x

Gladsaxe, Furesø og Realdania går sammen om at reducere støj fra motorveje

Pressemeddelelse 11. februar 2021

Gladsaxe og Furesø kommuner går nu sammen med foreningen Realdania om at indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af trafikstøj fra motorvejene.

Gladsaxe og Furesø Kommuner er nogle af de kommuner i Danmark, som er mest plaget af trafikstøj. Begge kommuner er gennemskåret af motorveje. Det går ud over borgerne og er en hindring for at udvikle blandt andet nye boligområder og daginstitutioner. 

Vil indsamle den nyeste viden

Derfor går Gladsaxe og Furesø kommuner nu sammen med den filantropiske forening Realdania om at indsamle den nyeste viden om mulighederne for at skærme byer mod trafikstøj. Konkret kan det for eksempel ske ved at overdække motorveje og udnytte de friarealer, der opstår oven på overdækningerne, til nye byrum.

Hvis vi ønsker, at der fortsat skal kunne bo mennesker i vores byer, bliver vi nødt til at stå på to ben i det her. Derfor ser jeg frem til, at vi nu får samlet den nyeste viden om løsninger, så vi for alvor kan gøre noget ved trafikstøjen.

Trine Græse Borgmester i Gladsaxe

”Den bedste løsning på udfordringerne med trafikstøj er selvfølgelig at skabe en helt anderledes og langt mere bæredygtig måde at transportere os på med meget mere kollektiv transport, samkørsel og cyklisme. Den bæredygtige transport er også afgørende for at reducere CO2-udledningen. Alt det arbejder vi målrettet med. Samtidig er støj nu så stort et problem for mange mennesker, at de risikerer at blive syge af det. Så hvis vi ønsker, at der fortsat skal kunne bo mennesker i vores byer, bliver vi nødt til at stå på to ben i det her. Derfor ser jeg frem til, at vi nu får samlet den nyeste viden om løsninger, så vi for alvor kan gøre noget ved trafikstøjen”, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse. 

 

Inddrager eksperter og vidensinstitutioner

Projektet vil inddrage eksperter og aktører, som arbejder med gener og løsninger på trafikstøjen. Det gælder for eksempel Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen og en række vidensinstitutioner. De kan blandt andet hjælpe med den seneste viden om støjskærme støjdæmpende asfalt og de kan hjælpe med at afdække de juridiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for at overdække motorvejene. Samtidig vil de tre projektejer også vende blikket mod udlandet.

Hvis vi også begynder at regne på, hvad trafikstøjen koster på sundheden og manglende muligheder for at udvikle vores by og forringelse af vores natur og rekreative områder, så bliver det pludselig et helt andet regnestykke,

Ole Bondo Christensen Borgmester i Furesø

”Flere steder i udlandet findes der gode eksempler på, hvordan man har løst støjproblemerne ved at overdække motorveje og udvikle byerne hen over motorvejene. Det er de erfaringer og den viden fra både ind- og udland, vi skal have frem, så vi kan sikre, at det fortsat er attraktivt at bo i vores byer. Vi har store arealer, hvor der ikke kan bo mennesker på grund af støj fra motorvejene eller hvor vores rekreative arealer og naturområder er støjbelastet og dermed forringet. Hidtil har vi ikke kunnet finde løsninger med en overbygning af motorvejen, som var mulige at realisere på grund af økonomien. Men hvis vi også begynder at regne på, hvad trafikstøjen koster på sundheden og manglende muligheder for at udvikle vores by og forringelse af vores natur og rekreative områder, så bliver det pludselig et helt andet regnestykke, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen.

Løsninger til gavn for hele Danmark

I Danmark findes der allerede stor viden om støjreducerende vinduer og facader, støjafskærmning ved vejene, støjfri asfalt m.m. Men der er brug for nye og helhedsorienterede løsninger på, hvordan man kan udvikle byer, der er plaget af trafikstøj, så de bliver attraktive at bo og opholde sig i. 

”Der er et stort ”videns-hul” i forhold til at finde de gode innovative løsninger på, hvordan vi kan vedligeholde og udvikle de byrum og friarealer, som er udfordret af støj fra de store veje. Løsninger, der samtidig kan være med til at understøtte udviklingen af den bæredygtige by, så byens andre udfordringer med for eksempel klimatilpasning, CO2-reduktion og affald kan løses. Vi leder efter de gode løsninger fra ind- og udland på, hvordan vi kan indrette byens torve, pladser, rekreative områder, skolegårde, daginstitutionernes udearealer, så generne fra støjen begrænses. Vi vil rigtig gerne støtte op om, at vi får samlet den viden, så vi alle kan få gavn af den i udviklingen af vores byer – ikke kun i Gladsaxe og Furesø, men i hele Danmark”, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania. 

Inden sommerferien skal der sammensættes to ekspert-team til at løse opgaven og resultaterne af projektet forventes at ligge klar i 2022. Projektet koster 1,7 millioner kroner at gennemføre, hvoraf Gladsaxe og Furesø kommuner bidrager med henholdsvis 500.000 og 350.000 kr., mens den filantropiske forening Realdania støtter projektet med 850.000 kr. 

 

 

Støjkort 2017Støjkort 2017

Kilde: Gladsaxe Kommune