x

Realdania har afholdt repræsentantskabsmøde

Pressemeddelelse 29. april 2021

Realdania afholdt torsdag den 29. april første del af foreningens ordinære repræsentantskabsmøde. På grund af COVID-19-situationen og udskudte geografiske valg til repræsentantskabet afholdes mødet i 2021 ad to omgange.

Den første del af repræsentantskabsmødet blev afviklet digitalt, og her godkendte repræsentantskabet foreningens årsrapport for 2020. Anden del af repræsentantskabsmødet afholdes onsdag den 25. august, hvor der blandt andet vil være valg til bestyrelsen og behandling af evt. indkomne forslag. 

”På grund af COVID-19-situationen og udskudte valg til vores repræsentantskab afholder vi mødet ad to omgange. Vi har i vores planlægning af møderne dels ønsket at sikre, at vi kunne indlevere vores årsrapport til Erhvervsstyrelsen til den almindelige tidsfrist, og dels ønsket at nyvalgte medlemmer i vores repræsentantskab kan deltage i valg til bestyrelsen og drøftelse af evt. indkomne forslag,” siger Realdanias bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack.

I perioden frem til slutningen af maj afvikles der skriftlige valg i de geografiske valggrupper i Midt- og Vestjylland (Valggruppe 7), Fyn og Øerne (Valggruppe 3) og Østsjælland og Bornholm (Valg-gruppe 10). Der er tale om valg, der er udskudt pga. COVID-19-situationen, og som bestyrelsen i slutningen af marts besluttede at lade afvikle ved skriftlige afstemninger, som vedtægterne giver mulighed for. Valgresultatet for de tre valggrupper offentliggøres i slutningen af maj.  

Den årsrapport, som Realdanias repræsentantskab godkendte på torsdagens møde, viste et tilfredsstillende årsregnskabsresultat, der oversteg foreningens forventninger til året. Det bød på 940 mio. kr. i bevilgede uddelinger, bl.a. til en særlig COVID-19-indsats, som både skulle holde hånden under projekter, der var særlig udfordret af coronakrisen, og øge fokus på bæredygtighed i byggeriet. Det samlede resultat blev efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger i alt et overskud på godt 1 mia. kr.

Adm. direktør Jesper Nygård siger:

”Det er et resultat, vi er glade for i et år, der på forhånd så ud til at blive meget svært investeringsmæssigt. Og med et afkast fra vores investeringer på godt 2 mia. kr., så var vi i 2020 i stand til at bidrage til en lang række projekter rundt omkring i landet – lige fra lokale ildsjæleprojekter til klimaindsatsen DK2020, hvor alle kommuner nu har fået mulighed for at komme med.”

Realdania bevilgede i 2020 i alt 940 mio. kr. til filantropiske indsatser og bidrager i øjeblikket til godt 1.000 igangværende projekter. Siden foreningens start i 2000 har Realdania støttet omkring 4.300 projekter med samlet set 20,7 mia. kr.

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Det vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Medlemmerne af repræsentantskabet videregiver også deres private og professionelle erfaringer til Realdania, formidler viden om foreningens arbejde i deres egne netværk og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.

Realdania årsrapport 2020

Realdanias årsmagasin 2021