x

Realdania-valg sker ved skriftlig afstemning

Pressemeddelelse 26. marts 2021

Valgene til repræsentantskabet i den filantropiske forening Realdania kommer i foråret til at ske ved skriftlig afstemning på grund af COVID-19-situationen. Der er tale om valg, der blev udskudt i efteråret 2020.

Valgmøderne i de tre geografiske valggrupper i områderne Fyn og Øerne (Valggruppen for Område 3), Midt- og Vestjylland (Valggruppen for Område 7) og Østsjælland og Bornholm (Valggruppen for Område 10) skulle have været afholdt i maj og starten af juni. Der er tale om 2020-valgmøder, der blev udskudt fra oktober og november – dengang også på grund af COVID-19-situationen. 

Normalt er der – afhængig af valggruppens størrelse – mellem cirka 500 og 1.000 deltagere på Realdanias geografiske valgmøder. Foreningen har foretaget en samlet vurdering på baggrund af COVID-19-situationen i Danmark og omverdenen, det sædvanlige antal deltagere på valgmøderne, den nuværende vaccinekalender og senest den indgåede Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark udmeldt den 22. marts 2021 – og har på denne baggrund truffet beslutningen om skriftlige afstemninger.

”Ligesom mange andre havde vi håbet og troet, at vi kunne afholde større fysiske møder i foråret, og derfor valgte vi at udskyde efterårets valgmøder til maj og starten af juni – med det forbehold, at skriftlig afstemning kunne blive et alternativ pga. COVID-19. Vores samlede vurdering er nu, at der er for stor usikkerhed forbundet med afviklingen af de fysiske valgmøder på de planlagte datoer. Derfor har bestyrelsen besluttet skriftlige afstemninger, som er det alternativ, der er i vores vedtægter i stedet for afholdelse af fysiske valgmøder. Vi er selvfølgelig ærgerlige. Vores geografiske valgmøder har i 20 år været en vigtig del af Realdanias foreningsdemokrati. Men genåbningen af samfundet er en vanskelig balance, og vi ønsker ikke at tage unødige risici eller bidrage til at øge presset på genåbningsprocessen,” siger Realdanias bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack.

Realdania udsender den 14. april 2021 brev til ca. 46.000 medlemmer i de tre valgområder med al den nødvendige information i forhold til at kunne deltage i de skriftlige afstemninger. 

På Realdanias hjemmeside kan medlemmerne i afstemningsperioden orientere sig i det relevante materiale til valgene. Det gælder f.eks. videoer og skriftligt materiale om de opstillede kandidater og video-beretninger fra bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård. Der vil endvidere ligge fyldigt materiale om foreningens arbejde og filantropiske indsatser.

Adm. direktør Jesper Nygård siger: 

”Vi har løbende fulgt situationen meget tæt, og beslutningen er en samlet vurdering. Genåbnings-forløbet er, som myndighederne også har meldt ud, forbundet med mange usikkerhedsmomenter i forhold til forsamlinger, restriktioner, lokale nedlukninger osv. Dertil kommer, at en række tiltag i genåbningsplanen først bliver fastlagt hen over de kommende måneder. En skriftlig afstemning giver i denne ekstraordinære situation størst sikkerhed for, at de medlemmer, der gerne vil deltage i valghandlingen, får mulighed for det. Vi gør alt, hvad vi kan, for at medlemmerne får den samme information, og de samme muligheder for at orientere sig, som på valgmøderne. Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i afstemningen, selv om vi ikke kommer til at mødes fysisk.”