x

Tænk bæredygtig turisme med i udviklingen af levende lokalsamfund

Blogindlæg 22. juni 2021

Turisme kan være en løftestang til lokal udvikling, men det kræver kommunal planlægning og prioritering.

Blogindlægget er bragt på Danske Kommuner den 21. juni 2021. 

Corona er stadig en udfordring for de hårdt ramte turisterhverv. Det er svært at forudse, hvad sommeren 2021 bringer – men den kommende højsæson kan alligevel være en god anledning til at slå et slag for kommunal planlægning og prioritering, når det gælder udvikling og investering i turisme.  

Hvis turisme skal være bæredygtig på den lange bane, kræver det nemlig grundige analyser af potentialer og udfordringer. Kommunernes indsats med destinationsudvikling og strategisk-fysiske udviklingsplaner med afsæt i lokalsamfundets behov er et vigtigt middel til at nå målet. 

Tag hensyn til helhed, holdbarhed og klima

Det er centralt med en bred tilgang til bæredygtig turisme – det handler både om økonomi, omgivelser og mennesker. Vi skal tage hensyn til klimaet, når vi bygger nyt, men også sikre sammenhæng i de mindre samfund. De kommuner, der destinationsudvikler med succes, har gjort et grundigt forarbejde med at sikre et bæredygtigt fundament, meningsfulde løsninger og lokal opbakning. Turisme kan nemlig gå hårdt udover lokal natur eller kultur – f.eks. hvis et nyt byggeri skyder op uden hensyn til helhed, holdbarhed og klima. Langs kysterne er den vilde natur en attraktion i sig selv. Den må vi ikke ødelægge i vores iver efter at skabe nye oplevelser og overnatningsmuligheder. 

Kommuner, erhvervsliv, turistorganisationer og borgere kan i fællesskab prioritere de steder og oplevelser, der kan udvikles, så det skaber værdi lokalt. Værdi kan være nye arbejdspladser, men også øget kvalitet i de services og oplevelsestilbud, som bliver benyttet af lokale og besøgende – både i og uden for sommerens højsæson. Det er ikke nødvendigvis let at samles om vedtagne udviklingsprincipper. Slet ikke når det sker på tværs af kommunegrænser, som det f.eks. sker i Udviklingsplan for Vestkysten. Grænser der sjældent har betydning for den enkelte besøgende, men kan være afgørende for samarbejde om udvikling. 

I Realdania vil vi gerne være med til at udvikle steder i landdistrikter og yderområder, der er gode at besøge – og samtidig gode at bo og arbejde i. Altid ved at bygge videre på de styrker, der allerede er. Fra min stol ser jeg da også rigtig mange eksempler på, at gode attraktioner og oplevelser danner grobund for positiv forandring.

Et særligt sted

Turismeudvikling kan ske med udgangspunkt i de kvaliteter, som gør et sted, en region eller en by til noget særligt, og som rummer et potentiale for positive oplevelser. I Sønderjylland var det blandt andet en særlig bygningskultur og en storslået natur, som var afsæt for Tøndermarsk Initiativet. Her har vi siden 2016 i partnerskab med Tønder Kommune, A. P. Møller Fonden, Nordea-Fonden og lokale aktører arbejdet på et samlet løft af en hel egn. Som mange yderområder er Tønderområdet udfordret af færre jobs i traditionelle erhverv, en voksende gruppe af ældre borgere, og unge som søger mod de større byer. Samtidig er der gode ting at bygge videre på.

En del af initiativet har handlet om at forbedre adgangen til et enestående landskab med ruter og stier – og løfte formidlingen af marskens historie, plante- og dyreliv til gavn for både lokale og besøgende. I en anden del af initiativet har vi været med til at restaurere de smukke historiske huse i Højer, skabe nye byrum af høj kvalitet og fortælle byens historie gennem nye oplevelser. Tøndermarsk Initiativet er et godt eksempel på, at lokal udvikling og turismeudvikling hænger tæt sammen – men også på at positive forandringer tager tid, selvom der er potentiale til overflod.

Vild natur i verdensklasse

Grønland rummer lokale potentialer i verdensklasse. Ilulissat ligger i den vestlige del af landet og er – som Tøndermarsken i øvrigt – udpeget af UNESCO som verdensarv. Her vil både turister og lokale fra sommeren 2021 få adgang til et nyt besøgscenter ved isfjorden, hvor de kan opleve udsigten til et spektakulært landskab, mens de får præsenteret en lærerig fortælling om isens betydning for natur, kultur og historie i området. Ikke mindst konsekvenserne af de globale klimaforandringer kan man ved Ilulissat være vidne til fra første parket.

Isfjordscentret er det første af i alt seks regionale besøgscentre, som Grønlands selvstyre vil etablere de kommende år. Her forsøger man målrettet at give de tilrejsende turister nye muligheder for at få helt særlige oplevelser af høj kvalitet samt viden og perspektiver med hjem i kufferten. 

En skarp prioritering, hvor man fokuserer på at det at skabe kvalitetsoplevelser i områder med et særligt potentiale, betaler sig i det lange løb. Det er i hvert fald erfaringen mange af de steder, hvor Realdania har været med til at støtte. 

Lad derfor den kommende sommerferie være anledning til at huske: God planlægning kan understøtte en bæredygtig turisme, der er til gavn for både lokalsamfund og besøgende.