x

18 nye Underværker: Ildsjæle kickstarter fællesskaber efter corona

Pressemeddelelse 29. juni 2021

Frivillige får støtte til at sætte blus under lokale fællesskaber. 18 nye ildsjæleprojekter fordelt over hele landet får nu 12 millioner kroner til at realisere nye bygge- og renoveringsdrømme i Realdanias Underværker-kampagne.

I Realdania-kampagnen Underværker arbejder lokale frivillige over hele landet med byggeri for og til fællesskaber. Altid med blik for de særlige muligheder i en bygning eller på et sted. Den filantropiske forening uddeler nu 12 millioner kroner til 18 nye projekter. Dermed har Realdania siden 2011 støttet over 300 ildsjæleprojekter over hele landet med 158 mio. kr. 

De 18 udvalgte projekter spænder vidt; fra et remiseværksted i Gedser til øvelokaler for musikinteresserede unge i en landsbyklynge uden for Silkeborg. Fælles for projekterne er lokalt engagement – og man kan se, hvordan ildsjæle over hele landet har ambitioner om at styrke fællesskabet efter et langt coronaår, hvor mange har savnet at mødes. 

I alt har 153 projekter søgt om støtte i denne ansøgningsrunde, og der har været stor lokal opbakning. Projekterne har til sammen fået over 100.000 stemmer via Underværkers digitale platforme:

”Rigtig mange danskere interesserer sig for udviklingen af deres lokalsamfund, og i det seneste år har vi nok haft endnu mere brug for initiativ og fællesskab som modvægt til nedlukning og isolation. Heldigvis har ildsjæle en fantastisk evne til at vende udfordringer som corona til nye muligheder – f.eks. har flere Underværker denne gang fokus på friluftsliv og udendørs mødesteder,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Flere Underværker genbruger bygninger, der er blevet overflødige i takt med den lokale udvikling. I Brande vil ildsjæle for eksempel omdanne et tidligere sygehus fra 1911 til et nyt byhus med fokus på tværkulturelle møder. På Fyn vil et hold lokale frivillige forvandle en gammel hesteomgang til udstillingssted og madpakkehus. 

”Underværker bygger videre på det gode, der allerede findes – f.eks. ved at genbruge byggematerialer eller give nyt liv til særlige bygninger, der har mistet deres oprindelige funktion. Ildsjælene er med til at skabe lokalsamfund, der er bæredygtige på den lange bane, og jeg glæder mig til at se de 18 nye projekter og lokale fællesskaber blomstre,” siger Stine Lea Jacobi. 

Er du ildsjæl og vil du også søge om støtte til et projekt? Underværkers næste ansøgningsfrist er den 7. februar 2022. Allerede nu kan du oprette din ansøgning og arbejde videre med den frem til næste frist.
 

Fyn


Fra Hesteomgang til Kulturformidlings- og Madpakkehus: Lundeborg, Svendborg Kommune
En tidligere hesteomgang med en unik kulturhistorie og bygningsværdi skal føres videre som blandt andet udstillingssted for lokale kunstnere og for stedets kulturhistorie. Desuden skal bygningen være madpakkehus og mødested for folk på udflugt – f.eks. brugere af den populære øhavssti.
Støttebeløb: 625.000 kr.
Projektejer: Støtteforeningen Beths Hus

Midtjylland  


Dok Arends - Det gamle Sygehus - Brandes Dagligstue: Ikast-Brande Kommune
Frivillige kræfter vil omdanne et nedlagt sygehus fra 1911 til et levende byhus, der skal danne rammer for tværkulturelle møder og inkluderende fællesskaber. Planen er at etablere midlertidige boliger for tilflyttere, så stedets fremtidige drift sikres.
Støttebeløb: 1.100.000 kr.
Projektejer: Foreningen DOK Arends I/S

Landsby Lyd - musikalsk mødested på tværs i Landsbyklyngen, Lemming, Silkeborg Kommune
I en landsbyklynge skal en nedlagt skole blandt andet indrettes med musikrum som et fristed, hvor unge fra de omkringliggende landsbyer kan mødes og blive en del af et kreativt musikalsk fællesskab.
Støttebeløb: 100.000 kr.
Projektejer: Værkeriet

Østjylland:


Bjerregrav Skatepark 2.0: Bjerregrav, Randers Kommune
Frivillige og unge brugere vil omdanne en tom græsplæne til et udendørs street- og skatelandskab for områdets børn, unge og familier. Projektet vil skabe sammenhæng til andre unge-tilbud i området.
Støttebeløb:1.000.000 kr.
Projektejer: Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark

Vestjylland:


Renovering af Biohuset i Lemvig: Lemvig Kommune
En totalrenovering af biografsalen i oprindelig stil – bl.a. med øget fokus på tilgængelighed – skal sikre Lemvigs gamle og unikke biografbygning fra 1922, så den også i fremtiden kan samle byens og oplandets beboere til filmoplevelser. Projektet understøtter en unik kulturhistorisk bygning, der spiller en vigtig rolle som samlingspunkt for lokalmiljøet.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Projektejer: Den selvejende institution Biohuset.

Smedegården, Lemvig, Lemvig Kommune
Her støttes et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for at udvide og restaurere den historiske hedeejendom med intakt smedje. Blandt andet så den kan understøtte aktiviteter i relation til smedjehåndværket og Geopark Vestjylland.
Støttebeløb: 250.000 kr.
Projektejer: Foreningen Serups Smedje

Sønderjylland:


Spejdernes Kraftcenter Dybbøl, Sønderborg Kommune
En ny materiale- og aktivitetshytte bygges af materialer fra det gamle soldaterhjem fra Sønderborg Kaserne. 85% af den nedrevne bygning genanvendes. Den nye bygning skal være lokalt mødested og danne ramme om aktiviteter og formidling af kultur, historie og natur til børn og unge. 
Støttebeløb: 175.000 kr.
Projektejer: KFUM Spejderne Dybbøl Gruppe.

Nordjylland:


Holtegaard - Center for aktiviteter med heste, Dronninglund, Brønderslev Kommune

Her bliver den bevaringsværdige proprietærgård Holtegaard fra 1875 restaureret og videreført til et center for aktiviteter med heste. Aktivitetscentret bliver samlingspunkt for borgere, turister, museer og andre aktører i området. 
Støttebeløb: 850.000 kr. 
Projektejer: Foreningen Holtegaard – Center for aktiviteter med heste

Sydsjælland og Falster:


Fra nedlagt diskotek til levende spille- og samlingssted, Faxe Kommune
Ildsjæle vil bevare, omdanne og opgradere en tidligere gæstgivergård fra 1886, som også har været lokalt diskotek i en periode. Planen er at skabe en platform for musik og andre kulturelle initiativer i kommunen. Stedet skal fungere som lokalt og regionalt spillested med teatersal, mødelokaler og plads til udstillinger. 
Støttebeløb: 950.000 kr.
Projektejer: foreningen B&W Lives

Levende Havn Omø – FISK, Slagelse Kommune 
En istandsættelse og opdatering af erhvervsfiskerihavnens bygninger fra 1956 kan gøre Omø Havn til et levende, imødekommende og aktivt samlingspunkt på øen for både aktive erhvervsfiskere, turister og øens beboere. 
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Projektejer: Foreningen Omø kapsejlads i tæt samarbejde med Omø Fiskeriforening.

Den gamle pavillon skaber nye rammer for scenekunst og kultur, Vordingborg Kommune
En gennemgående renovering af den historiske Kirkeskovspavillon skal give Pavillon K bedre rammer, så stedet fortsat kan understøtte liv i huset og skabe et arbejds- og mødested for lokale borgere og områdets sprudlende scenekunstmiljø.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Projektejer: Foreningen Pavillon K

Værksteder og udstilling, Gedser, Guldborgsund Kommune
Gedser Remise Museums unikke fællesskab omkring håndværk og kulturhistorie skal føres videre. Projektet vil skabe levende værksteder med bedre arbejdsforhold, der gør det muligt at fremvise de oprindelige maskiner og samtidig understøtte stedets sociale arbejde.
Støttebeløb: 300.000 kr. 
Projektejer: Bevaringsforeningen Gedser Remise 

Nordsjælland:


Nyt tag over Sønderbys Kultur- og Bryghus, Skibby, Frederikssund Kommune
Den gamle købmandsforretning skal have udskiftet tag, så den kan danne ramme om et mødested for det levende lokalsamfund. Samtidig føres bygningen tilbage til sit oprindelige stråtækte udseende.
Støttebeløb: 860.000 kr. 
Projektejer: Den socialøkonomiske virksomhed Sønderby Kultur- og Bryghus ApS

Furesø Skatepark - Danmarks smukkeste mekka for gadeidræt, Værløse, Furesø Kommune
Her vil ildsjæle skabe en skatepark og et sted til de unge, hvor de kan mødes til gadeidrætsaktiviteter - især på hjul. Rammerne er et særligt udemiljø mellem hangarer og landingsbaner på den tidligere Flyvestation Værløse.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
Projektejer: Projekt Furesø Skatepark, Rulnord og Furesø Kommune.

Hovedstadsområdet:


Genetablering af Tømrerkroen, Faksegade 8, KBH Ø, Københavns Kommune 
Et forprojekt skal undersøge mulighederne for at genskabe Tømrerkroen som socialt samlingssted. Planen er et lærlingeværksted og en genetablering af Tømrerkroen i stueetagen som åben smørrebrødsrestaurant. Projektet vil skabe et aktivt miljø for både håndværkere, lærlinge og interesserede i bygningshistorie. 
Støttebeløb: 250.000
Projektejer: Hustømrerforeningen

Fugleskjul og gangbroer ved Store Høj Sø, Amager, Københavns Kommune
En borgerforening vil renovere og bevare de slidte gangbroer og et fugleskjul i Store Høj sø og rørskov i udkanten af Kalvebod Fælled på Amager. Målet er at skabe bedre rammer for at opleve den bynære natur – men på en måde der skåner naturen.
Støttebeløb: 350.000 kr.
Projektejer: Borgerforening med 160 medlemmer.

Masser af hjerterum – støt os med fællesrum, KBH V, Københavns Kommune 
Renovering af fællesrum og køkken skal skabe bedre fysiske rammer omkring fællesskabet på værestedet Gang i Gaden. Projektet skaber livskvalitet og en meningsfuld hverdag for stedets socialt udsatte brugere, der er med til at designe indretningen og drive projektet. 
Støttebeløb: 860.000 kr. 
Projektejer: Værestedet Gang i gaden

Håndværkeriet i Byens Hus i Gentofte, Gentofte Kommune
Her vil ildsjæle omdanne en tidligere skole til et kreativt værksted og mødested på tværs af interesser – af borgere til borgere. Projektet er et eksempel på et åbent og brugerstyret borgerhus, der understøtter lokalt inkluderende fællesskaber. 
Støttebeløb: 560.000 kr. 
Projektejer: Foreningen Byens Hus

Med Underværker støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling, der kan føre gode idéer ud i livet.

De 18 nye projekter er udvalgt af en jury – her sidder:

  • Helle Langer, stifter og bestyrer af Kulturhuset 18b i Harboøre.
  • Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder og landdistriktsforkæmper.
  • Mia Maja Hansson, madpirat, direktør, underviser og iværksætter i Kitchen Collective i København.
  • Peter Plant, professor emeritus i pædagogik, økologisk landmand, foredragsholder, næstformand i Torupsfonden og formand for LAG Halsnæs-Gribskov m.m.
  • Sarah Jarsbo, leder af Sydhavnens bylivskontor i Aarhus og forkvinde i Foreningen Sydhavnen.

Du kan læse mere om kampagnen, møde juryen og på opdagelse i de mange gode projektansøgningerne og udvalgte projekter her