x


Fra grå villaveje til grønne fællesskaber

Nyhed 13. januar 2021

Klimatilpasning og grønne fællesarealer går hånd i hånd i Herlev Kommunes samarbejde med foreningen Realdania og HOFOR om klimatilpasning af villaveje.

Klimaforandringer og ekstremt vejr skaber et stigende behov for klimatilpasning i byerne. Herlev Kommune, foreningen Realdania og HOFOR er gået sammen om projektet Fra grå villaveje til grønne fællesskaber, der skal være et foregangseksempel for klimatilpasning af det klassiske villakvarter. 

I projektet udformes villavejene på en ny måde, så de kan imødekomme de øgede mængder regn. Samtidig skabes der bedre og grønnere rammer for borgerne.

Projektet omdanner det traditionelle fortovs- og vejareal til et sammenhængende grønt areal, hvor vejareal, regnvandsopsamling og fællesområder integreres. De udvalgte områder for projektet er den vestlige del af Højergaard Syd. Nærmere bestemt Kærnestykket, Dalbugten, Krumstien og den sydlige ende af Kamdalen i krydsningen med Kærnestykket. 

Dele af villakvarteret har tidligere oplevet oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn, og kvarterets beboere kommer til at spille en central rolle i udformningen af projektet. 

”Inddragelse af borgernes viden, synspunkter og idéer er afgørende for, at vi får det helt rigtige projekt,” siger Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Petersen. 

”Derfor ønsker vi – Realdania, HOFOR og Herlev Kommune – at inddrage områdets beboere i udformningen og indholdet af projektet – med det mål for øje at skabe attraktive boligmiljøer. Et succeskriterie for projektet er fællesskabsorienterede områder, hvor borgerne får bedre mulighed for at mødes i det fælles rum i et nyt gademiljø,” siger Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Borgerne får en pallette af fællesområder til leg og bevægelse, ophold og delefaciliteter, der kan styrke fællesskabet i kvarteret. Oven i dette kan beboerne glæde sig over bedre trafiksikkerhed. En positiv effekt af omdannelsen af villavejen er, at hastigheden sættes ned, når vejens forløb ændres.

Projektet er en del af Herlev Kommunes grønne dagsorden. Ud over at minimere risikoen for oversvømmelser medvirker projektet til at styrke biodiversiteten i kvarteret ved at give plads til flere og bedre levesteder for planter og dyr. 

Når en del af de ’grå’ kvadratmeter bliver til grønne områder med plads til insekter og dyr, er projektet et væsentligt bidrag fra Herlev Kommune til en fælles national dagsorden om større biodiversitet.

Fakta 

Projektparter: Grundejerforeningen Højergaard, beboere i Højergaard Syd, foreningen Realdania, HOFOR og Herlev Kommune.
Areal: Fortovs- og vejareal 8.850 m2
Projektperiode: dec. 2020 – dec. 2022
Samlet projektøkonomi: 11,9 mio.kr.
Bevilget støtte: foreningen Realdania 5 mio.kr. og HOFOR ca. 5 mio.kr.