x

Ildsjæle i byggeriet sætter blus under fællesskabet

Blogindlæg 9. marts 2021

En ny Underværker-kampagne er godt nyt til ildsjæle i byggeriet – men også til de kommuner der vil udvikle og styrke de lokale fællesskaber.

Blogindlæg af Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania. Bragt i Danske Kommuner d. 09. marts 2021. 

Fællesskaber kan trives alle steder, men med de rigtige fysiske rammer kan de også udvikles og styrkes. Heldigvis blomstrer frivilligheden stadig i en tid, hvor corona sætter sit præg på hverdagen. Måske er der ovenikøbet sat ekstra blus under ildsjælene i et vanskeligt år, hvor der har været ekstra brug for initiativ, fællesskab og hverdagsglæde som modvægt til nedlukning, ensomhed og dystre smittestatistikker. 

I Realdania-kampagnen Underværker arbejder lokale ildsjæle over hele landet med byggeri for og til fællesskaber. Altid med blik for de særlige muligheder i en bygning eller på et sted. En nedlagt biograf i en stationsby kan forvandles til et nyt, lokalt mødested. Et tidligere bådehus kan blive samlingssted for vandsportsentusiaster på en lokal havn. Nye containerbygninger kan blive musikøvelokaler for unge i et tætbefolket bykvarter. 

Helt aktuelt har vi i februar 2021 skudt gang i en ny ansøgningsrunde til kampagnen Underværker. 42 millioner kroner har vi afsat til ildsjæle i det byggede miljø over de næste tre år – første runde i kampagnen har frist den 20. april, og vi glæder os allerede nu til at modtage gode ansøgninger fra ildsjæle i kommuner over hele landet. 

Underværker er dog langt fra en ny opfindelse. Siden 2014 har vi støttet i alt 280 projekter over hele landet. Se nogle af projekterne på underværkers hjemmeside:

Underværker: En Realdania-kampagne

Hit med projektidéerne

Fælles for frivillige ildsjæle landet over er, at de ikke er bange for at lægge hverken tid eller knofedt i de projekter, de forelsker sig i. Og af indsatser som Underværker oplever vi i Realdania, at de frivillige fællesskaber kan gøre en stor forskel – især lokalt. Relationer og håndværk rækker langt, men opbakning fra kommunen spiller også en vigtig rolle i mange af de realiserede Underværker. Vi vil derfor gerne opfordre alle kommuner til at støtte deres lokale ildsjæle med rådgivning og faglig sparring – f.eks. om de rammebetingelser der knytter sig til en konkret projektet – det kan være en fredning eller en lokalplan.

Vi ønsker at få kendskabet til Underværker endnu bredere ud – både til de kultur- og udviklingskonsulenter i kommunerne, som endnu ikke kender kampagnen, men også til de studerende på uddannelser inden for design, arkitektur og byggeri, som måske ligger inde med ideerne til morgendagens kreative, grønne og innovative bygge-, ombygnings- eller renoveringsprojekter. Engagement og energi er der masser af i ildsjæleland – men der er også brug for god faglig støtte og viden rundt om projekterne.

Fællesskab som strategisk opgave

Ordet ildsjæl indikerer, at man kaster sig ind i et projekt med brændende passion og al fritid i verden, men mindre kan altså også gøre det, så længe det er lysten, der driver værket. Vi ved af erfaring, at det skaber stor effekt – ofte med relativt få midler – når frivillige borgere engagerer sig i et projekt og skaber et netværk omkring en konkret bygning, en renovering eller et nybyggeri, hvor alle yder efter evne og overskud. Samtidig kan det være med til at skabe en stærk lokal forankring. Det frivillige engagement gavner ikke kun det konkrete projekt, men også lokalsamfundet omkring. Begejstring har det nemlig med at smitte. Derfor er ildsjælene vigtige i små og store samfund, både på landet og i byen.

I samarbejdskonstellationer med fonde, kommuner og foreninger er det vigtigt, at de frivillige ikke blot opfattes som gratis arbejdskraft. Sæt pris på engagementet. Værdsæt det og hav fokus på, at ildsjæle skal have noget igen ud over glæden ved selve projektet – for eksempel rådgivning og gode rammer om den frivillige indsats.

I Realdania stiller vi – i kortere og længere perioder og i forskellige projekter – ressourcer til rådighed, men ildsjælenes vigtigste legekammerater er og bliver kommunerne. 

Kommunerne kan for eksempel bidrage til at få nye aktører og brugergrupper på banen, så eksisterende fællesskaber bliver større og endnu mere inkluderende. Rådgivning til de lokale ildsjæle kan endvidere vise sig at komme kommunen til gavn i form af flere besøgende i et område eller på et særligt sted. Allerbedst fungerer samarbejdet dér, hvor kommunerne gør ildsjælene til et strategisk udgangspunkt for byens liv og udvikling og inddrager dem i beslutninger og projekter. Det er vigtigt med frihed til at skabe på egen hånd – men det er også centralt med en tydelig indgang til kommunens medarbejdere.

Bæredygtighed i fokus

I Realdania glæder vi os til at realisere en masse underværker i de næste tre år i samarbejde med foreningslivet, frivillige ildsjæle, kommuner og andre aktører. Vi kan se, at projekterne stille og roligt får øget fokus på bæredygtighed, og det bliver spændende at følge også dén udvikling i de kommende år. 

Vi håber derfor også, at de kommende Underværker kan være med til at påvirke en samfundsudvikling, hvor vi i højere grad videreudvikler det gode, vi allerede har – f.eks. ved at genbruge særlige bygninger der har mistet deres oprindelige funktion, men også ved at bygge så grønt og bæredygtigt som muligt, når vi skaber nye bygninger fra bunden.