x

Ny ydelsesbeskrivelse skal styrke grundlaget for bæredygtigt byggeri

Pressemeddelelse 23. august 2021

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører skal i samarbejde med Bygherreforeningen og med støtte fra Realdania udarbejde en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet. Målet er at skabe et klart aftalegrundlag for rådgivningsydelser om socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri.

Med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, kommende klimakrav til byggeriet og EU-initiativer som Green Deal, tyder meget på, at efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og ikke mindst rådgivning om bæredygtigt byggeri vil stige markant – både i Danmark og internationalt. 

Men hvis den danske byggebranche for alvor skal rykke på den grønne omstilling og levere bæredygtigt byggeri af højeste kvalitet, kræver det et stærkt og klart fundament at stå på. 

Derfor støtter Realdania nu udviklingen af en ny og opdateret ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri. Ydelsesbeskrivelsen skal sikre et klart aftalegrundlag mellem rådgiver og bygherre om socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. 

”Selvom den grønne omstilling i byggebranchen er godt på vej, er der fortsat en vis usikkerhed om, hvordan der arbejdes med bæredygtighed, og hvad der skal kræves for, at et byggeri er bæredygtigt. Realdania vil gerne understøtte, at al viden bringes i spil, og at ambitionerne er så høje som muligt. Derfor støtter vi denne udvikling, og vi håber, at en ny ydelsesbeskrivelse vil sikre bedre aftaler i alle rådgivningsled og større klarhed om opgaven bæredygtigt byggeri,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Klarhed om begreber og forventninger

Den nye ydelsesbeskrivelse skal indgå i aftalegrundlaget mellem en bygherre og rådgivere og medvirke til at fastlægge rådgiverens ydelsesmæssige forpligtelser overfor bygherren. Derudover skal beskrivelsen hjælpe med at tydeliggøre de forventninger, en rådgiver eller totalentreprenør kan have til bygherrens indsats. 

”Spørger vi branchen, kan det føles svært at komme fra visionerne til det egentlige arbejde med bæredygtighed. Med udgangspunkt i en ny ydelsesbeskrivelse vil processer, begreber og forventninger være tydelige fra start, så der etableres en fælles retning for alle parter i de bæredygtige projekter,” siger Majbritt Juul, chef for energipolitik og bæredygtighed i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Hos Danske Arkitektvirksomheder og i Bygherreforeningen er man enige i behovet for mere klarhed om snitflader og ydelser blandt aktørerne, når det kommer til bæredygtigt byggeri:

”Bæredygtighed er en ledelsesopgave, der kræver omtanke og omhu i alle led, fra forberedelse til design, udførelse, drift og genanvendelse. Det kræver god rådgivning med et skarpt blik for helhed og detaljer, men også klarhed i forhold til de mange delydelser, der indgår i arbejdet. Derfor ser vi frem til at styrke processerne i aftalegrundlaget,” siger Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent for Bæredygtighed i Danske Arkitektvirksomheder.

”Bæredygtighed er blevet indlejret i branchen, men vi mangler endnu klarhed om snitflader og ydelser blandt aktørerne. Derfor glæder vi os meget til at gå ind i arbejdet med ydelsesbeskrivelser om bæredygtighed og vi tror, at det vil bidrage til mere smidige processer blandt bygherrer og deres samarbejdspartnere. Til gavn for de bæredygtige projekter,” siger Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.