kan bidrage med gode ideer og tanker fra deres lokalområde.

”Det er jo ikke os i repræsentantskabet, der beslutter, hvad der skal støttes eller arbejdes med, men jeg oplever, at ledelsen er interesseret og lytter. Selv er jeg optaget af boliger til udsatte. At hjælpe dem, vi ikke ser – eller bevidst overser – f.eks. unge hjemløse. Det er noget, jeg har taget op til et møde,” siger Steen Olsen.

Hos Bente Tang er det særligt landbruget og livet i landsbyerne, der fylder. Hun er aktiv i debatterne i Realdanias Landbrugsforum, og hun giver ofte de lokale foreninger gode råd om, hvordan de kan søge midler.

”Der er jo forskel på de store byer og så Vestkysten. Herude har vi haft stor nytte af kampagner som ’Underværker’ og ’Stedet Tæller’, ligesom arbejdet med udviklingsplanen for Vestkysten har gjort en positiv forskel. Det er jo vigtigt, at Realdanias projekter er for hele Danmark – både de store og de små,” siger hun.

Et fantastisk netværk

På det personlige plan peger de begge på, at de som medlemmer af repræsentantskabet har fået et fantastisk netværk. Og mødt mennesker, som de
ellers ikke ville have mødt i deres hverdag.

”Vi supplerer hinanden rigtig godt, og den forskellighed er vigtig. Det skal ikke bare være et lukket forum for en særlig gruppe mennesker. Og det at
lære folk at kende med en helt anden baggrund gør også, at jeg får noget med hjem, som jeg kan bruge i andre sammenhænge,” siger Bente Tang.

Steen Olsen er enig: ”Man føler sig velkommen med det samme. Og jeg har virkelig mødt mennesker med format, der har et optimistisk menneskesyn og en optimistisk tilgang til livet. Men også et netværk af personer, der vil gøre noget for andre. Uanset om det så handler om de store samfundsudfordringer eller den lille forening, der er drevet af ildsjæle,” siger han.

Selv er jeg optaget af boliger til udsatte. At hjælpe dem, vi ikke ser – eller bevidst overser – f.eks. unge hjemløse.

Steen Olsen

Steen Olsen

Klimaudfordringerne og indsatsen for mennesker, der er socialt udsatte, er to af de ting, Steen Olsen er særligt stolt over, at Realdania arbejder med.
Som medlem af repræsentantskabet sætter han også pris på det netværk, han har fået.

Om medlemsdemokratiet i Realdania

Alle medlemmer af Realdania har stemmeret og mulighed for at stille op til repræsentantskabet, der består af 109 medlemmer, der vælges på valgmøder for en periode for fire år ad gangen.

Det er repræsentantskabet, der er Realdanias øverste myndighed, og det er dem, der bl.a. vælger bestyrelsen, godkender vedtægter og årsrapport samt vælger revisor. Det er vigtigt, at repræsentantskabet har en bred sammensætning, bl.a. i forhold til geografi, kompetencer og netværk.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der varetager den overordnede strategiske ledelse af Realdania. Bestyrelsen ansætter direktionen og fører tilsyn med denne, herunder kontrollerer bogføring og formueforvaltning.

Bestyrelsen godkender budget og udformer og godkender foreningens tre strategier, investeringsstrategien, foreningsstrategien og filantropistrategien. Direktionen består af en administrerende direktør, en filantropidirektør og en investeringsdirektør, der i fællesskab har ansvaret for den daglige ledelse af Realdania.

Mere om Realdanias repræsentantskab

Mere om Realdanias bestyrelse