x

Sjælland og øerne får støtte til turismeudvikling

Pressemeddelelse 22. juni 2021

Seks udvalgte steder på Sjælland og de omkringliggende øer får nu støtte af Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania til at udarbejde en fokuseret plan for fremtidens turisme. Planerne vil være til gavn for både lokale og besøgende og bygger videre på Udviklingsplan for Sjælland og Øerne samt Plan for Udvikling af Turismen i Hovedstadsregionen.

Turisme og oplevelsesøkonomi kan være redskaber til at skabe udvikling uden for de største byer i Danmark. Kommunerne på Sjælland og de omkringliggende øer vil udarbejde planer for en bæredygtig turismeudvikling på seks feriesteder. Det sker med støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planerne skal sikre, at turismen og de positive effekter kommer lokalbefolkningen til gavn og sker i respekt for natur og kultur.

Stederne er Sydfalster, Det nordøstlige Odsherred, Lollands sydkyst, Hundested, Møn samt området fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads, som i Udviklingsplan for Sjælland og Øerne samt Plan for Udvikling af Turismen i Hovedstadsregionen er udpeget som områder med potentiale for yderligere udvikling af turismen.

- Lokale investeringer i kyst- og naturturismen er alfa og omega for, at man på Sjælland og øerne kan udvikle en bæredygtig turisme og udnytte de nye muligheder, som blandt andet den kommende Femernforbindelse vil give. Det kræver et tæt samarbejde mellem borgere, erhverv og kommune om, hvilken udvikling man ønsker lokalt, og det er de støttede planer et godt redskab til, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

De kommende strategisk-fysiske udviklingsplaner vil fokusere på, hvordan turismen kan være en løftestang for lokal udvikling, hvor bæredygtig turisme – med natur, lokalbefolkning og høj kvalitet for øje – skal være med til at skabe både øget omsætning og mere livskvalitet.

- Vi vil gerne bidrage til at udvikle steder over hele Danmark, der er gode at besøge – og samtidig gode at bo og arbejde i. De seks udvalgte steder på Sjælland og øerne er forskellige, men rummer alle et stort potentiale, som med den rigtige planlægning kan skabe værdi – det handler om arbejdspladser men også om nye kvalitetsoplevelser til gavn for lokale og besøgende, siger projektchef Henrik Lund fra den filantropiske forening Realdania.

Bag Udviklingsplan for Sjælland og Øerne står KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaber på Sjælland samt Realdania. Plan for Udvikling af Turismen i Hovedstadsregionen er udarbejdet af Wonderful Copenhagen, Visit Nordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med kommunerne i regionen.
Sydfalster
Guldborgsund Kommune ønsker blandt andet at bygge videre på Marielysts positive udvikling og styrke koblingen til Gedser, så turisterne får en stærkere oplevelse af Sydfalster som sammenhængende destination, og så naturoplevelserne og nærheden til vandet bliver sat tydeligere i spil. Kommunen ser et potentiale i nye dele af det tyske marked, som ventes at åbne sig med Femernforbindelsen i 2029. 

Det nordøstlige Odsherred
Odsherred Kommune har mange sommer- og feriehuse, men kommunen vil gerne udvide oplevelsesmulighederne ved at udvikle Nykøbing Sjælland som turisme- og kulturby. Samtidig vil man styrke forbindelserne omkring Sommerland Sjælland som aktivitetsområde og udvikle nye overnatningstilbud.

Lollands sydkyst
Femernforbindelsen kommer til at ændre den lollandske sydkyst markant, og der er potentiale for nye rekreative muligheder i forlængelse af de mange forandringer. Lolland Kommune vil blandt andet udvikle en vision for det nye vestlige forland ud for Rødbyhavn og styrke forbindelserne længere ud i den sydlollandske geografi. 

Hundested
Der skal sættes gang i udviklingen af den nordsjællandske havne- og stationsby Hundested, som af mange kendes for færgeforbindelsen til Rørvig. Her ønsker Halsnæs Kommune at binde by og havn bedre sammen, skabe flere overnatnings- og oplevelsesmuligheder og bedre trafikale forhold for både borgere og besøgende. Planen skal styrke Hundested både som sted at bo, som turismedestination og som oplevelses- og havneby.

Møn
Der er stor koncentration af turister på Østmøn, hvilket udfordrer øens infrastruktur, og planen i Vordingborg kommune vil derfor blandt andet rumme en større trafikal undersøgelse, så man kan lette adgangen til andre steder på Møn med besøgspotentiale f.eks. på det vestlige Møn – og samtidig tilskynde besøgende til at anvende andre og mere bæredygtige transportformer og ruter.

Fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads
Holmegård Værk, BonBon-Land, Næstved Middelalderby, Camp Adventure/Skovtårnet og Faxe Kalkbrud er alle velbesøgte. Mange gæster er dagsturister, men der potentiale for længere smutture. Her er tale om et tværkommunalt projekt, hvor Næstved Kommune og Faxe Kommune blandt andet har fokus på at forbinde to kyster og de mellemliggende attraktioner i et stiforløb. Derudover vil kommunerne definere nogle nedslagspunkter i geografien, som planen særligt skal fokusere på.
Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og Øerne
 Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
 Udviklingsplanen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
 Turismeomsætningen skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
 Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
 Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
 Antallet af overnatninger faldt i 2020 med 6,1 pct. som følge af coronakrisen
 Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd

Fakta om Plan for Udvikling af Turismen i Hovedstadsregionen
 Udviklingsplanen bygger på en kortlægning af potentialet ved et tættere samarbejde mellem København og resten af Hovedstadsregionen om udvikling af fælles turismeoplevelser.
 Udviklingsplanen indeholder 14 konkrete tiltag fordelt under de samme indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab. Turismen i regionen uden for København og Frederiksberg skaber en omsætning på 16,6 mia. kr.
 I 2019 var der 3,3 mio. overnatninger i områdets hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lejede feriehuse
 Antallet af overnatninger faldt med 29,3 pct. i 2020 som følge af coronakrisen