x

Unge bidrager med kunst til byudviklingen i fire danske byer

Pressemeddelelse 11. marts 2021

Hvordan ændrer det unges måde at bruge byrummet på, når man pludselig integrerer nye kunstneriske greb ind i deres fysiske omgivelser? Kan kunsten være et redskab til at få unge i dialog om byens rum?

Det undersøger kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN, som er udviklet af kunstbureauet ’Another Public’ i samarbejde med Ærøskøbing, Vejle, Kolding og Fredericia samt udvalgte kunstnere. Kampagnen kulminerer i en udstilling hele maj på tværs af de fire danske byer. Foreningen Realdania, Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og Region Syddanmarks Kulturpulje støtter kampagnen. 

Kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN tager i år til fire nye byer og åbner for nye måder at tænke unge, byrum og kunst sammen på. På havnen i Ærøskøbing skal byens unge f.eks. løse klimaproblemer med oppustelige skulpturer og en alternativ margueritrute. I Vejle inviteres de unge til at skrive sig gennem byen med kroppen som blyant. Og i Fredericia og Kolding skaber unge nye forbindelser og fællesskaber via metervis af selvlysende tape. 

Intentionen med kampagnen er at bruge kunst til at lade unge deltage i at udforme deres lokale byrum. På den måde produceres viden om unges forhold til det offentlige rum og kunstens potentiale i byudviklingen. Derfor går de unge og kunstnerne sammen om at lave nye kunstværker. Kampagnen kulminerer i maj 2021 i en udstilling, der foregår over en måned på tværs af de fire byer: Ærøskøbing, Vejle, Fredericia og Kolding. 

Med afsæt i de unges hverdag

Værkerne skabes med afsæt i de unges hverdag i byrummene. Kunstbureauet Another Public har udvalgt tre kunstnere, der er eksperter inden for den performative og deltagerbaserede kunst og kan åbne for nye bevægelser og handlinger i det offentlige rum. Kunstnerne er Pelle Brage, Molly Haslund og Karoline H. Larsen.  

Sammen med deltagernes egen viden og perspektiv på byen bygger de videre på at nyfortolke det byggede miljø i byerne og undersøger gennem deres handlinger og udsagn, hvad kunst kan i det offentlige rum via de mennesker, der møder den. Og hvordan kunst kan bruges som middel til dialog om byens rum. 

#VÆRKDINVERDEN er udviklet og kurateret af Another Public og foregår i samarbejde med lokalområderne og udvalgte kunstnere. 

Kampagnen er støttet af den filantropiske forening Realdania, Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Region Syddanmarks Kulturpulje, Ærø Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Zeuthens Mindelegat.  

De tre projekter

Kampagnen tager afsæt i eksisterende kunstværker i alle byer. De eksisterende kunstværker er Randi & Katrines kunstfærge, der lægger til i Ærøskøbing havn, Anders Bonnesens kunstfortov i Vejle og Niels Erik Gjerdeviks væltede elmaster langs motorvejen mellem Fredericia og Kolding.

  • Ærøskøbing: Ærø viser vejen. På havnen i Ærøskøbing forsøger kunstner Pelle Brage og unge fra Ærø at løse verdens klimakrise med oppustelige skulpturer og en alternativ margueritrute til problemfyldte steder. Der er tale om et kollektivt kunstværk Ærø viser vejen, hvor samtalen, de uformelle møder og ’det at prøve ting af sammen’ bærer projektet frem. Rammen om det hele er hovedkvarteret foran værftet, der både fungerer som visuel markør, værksted, socialt mødested og strategisk ’hub’ for en mere klimavenlig verden.
  • Vejle: Kroppen som byens blyant. Kunstneren Molly Haslund gæster Vejle for at invitere lokale unge til at deltage i Alphabet Camp; en midlertidig mobil skriveklub, der bevæger sig gennem byen for at undersøge, hvordan erindringer, sansninger og fiktive forestillinger tilsammen tegner Vejle. På Alphabet Camp vælger de unge selv deres ruter gennem byen, mens Molly Haslund og forskellige gæstekunstnere vil sende dem afsted med inspiration og øvelser. Når de unge vender tilbage til campen, vil de blive bedt om at skrive eller tegne om deres oplevelser på ruten. Til sidst samler og udgiver vi fortællingerne i en bog; en historie om en by fortalt af de mennesker, der bruger den.
  • Fredericia/Kolding: Nye spor og fællesskaber. I Fredericia og Kolding sætter unge nye spor i byrummet via reflekterende tape sammen med Karoline H Larsen i kunstværket Reflect. De sætter grafiske tape-mønstre op på udvalgte steder for at teste, hvad der kan ske med adfærden i en hel by, når vi ændrer på den visuelle infrastruktur. Kunsten handler her ikke om forskønnelse, men om at forme nye adfærdsmønstre og forbindelser mellem steder. Værket peger på, hvordan den simple gestus ‘at sætte et spor i byrummet’ kan forandre menneskers forhold til deres omgivelser og hinanden.