x

Stort udviklingsprojekt for fremtidens Kongens Lyngby skydes i gang

Pressemeddelelse 5. marts 2021

Over de næste år ændres Kongens Lyngby for bl.a. at give gives plads til letbanen, lukningen af Klampenborgvej og håndtering af mere regnvand. Det giver mulighed for nye, attraktive og levende byrum. Foreningen Realdania støtter forberedelsen af projektet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de mange nye projekter i Kongens Lyngby skal gennemføres efter en samlet og overordnet plan for hele byen. Som forberedelse vil Lyngby-Taarbæk Kommune med hjælp fra Realdania bede en række rådgivere om at give deres bud på et moderne centrum for handlende, erhvervsliv og borgere.

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune Sofia Osmani siger: ”Vi er taknemmelige for støtten og glade for samarbejdet med Realdania, som sikrer at projektet beriges med perspektiver og gode erfaringer fra lignende byudviklingsprocesser. Derudover vil ekstra kræfter i denne del af processen gøre det muligt at skabe en solid udviklingsplan, der bygger videre på Lyngbys historie og identitet med grønne åndehuller og et velfungerende handels- og erhvervsliv.”

Vi er taknemmelige for støtten og glade for samarbejdet med Realdania, som sikrer at projektet beriges med perspektiver og gode erfaringer fra lignende byudviklingsprocesser.

Sofia Osmani Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune

Filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk siger: ”Der lægges op til en spændende udvikling af Kongens Lyngby, hvor flere byrum etableres samtidigt med, at letbanen står færdig i 2025. Vi ser mange potentialer i den kommende udvikling. Ikke mindst i forhold til, at bymidtens kulturarv kan udfoldes i endnu større grad. Vi er glade for i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune at kunne sætte retningen for bymidtens udvikling, og vi vil sammen sætte ambitionerne højt.”

Vision for Kongens Lyngby

Der er nedsat en politisk arbejdsgruppe, som på en række digitale workshops skal definere en vision for Kongens Lyngby. Det bliver den vision, som de konkrete anlægsprojekter i sidste ende skal afspejle. Når et udkast til visionen forventes at ligge klar i foråret 2021, indkalder forvaltningen til borgerdialog. Naboer, borgere, handel og erhverv skal nemlig bidrage med idéer til byens rum.

Visionen skal munde ud i en udviklingsplan for Kongens Lyngby. Udviklingsplanen skal fungere som en ramme, der skaber sammenhæng mellem de mange anlægsprojekter, som søsættes i de kommende år i Kongens Lyngby sideløbende med Letbanens arbejde i byen. Visionen skal blandt andet sikre, at projekterne gennemføres på en måde, der skaber værdi for byen og samtidig hviler på de unikke historiske og kulturelle værdier, som byen repræsenterer. 
Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiudvalg har den 25. februar 2021 behandlet sagen om støtte fra Realdania.